KOLEKTIVNO PREGOVARANJE – INFORMACIJA ZA ČLANSTVO

Poštovani članovi Sindikata,

znate i sami da smo dugo iščekivali kolektivno pregovaranje s ciljem zaključivanja prvog Opšteg kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na prvom održanom sastanku dogovoreni su principi pregovaranja, usvojen je vremenski okvir, Poslovnik o radu, te osnov za daljnje pregovore.

Sastanku je prisustvovao kompletan pregovarački tim imenovan Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovone, dok su na strani reprezentativnih sindikata prisustvovala po dva predstavnika.

Do sada su održana tri sastanka i protekli su u pozitivnoj i radnoj atmosferi. Ono što je jako bitno jeste da je usaglašeno da će se kroz pregovaranje raditi na iznalaženju najpovoljnijih rješenja koja će doprinijeti poboljšanju radno-pravnog i materijalnog statusa svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da je Nacrt kolektivnog ugovora od ranije usaglašen između tri reprezentativna sindikata institucija BiH, među kojima je i Sindikat UINO kao ravnopravan učesnik u potpisivanju kolektivnog ugovora, a kojim će se konačno definirati prava svih zaposlenih u institucijama BiH i bit će obavezujući za sve instance.

Za Sindikat UINO ovo je veliki početak jednog novog poglavlja, jer samo kroz Opći kolektivni ugovor možemo sustavno i u potpunosti  zaštititi svoja prava iz radnog odnosa, a što nam je svima prioritetno i cilj kojem težimo.

Također, obavještavamo sve članove Sindikata, kada se finalizira kolektivni ugovor, svi zaposleni će imati mogućnost dati svoje prijedloge izmjena i dopuna kroz javne konsultacije.

Četvrti sastanak zakazan je za  27.3.2024. godine.

Vaš SUINO!

 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.