Imenovanje predstavnika Sindikata u Komisiju za plaće i naknade

Aktom broj: 08/04-34-6-2660-1/19 od 20.03.2019.godine Ministarstvo financija i trezora BIH obratilo se svim reprezentativnim sindikatima, zahtjevom za dostavu prijedloga člana Komisije za plaće i naknade, a pozivajući se na član 54. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH”, br. 50/08,  35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18), radi formiranja nezavisnog interresornog radnog tijela (od sedam članova) a koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Jedan član je predstavnik raprezentativnih sindikata.

Kao odgovor na predmetni akt tri reprezentativna sindikata su dana 23.04.2019. godine donijeli zajedničku Odluku o imenovanju zajedničkog predstavnika u ime reprezentativnih Sindikata u Komisiji za plaće i naknade, kojom je imenovana Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO, kao zajednički predstavnik ispred reprezentativnih sindikata. Istom Odlukom imenovani su i članovi Zajedničkog tima za podršku, za tri reprezentativna sindikata, a ispred SUINO to su: Ana Mrnjavac, Dino Hadžialić, Milan Tomas i Jasna Ibrišimović.

ODLUKA O IMENOVANJU ZAJEDNIČKOG PREDSTAVNIKA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA U KOMISIJI ZA PLAĆE I NAKNADE – PREMA AKTU MFT BIH

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.