Sastanak Sindikata na državnom nivou

Temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji reprezentativnih sindikata na razini institucija Bosne i Hercegovine, 11.09.2019.godine u prostorijama Parlamentarne skupštine, održan je sastanak predsjednika i članova upravnih odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u BiH. Glavna tema sastanka je bila „Kolektivni ugovor“, odnosno ne postojanje Kolektivnog ugovora za uposlenike državnih institucija, a raspravljalo se i o drugim bitnim pitanjima i problemima uposlenih u institucijama BiH.

Predstavnici sva tri reprezentativna Sindikata su usuglasili zajedničke aktivnosti u narednom periodu, a koje se tiču poboljšanja statusa svih kategorija uposlenih u institucijama BIH.

Prioritet će biti Kolektivni ugovor,  zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće i regresa za 2020.godinu, kao i rješavanje drugih statusnih pitanja za uposlene u institucijama BiH.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.