Aktivnosti u vezi poboljšanja statusa zaposelnih u UIO

Glede dogovora sa sastanka koji je održan između rukovodstva Uprave za neizravno oporezivanje i predstavnika Sindikata UIO, dana 03.2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda u Banjoj Luci  (informacija sa sastanka – link)

želimo Vas izvjestiti da je Sindikat poduzeo konkretne radnje, kao što je navedeno u aktu Nastavak aktivnosti, traži se (u privitku):

Naime, na svojoj 4. Redovnoj Skupštini, Sindikat UIO razmatrio je cjelokupnu problematiku, po temama, kako slijedi:

 1. rada sindikalnih povjerenika u UIO,
 2. pravilnik o radu uposlenika u UIO,
 3. napredovanje uposlenih unutar platnog razreda radnog mjesta,
 4. odluka o drugim slučajevima plaćenog odsustva,
 5. odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u UIO za vrijeme trajanja štrajka,
 6. pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UIO,
 7. pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i službene značke u UIO
 8. pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama UIO,
 9. uvjeti pravilnik o novčanoj nagradi uposlenih u UIO,
 10. pravilnik o premještanju uposlenih u UIO i
 11. ispravnost vozila i opreme koju koriste uposleni u UIO.

te je imenovao osobe ispred Sindikata  (imena osoba navedena su u predmetnom aktu), od kojih smo formirali pet timova koji će se, uz predstavnike radnih grupa koje UNO odredi, aktivno uključiti u analize važećih podzakonskih akata koji se tiči prava i obveza zaposlenih u UIO. Također, zadatak radnih grupa je predlaganje za donošenje novih i izmjene postojećih propisa.

 • na istom sastanku od 14.03.2019. godine rečeno je da je akt Kabineta direktora, broj: 18-326-11/07 od 11.12.2007.godine (u privitku),  još uvijek na snazi, samim tim da se povjerenicima Sindikata dozvoljava odsustvo sa radnog mjesta u vrijeme organiziranja i trajanja sindikalnih sastanaka.  Glede navedenog, a u smislu teme „Uvjeti rada sindikalnih povjerenika u UIO“ u Vašem aktu (Veza) istaknuli ste, citiram: „ocijenjeno je potebnim i razmatranje mogućnosti donošenja akta koji će, sukladno zakonskoj regulativi Bosne i Hercegovine, regulirati sva pitanja vezana za rad Sindikata“, a što podrazumijeva donošenje zajedničkog akta, Posebnog kolektivnog ugovora (Sporazuma o suradnji između Sindikata i UIO), odnosno potrebno je revidirati postojeći Pravilnik o radu koji će dati mogućnost donošenja spomenutog akta, kojim bi se regulirala sva pitanja iz nadležnosti UIO, a koja su izravno vezana za rad Sindikata.
 • ujedno, iznosim dodatni Zaključak Skupštine, koji ozbiljno upućuje Predsjednika Sindikata da se obrati menadžmentu i da ukaže na konkretne probleme sa kojima se susreću zaposleni u Upravi svakodnevno, u kontekstu pokretanja procedure za iznalaženje boljih rješenja: kada je u pitanju zapošljavanje novih djelatnika (potrebno dati prednost internom natječaju i osobama koje su već osposobljene za navedene poslove), problem novčanih nagrada, privremenog premještaja uposlenih, naknade za odvojeni život, prijevoz i sl., te da se u svim pitanjima vezanim za problematiku radno pravnih odnosa obavezno uključe i predstavnici Sindikata.

Pored izloženog želim Vas informirati da je na istoj sjednici Skupštine imenovana Radna grupa ispred Sindikata UIO za izradu Kolektivnog ugovora, uz učešće i ostalih reprezentativnih sindikata u BiH.

I ovim putem želim se zahvaliti  za podršku koju ste dali radu Sindikata u smislu zajedničkog rješavanja svih pitanja vezanih za radno pravni status zaposlenih u UIO, kao i pitanja vezano za rad sindikalnih povjerenika.

U svezi s izloženim molimo Vaše hitno postupanje i očekujemo da nas što prije upoznate o ostalim poduzetim radnjama od strane menadžmenta UIO.

S poštovanjem,

 Ana Mrnjavac

Predsjednica SUINO

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.