Obavijest o održanoj 1. redovnoj Sjednici Skupštine Sindikata UINO

Poštovani,

Dana 14.04.2018. godine je održana 1. redovna sjednica Skupštine Sindikata UINO.

Na istoj je razmatrano više akata neophodnih za rad Sindikata, te pod tačkom razno određen broj znatnih problema sa kojima se susrećemo svaki dan.

Nakon Skupštine održana je i drugi sjednica Upravnog odbora Sindikata, te Sjednice svih Komisija, a kako bi iste otpočele sa radom u punom kapacitetu.

U narednim danima, a dok svi organi pripreme i dostave Zapisnike u elektronskoj formi, isti će biti ažurirani i objavljeni na web stranici za članove Sindikata, te dostupni članovima koji su prijavljeni i na web stranicu, dok ostali članovi Sindikata mogu dobiti primjerak putem mail-a. 

Najvažnije odluke i zaključci donijeti na organima Sindikata su:

  1. Rukovodstvo, Skupština, Upravni odbor i sve Komisije SUINO su se odrekle naknada za rad a u svrhu jačanja Fonda Solidarnosti Sindikata 
  2. Upravni odbor i Predsjednik Sindikata su zaduženi da pokrenu aktivnosti po pitanjima:

a) povećanje plata i naknada,

b) napredovanje u okviru platnih razreda,

c) napredovanje unutar službe,

d) sistematski zdravstveni pregledi u organizaciji insistucije,

e) sticanje statusa reprezentativnog Sindikata u okviru UINO,

f) podsticaj svi zaposlenih da se aktivno uključe u rad Sindikata i njegovih tijela.

Također, želimo istaći da Sindikat svakim danom broji više članova, te da na dan 17.04.2018. godine broji 855 članova, a da samo zajedničkim naporima možemo zaštiti naša prava, te poboljšati naš radno pravni status.

 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.