ODRŽAN SASTANAK S DIREKTOROM UINO

U prostorijama regionalnog centra Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje u Sarajevu, danas je održan drugi redoviti sastanak direktora UINO dr. Zorana Tegeltije i predstavnika Sindikata UINO. Na sastanku su pored predsjednice Sindikata UINO Ane Mrnjavac, prisustvovali i Anela Kodžić Ćurt, Amira Hasanović, Darko Topić i Stevica Grozdić.

Goruće pitanje odnosilo se na implementaciju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UINO, pri čemu su predstavnici Sindikata upoznati da je Pravilnik vraćen na doradu kako bi se izvršile sitne korekcije i da će menadžment voditi računa da niti jedan uposlenik ne bude “oštećen”. Prije svega, misli se na zaposlene koji dugi niz godina obavljaju određene poslove, a nova sistematizacija je, svojim ograničenjima takvim osobama onemogućila da nastave obavljati poslove radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Predsjednica je upoznala prisutne da je Sindikat izradio i dostavio Prednacrt izmjena i dopuna Zakona o UIO, i obrazložila je u kojem pravcu su napravljene izmjene, a što je jedan od prethodnih zaključaka. Nakon finaliziranja istog uslijedit će izrada Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima u UINO.

Kako je veliki broj i ostalih neriješenih pitanja koja se odnose na radno – pravni status zaposlenih, predstavnici Sindikata su se osvrnuli na svako od njih i veoma su zadovoljni odgovorima, a posebno činjenicom da Direktor namjerava na prvo mjesto istaknuti radnika i poboljšati materijalno tehničke uvjete rada, te u konačnici cijelu službu unaprijediti i dići na jednu višu, zasluženu razinu.

Direktor Tegeltija intenzivirao je sve aktivnosti koje su u nadležnosti institucije, te odredio rokove za realizaciju istih, tako da i nove uniforme možemo očekivati već od Nove godine.

Kada je riječ o prijemu novih službenika najavio je da će biti zaposleno 100 izvršilaca sa SSS, a što je trenutno najpotrebnije, nakon toga 40 sa VSS, dok je planiran i prijem 100 pripravnika u naredne dvije godine, čime bi se služba osvježila mladim kadrovima i značajno popravila njezina starosna struktura.

Pitanje nabavke novih vozila također je među prioritetima, a radi poboljšanja komunikacija, planira se brzina postojeće internet veze povećati za 30%.

Kako su dobili odgovore na postavljena pitanja, predstavnici Sindikata su mišljenja da za sve nas zaposlene u UINO napokon dolaze neka bolja vremena.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.