UTVRĐEN NACRT ZAKONA O BUDŽETU

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu.   

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će odmah Nacrt budžeta Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon, uz prijedlog da se razmatra po hitnoj proceduri.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2024. godinu iznose 1.355.400.000 KM, što je povećanje za 40 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2023. godinu.  Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000 KM i na istom su nivou kao prethodne godine, kada su povećani  za oko 155 miliona KM u odnosu na budžet za 2022. godinu. Među ostalim izvorima finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 248.049.000 KM, što je povećanje za oko 95,9 milijuna KM u odnosu na godinu ranije.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.355.400.000 KM i veći su za 3 % u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.430.733.053 KM. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2024. godinu iznose 2.786.133.053  KM, što je povećanje za 224.766.691 KM ili  9 % u odnosu na 2023. godinu.

Nacrtom budžeta prioritetno se podržava nastavak reformi i ispunjenje uvjeta za Evropsko partnerstvo te provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Istovremeno, među prioritetima su planirana budžetska sredstva za provedbu višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Dokument okvirnog budžeta (DOP) institucija Bosne i Hercegovine za period 2024 – 2026. godine, usaglašen s Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period, a koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo 23.1.2024. godine.

NEMA POVEĆANJA PLAĆA I REGRESA U INSTITUCIJAMA BiH  U 2024.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plaće i o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, bez njihovog povećanja u odnosu na 2023. godinu.

Visina osnovice za obračun plaće i u 2024. godini ostaje 600,00 KM, kao i regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine u iznosu 450,00  KM.   

U cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, kao i zahtjeva reprezentativnih sindikata zaposlenih u institucijama BiH,  korigirana je dnevnica za službena putovanja u zemlji sa 25,00 KM na 40,00 KM.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

USAGLAŠEN TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA

Dana 19.06.2024. godine članovi pregovaračkog tima, imenovani od strane predstavnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predstavnika reprezentativnih sindikata, usaglasili su tekst Kolektivnog ugovora, sukladno Odluci o imenovanju tima za pregovore o zaključenju Kolektivnog ugovora u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 5/24), a u smislu primjene člana 5. stav 2. i člana 8. iste Odluke.

Ovo je veliki korak i veliki uspjeh i za naš Sindikat (u konačnici i za sve zaposlene u UINO), a to smo postigli kontinuiranim radom i istrajnošću našeg Sindikata, uz ostala dva reprezentativna sindikata, kao i uz suradnju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ovom procesu. Ukazujemo da smo i dalje jedina zemlja u okruženju koja do danas nije uspjela dobiti Kolektivni ugovor na državnoj razini.

Podsjećamo, Nacrt Kolektivnog ugovora, u svojoj prvoj verziji izrađen je od strane tri reprezentativna sindikata i dostavljen Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH 13.12.2019. godine, zajedno sa prijedlogom za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja.

Nakon konstituiranja novog saziva Vijeća ministara BiH, kao i izmjena u rukovodstvu Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, izvršeno je revidiranje dokumenta od strane reprezentativnih sindikata, te je Opći kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine, ponovo potpisan i ovjeren, te  zajedno sa Protokolom o kolektivnom pregovaranju dostavljen na iste adrese, dana 16.12.2022. godine.

Razmatrajući predmetno, Ministarstvo pravde BiH zatražilo je od reprezentativnih sindikata novu Odluku o prijedlogu članova Pregovaračkog tima ispred reprezentativnih sindikata i ista je dostavljena 15.05.2023.godine (akt, Naš broj: 69/9-05/23).

Kako su reprezentativni sindikati ispunili sve zakonom propisane obveze, dana 11.09.2023. godine uputili su Požurnicu za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja, a rezultat svih ovih aktivnosti ugledat će „svijetlo dana“ nakon razmatranja dijelova Ugovora koje povlače financijske odredbe, iz razloga što je po istim nužno pripremiti financijski okvir odnosno prikazati koje su to financijske posljedice i šta bi sve traženo značilo za Proračun Bosne i Hrecegovine.

Nakon sprovedene procedure oko usvajanja prijedloga dokumenta po prvi put ćemo dobiti ono što imaju svi sindikati u civilizovanom svijetu – Kolektivni Ugovor.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANI SINDIKALNI SUSRETI “TESLIĆ 2024.”

Sindikalni susreti “Teslić 2024.” uspješno su okončani, uz dodjelu diploma najuspješnijim centrima i pojedincima, kao i zahvalnica za nesebičnu financijsku pomoć u cjelokupnoj organizaciji. 

Sveukupni pobjednik susreta i ove godine je Regionalni centar Mostar i time je ponovo osvojio prijelazni pehar, do narednih susreta.

Pored sportskih disciplina predsjednici Sindikata i Upravnog odbora održali su i Sindikalnu radionicu na kojoj su se učesnici mogli upoznati sa svim pojedinostima u radu Sindikata, od njegovog osnivanja do danas.

Iako radno, sve je prošlo u dobrom raspoloženju i druženju, uključujući natjecanja tijekom dana i bogat zabavni program u večernjim satima, kojem se odazvao i direktor, dr. Zoran Tegeltija te i na taj način odao značaj, ne samo susretima nego reprezentativnom Sindikatu u cjelini.  

U konačnici, cilj Sindikalnih susreta i ove godine, na opće zadovoljstvo svih učesnika u potpunosti je realiziran.

