INFORMACIJA SA SASTANKA S PREDSJEDATELJICOM VIJEĆA MINISTARA BIH

Danas, 30.5.2023. godine, na poziv predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođe Borjane Krišto, predsjednici reprezentativnih sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine, i to: Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje – Ana Mrnjavac, Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini – Dragan Krvavac i Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine – Radenko Mirković, sastali su se u zgradi Parlamenta i održali prvi radni sastanak.

Teme sastanka bile su:

– otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja,

– donošenje izmjena Odluke o visini dnevnice za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine,

– izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama, sa naglaskom ne izmjene koeficijenata, uz traženje uključenja predstavnika reprezentativnih sindikata u predmetne aktivnosti i

– razmatranje ostale problematike iz radno-pravnih odnosa zaposlenih u institucijama na državnoj razini.

Predsjedateljica je već u uvodnom izlaganju pokazala iznimno zanimanje za svaki problem s kojim se susreću zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine.Nakon pojedinačnog predstavljanja, predsjednici reprezentativnih sindikata upoznali su Predsjedateljicu da su izradili i dostavili u daljnju proceduru nacrt Općeg kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Nadalje, uz požurnicu za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja reprezentativni sindikati su dostavili novu Odluku o imenovanju zajedničkog pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje i zaključenje kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama BiH, čime su ispunili sve preduvjete propisane za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

U samom razgovoru Predsjedateljica je, smatrajući ove aktivnosti primarnim, izrazila spremnost da u što kraćem roku imenuje predstavnike pregovaračkog tima ispred poslodavca, koji bi zajedno sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, otpočeli postupak kolektivnog pregovaranja.

Također, mišljenja je da se žurno mora izmijeniti Odluka o visini dnevnica za službena putovanja, a u daljnjem radu i zajedničkom djelovanju poslodavca i reprezentativnih sindikata unaprijediti i sva druga pitanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sastanak je završen na opće zadovoljstvo svih nazočnih, uz dogovor da će se u što kraćem roku krenuti u realizaciju dogovorenog.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.