Skupština Sindikata

Skupštinu Sindikata čine izabrani delegati ispred svih osnovnih organizacionih dijelova UINO.


Da biste mogli vidjeti dodatne informacije o Skupštini Sindikata morate biti prijavljeni!