FOTOGALERIJA

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKALNI SUSRETI “TESLIĆ 2024.”

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata,

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje organizira SINDIKALNE SUSRETE koji će se održati u Banji Vrućici – Teslić, hotel “Kardial“, u periodu 25. – 27.5.2024. godine.

Cilj susreta je djelovanje u pravcu razvijanja duha kolegijalnosti i druženja, kroz sportska natjecanja, zabavni program i ostale sadržaje, a što nam je svima, u ovoj svakodnevnici prijeko potrebno.

Financiranje smještaja za dva dana u hotelu “Kardial“ (od 25.5./večera do 27.5./doručak)  iznosi 195,00 KM po učesniku.

Ukoliko ste zainteresirani za dolazak i druženje, ovim putem pozivamo Vas da potpišete propisani Obrazac za plaćanje kotizacije u ratama  i da isti dostavite dolje navedenim koordinatorima vašeg RC-a ili SU-a.

SREDIŠNJI URED UINO: merima.nadarevic@uino.gov.ba – 051 335 331

RC BANJA LUKA: elvis.brkic@uino.gov.ba – 051 311 225

RC SARAJEVO: melisa.ahmetovic@uino.gov.ba – 033 246 165

RC MOSTAR: biljana.demirovic@uino.gov.ba – 036 356 776

RC TUZLA: mersiha.muratovic@uino.gov.ba – 035 368 045

Detaljnije informacije možete vidjeti na plakatu.

Naši penzioneri/umirovljenici koji imaju želju sudjelovati na Sindikalnim susretima TESLIĆ 2024. mogu se prijaviti kod koordinatora od kojih će dobiti detaljnije informacije.

Za sve učesnike Sindikat je osigurao besplatan prijevoz iz svih RC-ova s polaskom 25.5.2024. godine i povratkom iz Teslića 27.5.2024. godine (prilikom prijave koordinatoru naznačiti da je potreban prijevoz).

Krajnji rok za prijavu je 26.4.2024.godine.

U očekivanju da će te nam se pridružiti i svojim dolaskom omasoviti ove susrete, unaprijed se radujemo i toplo Vas pozdravljamo.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE – INFORMACIJA ZA ČLANSTVO

Poštovani članovi Sindikata,

znate i sami da smo dugo iščekivali kolektivno pregovaranje s ciljem zaključivanja prvog Opšteg kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na prvom održanom sastanku dogovoreni su principi pregovaranja, usvojen je vremenski okvir, Poslovnik o radu, te osnov za daljnje pregovore.

Sastanku je prisustvovao kompletan pregovarački tim imenovan Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovone, dok su na strani reprezentativnih sindikata prisustvovala po dva predstavnika.

Do sada su održana tri sastanka i protekli su u pozitivnoj i radnoj atmosferi. Ono što je jako bitno jeste da je usaglašeno da će se kroz pregovaranje raditi na iznalaženju najpovoljnijih rješenja koja će doprinijeti poboljšanju radno-pravnog i materijalnog statusa svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da je Nacrt kolektivnog ugovora od ranije usaglašen između tri reprezentativna sindikata institucija BiH, među kojima je i Sindikat UINO kao ravnopravan učesnik u potpisivanju kolektivnog ugovora, a kojim će se konačno definirati prava svih zaposlenih u institucijama BiH i bit će obavezujući za sve instance.

Za Sindikat UINO ovo je veliki početak jednog novog poglavlja, jer samo kroz Opći kolektivni ugovor možemo sustavno i u potpunosti  zaštititi svoja prava iz radnog odnosa, a što nam je svima prioritetno i cilj kojem težimo.

Također, obavještavamo sve članove Sindikata, kada se finalizira kolektivni ugovor, svi zaposleni će imati mogućnost dati svoje prijedloge izmjena i dopuna kroz javne konsultacije.

Četvrti sastanak zakazan je za  27.3.2024. godine.

Vaš SUINO!

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO I SASTANAK S DIREKTOROM UINO

23. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje održana je dana 22.02.2024. godine u Središnjem uredu, u Banja Luci, sa sljedećim dnevnim redom:

 • Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog odbora SUINO,
 • Realizacija zaključaka sa 22. sjednice UO SUINO,
 • Izvještaj o radu i Financijski izvještaj SUINO za 2023.godinu,
 • Izvještaj Komisije za nadzor o raspodjeli financijskih sredstava Sindikata u 2023. godini,
 • Obilježavanje 8. marta/ožujka – Međunarodnog dana žena,
 • Razno

Nakon analize i rasprava po gornjim tačkama dnevnog reda doneseni su i usvojeni zaključci o daljnjem radu i djelovanju Sindikata.

Značajno je naglasiti da su svi financijskli izvještaji usvojeni jednoglasno, uz prezentaciju svake pojeidnačne transakcije iz 2023.godine.

I pored vrlo skromnih sredstava kojima Sindikat raspolaže, donesena je odluka da se povodom 8. marta/ožujka – Međunarodnog dana žena, članice Sindikata darivaju poklon bonom.

Također, odlučeno je da će se od strane Sindikata isplatiti novčana sredstva za kolegice/kolege koji rade na obradi uplata/isplata za Sindikat (blagajna i obračun plaća)  u regionalnim centrima i u Središnjem uredu, a kao znak zahvalnosti za dosadašnji rad i angažman na poslovima za Sindikat.

