SINDIKAT TRAŽI POVEĆANJE NAKNADA UPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BIH

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtjevom za izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH i Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada. 

Imajući u vidu da se Bosna i Hercegovina, kao i ostatak svijeta, suočava sa značajnim inflatornim pritiscima koji imaju negativne posljedice na kupovnu moć i životni standard građana, pa tako i uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, Sindikat je zatražio da se što hitnije visina naknade za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH uskladi s prosječnim povećanjem cijene litre goriva, kao i da se poveća visina novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada.

Zahtjev Sindikata je dostavljen na sve relevantne adrese, a isti možete pročitati klikom na ovaj link

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.