ODRŽANA 2. SJEDNICA ŠTRAJKAČKOG ODBORA

Nakon završetka 19. sjednice UO SUINO, štrajkački odbor Sindikata UINO održao je svoju 2. sjednicu na kojoj se raspravljalo o dosadašnjem postupanju u vezi sa ulaskom u štrajk zaposlenih u UINO.

Razmatrani su i akti koje je poslodavac uputio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (predsjedavajućem i zamjenici predsjedavajućeg), Generalnom tajniku Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Upravnom odboru UINO, a vezano za realizaciju prijedloga Vijeća za mirno rješavanje spora.

Zauzeti su stavovi i precizirane daljnje aktivnosti u vezi sa štrajkom, a kako je prošlo više od 15 dana od dana kada su sporna pitanja upućena poslodavcu, a nije došlo do njihovog rješavanja sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o štrajku (“Službeni glasnik BiH”, br. 41/16, u daljem tekstu: Zakon), štrajkački odbor je jednoglasno odlučio stupiti u ŠTRAJK UPOZORENJA, od dana 04.04.2022. godine sve do ispunjenja postavljenih zahtjeva:

  • Hitno vraćanje osnovice za obračun plaće na iznos od 535,00 KM;
  • Zbog svojih specifičnosti, izdvajanje UINO iz Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BIH i izrada novog Zakona o plaćama i naknadama za zaposlene u UINO, uz definiranje platnih razreda i utvrđivanje realnih koeficijenata; 
  • Izmjena diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, uz uključenje zaposlenih u UINO koji se po potrebi službe premještaju u mjesto rada udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.
  • Otpočinjanje postupka izrade i zaključivanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH.

Štrajk će se organizirati na radnom mjestu, u svim OJ UINO, u vremenu od 12 do 14 sati.

Štrajkački odbor će dostaviti poslodavcu Obavještenje o početku štrajka i Odluku o stupanju u štrajk, sukladno članku 14. Zakona.

Na sastanku je dogovorena izrada plakata i letka za štrajk, u što skorijem vremenu. Također, ukazano je na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi UINO, pri čemu se akcenat stavlja na individualnu i kolektivnu odgovornost: članova Sindikata, svakog zaposlenog i svake OJ Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.