Tema razgovora bilo je i održavanje Sindikalnog druženja u 2024. godini, a što će naknadno biti dogovoreno iz razloga što do dana održavanja sjednice UO SUINO nisu pristigle sve ponude.

Nakon Upravnog odbora održan je sastanak i sa direktorom, dr. Zoranom Tegeltijom, pri čemu su svi članovi Upravnog odbora imali mogućnost razgovora i dobivanja svih relevantnih informacija o daljim planovima kada je riječ o radno-pravnim pitanjima zaposlenih, izdvajanjima za održavanje objekata, materijalnim sredstvima, uniformama, vozilima i slično.

Zaključeno je da Sindikat i Menadžment imaju iste interese, a to je poboljšanje pozicije i statusa zaposlenih na svim nivoima u instituciji, te da će Sindikatu biti pružena podrška u obraćanju prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ostalim resornim ministarstvima, kada je riječ o pojedinim zahtjevima u korist zaposlenih.

Također, dogovoreno je da će se kvartalni sastanak „Sindikat UINO-Menadžment“ sa ranije definiranim zaključcima održati u veoma kratkom vremenskom razdoblju.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UPRAVE ZA INDIREKTNO – NEIZRAVNO OPOREZIVANJE ZAPRIMIO ODGOVOR INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje dobio je odgovor Ombudsmena na naš Upit broj:83/9-01/24 od 11.1.2024. godine, a vezano za zakonitost uvećanja koeficijenata državnim službenicima i zaposlenicima, do pozicije stručni savjetnik.

Istim je ukazano da izmijenjeni članovi 9, 11, 14, 18, 22 i 24 Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20 i 65/20) na način da su povećani koeficijenti platnih razreda za „0,2“ najniže rangiranim kategorijama službenika i svih zaposlenika u institucijama BiH, ni u kojem slučaju ne mogu se smatrati diskriminatornim, a što su već na nekoliko sličnih žalbenih navoda i odgovorili.

S tim u vezi donijeli su odluku o zatvaranju predmeta, akt broj:Ž-SA-04-51/24 od 23.1.2024. godine, sukladno članku 21. Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, članku 26. stavak 3. i članku 27. stavak 1. Pravila postupka institucije Ombudsmena.

Kako protiv ove odluke nije dozvoljena žalba, Sindikat nije u mogućnosti poduzimati bilo koji drugi pravni lijek u konkretnoj stvari, niti dalje postupati.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA ISPLATU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Sindikat UINO obratio se predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođi Borjani Krišto, aktom broj: 81/9-01/24 od  05.01.2024. godine, a kojim se predlaže isplata jednokratne novčane pomoći za zaposlene u institucijama BiH kako bi se smanjio inflatorni jaz, koji je obuhvatio cijelu državu, uključujući i ovu kategoriju o kojoj malo tko vodi računa.

Istim aktom ukazano je na visinu prikupljenih prihoda od neizravnog oporezivanja, sa naglaskom da je planirani iznos značajno premašen, te da je u 2023.godini proračun BiH puniji za 418.425.000 KM sredstava više u odnosu na plan.

Ukazano je da je na federalnoj razini donesena Odluka o izdvajanju sredstava i isplati jednokratne pomoći („Službene novine FBiH“, broj 98/23) zaposlenicima organa uprave i drugih organizacija koji plaću primaju iz Proračuna FBiH (isključujući izabrane dužnosnike i nosioce izvršnih funkcija), te da će se prema navedenoj Odluci izvršiti isplata sredstava, u skladu sa Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavca („Službene novine FBiH“, broj 96/23), u visini od 1.260 KM po zaposleniku, a pravo na isplatu jednokratne pomoći ostvaruju zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u momentu stupanja na snagu ove odluke.

Glede istoga, Sindikat UINO zatražio je da Vijeće ministara donese sličnu odluku, o isplati jednokratne novčane pomoći i za zaposlene u institucijama BiH, a ovaj prijedlog naišao je na podršku direktora Dr. Zorana Tegeltije koji je akt Sindikata proslijedio prema Vijeću ministara, svojim aktom broj 01-50-1-164-2/24 od 16.1.2024. godine.

Sindikat UINO i na ovaj način želi pomoći svojim članovima i ostalim zaposlenima u UINO, kako bi se usljed stalnog povećanja cijena bar malo smanjio financijski pritisak koji svakodnevno osjećamo.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKATI TRAŽE MIŠLJENJE INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje  i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine obratili su se Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a vezano za Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/22). Ovim Zakonom su izmjenjeni članovi 9, 11, 14, 18, 22 i 24 Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine na način da su povećani koeficijenti platnih razreda po 0,2 za određene kategorije državnih službenika i sve zaposlenike.

“Smatramo da su odredbe ovog Zakona itekako neravnopravne i apsolutno diskriminatorne prema ostalim kategorijama državnih službenika, koji su neopravdano ostali bez ovog povećanja plaća. Ne postoji razlika između državnih službenika od stručnog saradnika do stručnog savjetnika u odnosu na njihove neposredne pretpostavljene u institucijama BiH. Svi navedeni obavljaju poslove radnih mjesta državnih službenika, primljenih javnim oglasom, objavljenih i provođenih u organizaciji Agencije za državnu službu BiH, te svi imaju  rješenja za radna mjesta na koja su raspoređeni, dakle nisu izabrani na mandat, nisu izabrani državni službenici. Svako navedeno radno mjesto ima Pravilnikom propisane radne zadatke, obaveze i odgovornosti.

