ODRŽANA 19. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 11.03.2022. godine u Kiseljaku je održana 19. sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO. 

Sukladno usvojenom dnevnom redu, na sjednici je usvojen Zapisnik sa 18. sjednice UO SUINO i raspravljalo se o njegovim zaključcima, od kojih je sedam realizirano, a realizacija osmog, koji se odnosi na pokretanje štrajka, je u tijeku. 

Na sjednici se raspravljalo i o radu radnih grupa koje je imenovao direktor UINO, a u kojima su aktivno učešće dobili i članovi Sindikata, pri čemu je na sjednici zauzet jedinstven stav u pravcu izrade prijedloga izmjena: 

  • Pravilnika o sistematizaciji u UINO;
  • Pravilnika o premještaju zaposlenih u UINO;
  • Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama u UINO i
  • Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, u smislu izdvajanja UINO iz istog.

Također se raspravljalo i o inicijativama Sindikata UINO za održavanje  sastanka Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je zakazan u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, u Sarajevu, za dan 22.03.2022. godine, kao i sastanka sa Povjerenstvom za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH.

Na kraju sjednice, dogovorene su daljnje sindikalne aktivnosti i dinamika njihovog izvršenja.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.