OSNIVANJE POSEBNOG TIJELA IZ REDA ZAPOSLENIH

Člankom 16. (odgovornost organizatora štrajka za sigurnost) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine propisano je:

(1) Zaposleni koji stupaju u štrajk odlukom štrajkačkog odbora osnivaju posebno tijelo između zaposlenih koje je dužno za vrijeme trajanja štrajka pružiti sigurnost na mjestima održavanja štrajka, i to pred ulazom i u krugu poslovnih prostorija poslodavca.

(2) Odluka o formiranju posebnog tijela iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se sudionicima u štrajku i poslodavcu u roku u kojem se dostavlja pisana odluka o stupanju u štrajk, kao njezin sastavni dio ili kao poseban akt za vrijeme trajanja štrajka.

(3) Odluka iz stavka (2) ovoga članka mora biti obrazložena i sadržavati broj i imena zaposlenih – članova posebnog tijela za sigurnost.

(4) Posebno tijelo iz stavka (1) ovoga članka ne može:

a) primjenjivati fizičku prisilu;

b) postavljati fizičke prepreke ili blokade na prilazu poslu zaposlenima koji žele raditi;

c) prijetiti ili vrijeđati zaposlene i poslodavca i

d) sprječavati poslodavca u obavljanju djelatnosti.

Kako bi postupili sukladno navedenom članku Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, ovim putem tražimo da svaka organizaciona jedinica UINO dostavi ime jedne ili više osoba (ukoliko se rad odvija u smjenama), na e-mail adresu: suino@uino.gov.ba najkasnije do 31.03.2022. godine kako bi organizator štrajka postupio sukladno ovom zahtjevu.

Predsjednica štrajkačkog odbora obratila se svim organizacionim jedinicama UINO (svim zaposlenim putem e-maila) aktom broj 102/3-03/22 od 25.03.2022. godine.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.