Kako smatramo da ne postoji razlika između navedenih kategorija državnih službenika, te da ovakvo postupanje Zakonodavnih tijela i Vijeća ministara predstavlja neposredni oblik diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije (“Službeni glasnik BiH”; broj  59/09 i 66/16), molimo Vaš stav po pitanju gore iznesenog”, stoji u dopisu koji potpisuju predsjednici Ana Mrnjavac i Radenko Mirković.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKATI UPUTILI ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Dana 11.1.2024. godine tri reprezentativna sindikata uputili su zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama BiH. Zahtjev je upućen predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospođi Borjani Krišto, te na sve relevantne adrese.

U zahtjevu je ukazano na kontinuirana poskupljenja i inflaciju u Bosni i Hercegovini tokom protekle godine, kao i nastojanja nižih organa vlasti da kroz razna davanja, kako u vidu jednokratne novčane pomoći tako i u vidu povećanja plata nastoje pomoći uposlenima da prevaziđu tešku materijalnu situaciju, te pozivaju da se iznađe mogućnost za isplatu novčane pomoći zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Zahtjev od 11.1.2024. možete pogledati na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA PREDSJEDNICE SINDIKATA

Na kraju svake godine pojasni sebi neke stvari. Pojasni sebi da život nije utrka. Nitko nije rekao da ovo malo vremena što je pred tobom moraš da se s nekim uspoređuješ. Natječeš. Kao da ćeš zbog toga biti nešto posebno nagrađen. Jedino što trebaš je da živiš. Svako jutro kazati sebe: Ovo će biti jedan odličan dan. I malo više raditi one stvari koje ispunjavaju i liječe dušu. Ipak sebi si najbolji terapeut. I prijatelj.
Na kraju svake godine posloži neke stvari. Iskustva. Osjećaje. Slušaj malo više što se u tebi zbiva. Pusti ljude što govore. Puno puta si vidio da te to nikuda nije dovelo. I nemoj da izgubiš obraz. Srce. Dušu. Sve ostalo lako nadoknadimo. I pusti bitke koje nisu tvoje. Stvari koje se ne mogu mijenjati. Živi tako da makar jednu grešku iz prethodne godine ne ponavljaš. Zahvali na svemu što je bilo. A ono što dolazi raširenim rukama prihvati.
– Mario Žuvela
Gornju poruku upućujem svima Vama dragi članovi Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, jer smatram da mnogo toga govori i poručuje.
Želim da i u Novoj godini zajedničkim snagama ostvarimo sve naše zajedničke ciljeve, da bude još uspješnija od 2023. i u sindikalnom djelovanju, a Vama i Vašim najbližim:
SRETNA NOVA 2024. GODINA🥂🎉💝🍀🎊
Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO🇧🇦
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

POKRENUTE AKTIVNOSTI VEZANE ZA SKLAPANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Na danas održanoj 33. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojena je Informacija Ministarstva pravde o tijeku postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora između zaposlenih u institucijama BiH i Vijeća ministara BiH te je donesena Odluka o imenovanju Tima za pregovore.

U Tim za pregovore za sklapanje kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici državnih ministarstava pravde, financija i trezora, sigurnosti, civilnih poslova i Državne agencija za istrage i zaštitu.

Tim za pregovore, koji zastupa poslodavca – Vijeće ministara BiH, vodit će pregovore o prijedlogu kolektivnog ugovora s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata, uključujući Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Savez sindikata policijskih organa u BiH.

S tim u vezi doneseni su i sljedeći zaključci:

 1. usvaja se Informacija o tijeku postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja Kolektivnog ugovora između zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
 2. zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da pruža stručnu pomoć Timu za pregovore iz točke 1. ovog zaključka glede primjene odredbi Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), odredbi podzakonskih akata donesenih temeljem tog zakona, kao i drugih poscbnih zakonskih i podzakonskih propisa kojima se reguliraju radni odnosi u institucijama Bosne i Hercegovine;
 3. zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pruža stručnu pomoć Timu za pregovore iz točke 1. ovog zaključka glede primjene odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22).

Rok za dostavljanje usuglašenog teksta kolektivnog ugovora Vijeću ministara BiH je šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Vijeće ministara BiH će razmotriti prijedlog kolektivnog ugovora i o njemu se izjasniti u roku od 60 dana od dana dostavljanja usuglašenog teksta.

Napominjemo da su se reprezentativni sindikati institucija Bosne i Hercegovine, 11.9.2023. godine obratili predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođi Borjani Krišto, još jednom požurnicom za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja, te donošenje današnjih odluka Vijeća ministara smatramo još jednim korakom ka ostvarenju našeg cilja, sklapanju kolektivnog ugovora.

 

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA SKUPŠTINA SINDIKATA I PROSLAVLJENA ŠESTA GODIŠNJICA OD OSNIVANJA SUINO

12. redovna sjednica Skupštine Sindikata UINO održana je dana 08.12.2023. godine u Trebinju. Pored usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice i analize realizacije njegovih zaključaka, na Skupštini je usvojen Statut Sindikata UINO, koji sadrži izmjene prethodno revidirane od strane Statutarne komisije, uz razmatranje istih na zadnjoj sjednici Upravnog odbora, a čime su stvorene pretpostavke za konačno verificiranje dokumenta od strane Skupštine.

