Riječ predsjednice Sindikata

                                                                Ana Mrnjavac  

Dobro došli na stranicu Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje!    Namjera nam je da predstavimo jedan novi, demokratski, otvoreni Sindikat (SUINO), čiji su ciljevi zaštita prava na rad i ostalih prava koja proizilaze iz radnih odnosa, ekonomska, socijalna i druga zaštita članova Sindikata, kao i ostalih djelatnika i uposlenika UINO BiH, kroz aktivan i konstantan rad na svim poljima sindikalnog djelovanja.

Na ovoj stranici Sindikat će blagovremeno i kvalitetno objavljivati sve informacije o aktivnostima u Sindikatu, namjenjene prvenstveno članovima Sindikata i njegovim povjerenicima,  menadžmentu i ostalim uposlenicima u UINO BiH, drugim državnim institucijama, organizacijama i tijelima, medijima i građanima Bosne i Hercegovine.

Ovim putem želimo ostvariti živu, intenzivnu i interaktivnu komunikaciju sa sindikalnim članstvom, radi uspostavljanja zajedničkih stavova u djelovanju, posebno na području podsticanja kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga s poslodavcima, a prvenstveno u cilju zaštite prava djelatnika i uposlenika UINO BiH.

Pored toga, namjera nam je da ova stranica postane javna tribina na kojoj će članovi našeg Sindikata i sindikalni povjerenici, ostala zaineresirana lica, intelektualci i svi drugi građani, moći izraziti svoja mišljenja i stavove, koji su od interesa za sindikalna prava zaposlenih u UINO BiH, kao i mišljenja i stavove od šireg društvenog značaja i od značaja za Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu.

Posebna prednost stranice jeste mogućnost održavanja sjednica i  sastanaka povjerenika Sindikaata elektronskim putem, a što pojednostavljuje rad i značajno smanjuje troškove Sindikata.

U nadi da će naš Sindikat ispuniti i Vaša očekivanja, a posebno očekivanja svih svojih članova, ispred Sindikata UINO srdačno Vas pozdravljam,

                                                                                         Predsjednica Sindikata UINO

                                                                                                  Ana  Mrnjavac

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!