SINDIKAT UPUTIO URGENCIJU PREDSJEDAVAJUĆEM VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje ponovo se obratio predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s urgencijom na Inicijativu za ispravku diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.

Postojećom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je omogućilo ostvarivanje ovih prava isključivo rukovodećim kadrovima Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, dok je ostale zaposlene diskriminirala i uskratila im ova prava (član 9. i 10. Odluke).

Sindikat UINO s punim pravom traži da se ispravi ova nepravda i ne dozvoli diskriminacija između zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Akt broj 33-1 /9 –01/21 od 25.01.2021. godine (URGENCIJU) možete pročitati OVDJE.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.