Pored toga, jednako važna tačka dnevnog reda bila je i verificiranje mandata članovima organa Sindikata, prema prijedlozima izmjena usvojenim na regionalnim sastancima delegata Skupštine Sindikata, pri čemu je došlo do izmjene po jednog delegata: u Središnjem uredu, u RC Mostar i u RC Sarajevo. Navedene promjene inicirane su nastojanjem da se delegati više aktiviraju u svom radu, te da se uključe i novi predstavnici, koji bi dali veći angažman u odnosu na trenutni. Na istim sastancima izglasane su izmjene pojedinih članova Upravnog odbora, pri čemu je Upravni odbor bogatiji za dva nova člana,  jedan iz  RC Tuzla i jedan iz RC Sarajevo.

Na prethodni prijedlog članova Upravnog odbora mjesto predsjednika Upravnog odbora SUINO, pripalo je Nedžadu Šečiću, kolegi i dugogodišnjem članu Sindkata iz RC Tuzla, a što je verificirano većinom glasova svih delegata Skupštine, čime je Upravni odbor kompletiran u potpunosti.

Također, došlo je do izmjene nekoliko članova komisija i to: jedan član u Statutarnoj, jedan u II-stupanjskoj i jedan u Komisiji za raspodjelu sredstava fonda solidarnosti.

Nadalje, na sjednici je bilo riječi o radu Sindikata u 2023. godini, pri čemu je predsjednica Sindikata Ana Mrnjavac upoznala prisutne o svim aktivnostima poduzetim u tekućoj godini, aktima upućenim prema direktoru UINO, inicijativama prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i svim ostalim relevantnim instancama.

Prenijela je pojedinosti sa održanih sastanaka sa direktorom UINO, pri čemu je jasna opredijeljenost direktora na unaprjeđenje materijalnih i drugih radno-pravnih pitanja zaposlenih, uz postignuti dogovor da će se sastanci sa Sindikatom održavati kvartalno.

Podsjetila je na aktivnu suradnju sa ostala dva reprezentativna sindikata institucija BiH, te dosadašnje zajedničko istupanje u pravcu iniciranja usvajanja Proračuna za narednu godinu, traženja povećanja osnovice za obračun plaća (sa 600,00 KM na 650,00 KM), dnevnica za službena putovanja (sa 25,00 KM na 60,00 KM), te poduzimanja aktivnosti na otpočinjanju postupka kolektivnog pregovaranja, a što je goruće pitanje svih nas.

   U nastavku je prezentirala okvirni Plan rada za 2024. godinu, koji propisuje pravac sindikalnog rada i djelovanja, kao i plan raspodjele sredstava Sindikata, kako slijedi:

 • 59% – na osiguranje članova i isplate iz Fonda solidarnosti (bolesni, umirovljenici i smrtni slučajevi),
 • 39% – na troškove rada i plaćanja po odlukama Upravnog odbora (paketići, Dan žena i sl.) i
 • 2% – na štrajk.

Plan rada za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.

Narednog dana održana je „Sindikalna radionica“, na kojoj su svi učesnici imali mogućnost postavljati pitanja, detaljnije se upoznati sa radom Sindikata, te dati svoje sugestije i prijedloge, koje će se uzeti u obzir u budućem radu Sindikata.

I ovaj put Sindikat je ukazao na svoje definirane ciljeve, a to su: borba za bolji materijalni status i poboljšanje radno pravnih pitanja zaposlenih u UINO, prvenstveno članova Sindikata, u ćemu ćemo biti istrajni i jedinstveni.

Glavni zaključak jeste da Sindikat i dalje treba kontinuirano raditi, unutar institucije i šire na ostvarenju postavljenih ciljeva, uz aktivno učešće svih angažiranih u tijelima Sindikata, a uz naš slogan: „Zajedno smo jači“.

U sklopu ovih susreta Sindikat je upriličio i izlet u Dubrovnik, a u večernjim satima, uz muziku uživo organizirana je i tombola, sa prigodnim darovima, te nagradnim vikendom u hotelu „Leotar“ u Trebinju i produženim vikendom za dvoje u Makarskoj, a mali djelić atmosfere prenosimo vam kroz fotografije iz naše fotogalerije.

.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ŠESTA GODIŠNJICA OSNIVANJA SINDIKATA

Poštovani članovi Sindikata,

kao i svake godine Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje ima obavezu održati svoju redovnu godišnju Skupštinu, na kojoj će, između ostalog zauzeti smjernice za narednu 2024. godinu.

Sjednica Skupštine planirana je za dan 8.12.2023.godine (što je ujedno i šesta godišnjica od osnivanja Sindikata). Obzirom da postoji vaša velika zainteresiranost za održavanje sindikalnih susreta, to smo planirali i dogovorili vikend 8. – 10.12.2023. godine iskoristiti  za navedenu prigodu.

Razmatrajući pojedinačne ponude, Upravni odbor SUINO kao najpovoljnijeg ponuđača, sa najkompletnijom ponudom, izabrao je hotel “Leotar“ u Trebinju.

Trebinje je najjužniji grad Republike Srpske i BiH. Nalazi se u dolini rijeke Trebišnjice, na tromeđi BiH, Crne Gore i Hrvatske. Nadmorska visina urbanog dijela grada je oko 275 metara iznad nivoa mora. Grad se nalazi na značajnoj raskrsnici puteva, udaljen od Dubrovnika 27 km, Nikšića – 70, Podgorice – 120, Herceg Novog – 38 km.

Mediteranska (izmijenjeno kontinentalna) klima sa 260 sunčanih dana daje poseban topao, pitom izgled ovom kraju i ljudima koji u njemu žive. Povoljna klima omogućava život kulturama kao što su vinova loza, rano voće i povrće, što obogaćuje hercegovačku trpezu u turističkoj ponudi.
Klima se, pored velikog broja sunčanih dana, odlikuje malom relativnom vlažnošću i oblačnošću, pojačanim zračnim strujama, kišama u zimskom periodu i toplim ljetima. Interesantno je da je u Trebinju toplija jesen nego proljeće. Srednja godišnja temperatura zraka kreće se oko 14,5°C.

Ukoliko ste zainteresirani za dolazak dužni ste se prijaviti vašem koordinatoru, te popuniti Obrazac administrativne zabrane i isti dostaviti koordinatoru vašeg Regionalnog centra ili Središnjeg ureda.

Informacije o koordinatorima kao i o programu možete vidjeti na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 22. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Dana 3.11.2023. godine u Zenici je održana 22. sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO.

U odsutnosti predsjednika UO, sjednicom je predsjedavao Dragan Dragić, član UO SUINO iz RC Tuzla, a o čemu su jednoglasno odlučili članovi UO SUINO.

Nakon prezentiranja realizacije zaključaka iz Zapisnika sa 21. sjednice UO i usvajanja istog, predsjednica Sindikata prezentirala je Izvješće o Sindikalnim susretima “Neum 2023”, koje je također jednoglasno usvojeno.

U nastavku sjednice doneseno je više odluka, koje prethode održavanju Skupštine SUINO. Između ostalog, odlučeno je da će se sjednica Skupštine SUINO i obilježavanje godišnjice osnivanja SUINO održati u hotelu Leotar u Trebinju od 08. do 10.12.2023. godine. Donesena je i odluka o podjeli novogodišnjih paketića djeci članova Sindikata.

U nastavku sjednice Upravni odbor je razmotrio sve prijedloge izmjena i dopuna Statuta SUINO, te pripremio konačnu verziju za statutarnu komisiju.

Raspravljalo se i o svim pojedinačnim obraćanjima Sindikatu i zaključeno da će se Sindikat pismenim aktom obratiti menadžmentu i ukazati koji su to generalni problemi zaposlenih.

Kao i do sada, Sindikat je opredjeljen da zaštiti prava radnika i u tom pravcu će djelovati i ubuduće. S tim u vezi predložene su i određene promjene u Sindikatu, a koje će biti poznate nakon konačne verifikacije istih od strane Skupštine.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN SASTANAK S DIREKTOROM UINO

U prostorijama regionalnog centra Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje u Sarajevu, danas je održan drugi redoviti sastanak direktora UINO dr. Zorana Tegeltije i predstavnika Sindikata UINO. Na sastanku su pored predsjednice Sindikata UINO Ane Mrnjavac, prisustvovali i Anela Kodžić Ćurt, Amira Hasanović, Darko Topić i Stevica Grozdić.

Goruće pitanje odnosilo se na implementaciju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UINO, pri čemu su predstavnici Sindikata upoznati da je Pravilnik vraćen na doradu kako bi se izvršile sitne korekcije i da će menadžment voditi računa da niti jedan uposlenik ne bude “oštećen”. Prije svega, misli se na zaposlene koji dugi niz godina obavljaju određene poslove, a nova sistematizacija je, svojim ograničenjima takvim osobama onemogućila da nastave obavljati poslove radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Predsjednica je upoznala prisutne da je Sindikat izradio i dostavio Prednacrt izmjena i dopuna Zakona o UIO, i obrazložila je u kojem pravcu su napravljene izmjene, a što je jedan od prethodnih zaključaka. Nakon finaliziranja istog uslijedit će izrada Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima u UINO.

Kako je veliki broj i ostalih neriješenih pitanja koja se odnose na radno – pravni status zaposlenih, predstavnici Sindikata su se osvrnuli na svako od njih i veoma su zadovoljni odgovorima, a posebno činjenicom da Direktor namjerava na prvo mjesto istaknuti radnika i poboljšati materijalno tehničke uvjete rada, te u konačnici cijelu službu unaprijediti i dići na jednu višu, zasluženu razinu.

Direktor Tegeltija intenzivirao je sve aktivnosti koje su u nadležnosti institucije, te odredio rokove za realizaciju istih, tako da i nove uniforme možemo očekivati već od Nove godine.

Kada je riječ o prijemu novih službenika najavio je da će biti zaposleno 100 izvršilaca sa SSS, a što je trenutno najpotrebnije, nakon toga 40 sa VSS, dok je planiran i prijem 100 pripravnika u naredne dvije godine, čime bi se služba osvježila mladim kadrovima i značajno popravila njezina starosna struktura.

Pitanje nabavke novih vozila također je među prioritetima, a radi poboljšanja komunikacija, planira se brzina postojeće internet veze povećati za 30%.

Kako su dobili odgovore na postavljena pitanja, predstavnici Sindikata su mišljenja da za sve nas zaposlene u UINO napokon dolaze neka bolja vremena.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

POŽURNICA ZA OTVARANJE POSTUPKA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Reprezentativni sindikati institucija Bosne i Hercegovine, Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine obratili su se predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođi Borjani Krišto, još jednom požurnicom za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja.

Kako navode u požurnici, reprezentativni sindikati nisu upoznati da li su po pitanju otvaranja postupka kolektivnog pregovaranja i imenovanja zajedničkog pregovaračkog tima pokrenute određene aktivnosti, te mole žurno djelovanje gospođe Krišto.

Požurnicu možete vidjeti na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

REPREZENTATIVNI SINDIKATI TRAŽE POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA 2024. GODINU I IZMJENE VAŽEĆIH ODLUKA VEZANIH ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Reprezentativni sindikati koji djeluju na nivou institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, obratili su se predsjedavajućoj i svim ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za usvajanje Odluke o visini osnovice za obračun plate za 2024. godinu u iznosu od 650,00 KM, a koju je prema odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine bilo potrebno usvojiti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

Predmetno povećanje koje se traži od strane reprezentativnih sindikata nije ništa više od iznosa inflacije za prvih devet mjeseci ove godine prema procjeni Centralne banke Bosne i Hercegovine i iznosi 8,33 %.

Također, istim aktom je zatraženo usvajanje nacrta Budžeta za 2024. godinu u što kraćem roku, kako bi isti blagovremeno bio upućen na usvajanje u parlamentarnu proceduru.

Reprezentativni sindikati su, pored navedenog, od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatražili da u što kraćem roku izmijene Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla i istu usklade sa cijenama goriva obzirom da sredstva koja se isplaćuju nisu dostatna i ne pokrivaju stvarne troškove prevoza na posao i sa posla, a što je definisano Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Navedeni akt možete preuzeti OVDJE.

Također, upućena je URGENCIJA na zahtjev za izmjene važećih Odluka, tj. Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/07 i 6/12) i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/12, 10/18 i 75/18).

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UPUTIO PISMO NOVOIMENOVANOM DIREKTORU UINO

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje pismom se obratio direktoru Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje dr. Zoranu Tegeltiji.

Između ostalog, iz Sindikata naglašavaju da potreba za sindikalnim djelovanjem postoji od samog početka osnivanja institucije Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, te da je ovaj Sindikat, zasnovan na načelima jednakosti svih zaposlenih i demokratičnosti, odgovor na potrebu da se zaštite prava iz radnog odnosa koja su, po svim pitanjima bila ugrožena, a položaj zaposlenih u UINO minimiziran, prvenstveno zbog nebrige poslodavca.

Pismo upućeno direktoru dr. Zoranu Tegeltiji možete vidjeti OVDJE.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ČLANOVE SINDIKATA OKUPILO DRUŽENJE I SPORTSKE IGRE U NEUMU

Sindikalni susreti – Neum 2023., u organizaciji Sindikata UINO, održani su u periodu od 9. – 11.06.2023. godine. Okupljanje članova Sindikata je započelo u petak u prelijepom ambijentu neumskog hotela “Zenit”, gdje su prisutni imali priliku upoznati kolege i zaposlenike iz drugih organizacionih jedinica UNO u ugodnom druženju i atmosferi.

Susretima je prisustvovalo oko 200 učesnika, članova Sindikata, gdje su, pored druženja i tombole, organizirane i sportske igre između ekipa i pojedinaca. Također, organizirane su i veoma zanimljive “igre bez granica”.

Sve je prošlo u dobrom raspoloženju, uz večernju zabavu kojom prigodom je predsjednica Sindikata Ana Mrnjavac uručila diplome najboljim u svojim disciplinama.

Sveukupni pobjednik sindikalnih susreta, s najviše osvojenih diploma je Regionalni centar Mostar, čiji članovi su ponijeli veliki prijelazni pehar.

Glavna nagrada na tomboli bila je sponzorstvo hotela “Zenit” i to vikend za dvoje, a nagrada je i ove godine otišla u CI Travnik, za kolegu Mehmeda Osmanovića.

I ovim putem zahvaljujemo se svim sponzorima i učesnicima susreta uz velike pozdrave do nekog sljedećeg druženja. 

Vaš Sindikat.

FOTOGALERIJA

VIDEOGALERIJA

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

INFORMACIJA SA SASTANKA S PREDSJEDATELJICOM VIJEĆA MINISTARA BIH

Danas, 30.5.2023. godine, na poziv predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođe Borjane Krišto, predsjednici reprezentativnih sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine, i to: Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje – Ana Mrnjavac, Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini – Dragan Krvavac i Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine – Radenko Mirković, sastali su se u zgradi Parlamenta i održali prvi radni sastanak.

Teme sastanka bile su:

– otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja,

– donošenje izmjena Odluke o visini dnevnice za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine,

– izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama, sa naglaskom ne izmjene koeficijenata, uz traženje uključenja predstavnika reprezentativnih sindikata u predmetne aktivnosti i

– razmatranje ostale problematike iz radno-pravnih odnosa zaposlenih u institucijama na državnoj razini.

Predsjedateljica je već u uvodnom izlaganju pokazala iznimno zanimanje za svaki problem s kojim se susreću zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine.Nakon pojedinačnog predstavljanja, predsjednici reprezentativnih sindikata upoznali su Predsjedateljicu da su izradili i dostavili u daljnju proceduru nacrt Općeg kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Nadalje, uz požurnicu za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja reprezentativni sindikati su dostavili novu Odluku o imenovanju zajedničkog pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje i zaključenje kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama BiH, čime su ispunili sve preduvjete propisane za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

U samom razgovoru Predsjedateljica je, smatrajući ove aktivnosti primarnim, izrazila spremnost da u što kraćem roku imenuje predstavnike pregovaračkog tima ispred poslodavca, koji bi zajedno sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, otpočeli postupak kolektivnog pregovaranja.

Također, mišljenja je da se žurno mora izmijeniti Odluka o visini dnevnica za službena putovanja, a u daljnjem radu i zajedničkom djelovanju poslodavca i reprezentativnih sindikata unaprijediti i sva druga pitanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sastanak je završen na opće zadovoljstvo svih nazočnih, uz dogovor da će se u što kraćem roku krenuti u realizaciju dogovorenog.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UPLATIO NOVČANA SREDSTVA KAO HUMANITARNU POMOĆ TURSKOJ I SIRIJI

Poštovani članovi Sindikata i svi zaposleni u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje,

želimo vas informirati da su novčana sredstva koja je Sindikat izdvojio za Dan žena, članicama Sindikata, u iznosu od 6.390 KM preusmjerena za financijsku pomoć stradalim u potresu u Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici.

Smatrajući ovaj prijedlog iznimno humanim, Sindikat je preusmjerio ova sredstva u tom pravcu i pokrenuo akciju prikupljanja novčanih donacija putem administrativne zabrane zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, kako bismo dali barem mali doprinos i podršku narodima ovih zemalja.

U pokrenutoj akciji Sindikata Uprave za indirektno –neizravno oporezivanje, a prema Odluci o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu na potresom pogođenim područjima u Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici broj 120/3-03/23 od 24.2.2023. godine, na račun Sindikata pristiglo je 12.310 KM.

Sva sredstva u ukupnom iznosu 18.700 KM Sindikat je uplatio na račun Crvenog križa-krsta za Crveni polumjesec, u jednakim omjerima kao pomoć Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici.

Svim članovima Sindikata i ostalim zaposlenim u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje koji su se odazvali apelu za pomoć stradalom stanovništvu, Sindikat UINO od srca se zahvaljuje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKATI TRAŽE IZMJENE ODLUKA

Tri reprezentativna sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine uputili su zahtjev za izmjene važećih Odluka, tj. Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/07 i 6/12) i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/12, 10/18 i 75/18).

Obrazloženi zahtjev možete vidjeti u priloženom aktu.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZAHTJEV REPREZENTATIVNIH SINDIKATA UPUĆEN VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Reprezentativni sindikati u institucijama Bosne i Hercegovine smatraju da je žurno potrebno izvršiti izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22), te su zatražili da se prilikom imenovanja Radne grupe za izradu prijedloga izmjena i dopuna predmetnog Zakona, uključe predstavnici reprezentativnih sindikata, koji bi ukazali na specifičnosti institucija koje zastupaju, a sve u cilju otklanjanja trenutnih propusta i donošenja što kvalitetnijeg rješenja.

Akt upućen Vijeću ministara, predsjedavajućoj Borjani Krišto možete vidjeti ovdje.

Akt upućen Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine, ministru Zoranu Tegeltiji možete vidjeti ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKATI TRAŽE OTVARANJE POSTUPKA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Na protokol Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavljena je požurnica na otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja.

Sva tri reprezentativna sindikata požurnicom su se obratili predsjedavajućoj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospođi Borjani Krišto (vidi akt) i ministru pravde gospodinu Davoru Bunozi (vidi akt).

Ispred reprezentativnih sindikata dostavljena je nova Odluka o imenovanju zajedničkog  pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje i zaključenje kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine, te je zatražena dostava imena predstavnika pregovaračkog tima ispred institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o imenovanju pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje.

Također, sindikati su inicirali organiziranje zajedničkog sastanka, najkasnije do 30.06.2023. godine.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRIJAVE ZA SINDIKALNE SUSRETE “NEUM 2023.”

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata,

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje organizira SINDIKALNE SUSRETE koji će se održati u Neumu, hotel “Zenit“, u periodu 9. – 11.6.2023. godine.

Cilj susreta je djelovanje u pravcu razvijanja duha kolegijalnosti i druženja, kroz sportska natjecanja, zabavni program i ostale sadržaje, a što nam je svima, u ovoj svakodnevnici prijeko potrebno.

Financiranje smještaja za 2 dana u hotelu “Zenit“ (od 9.6./večera do 11.6/doručak)  iznosi 170,00 KM po učesniku.

Ukoliko ste zainteresirani za dolazak i druženje, ovim putem pozivamo Vas da potpišete propisani Obrazac za plaćanje kotizacije u ratama  i da isti dostavite dolje navedenim koordinatorima vašeg RC-a ili SU-a.

SREDIŠNJI URED UINO: snjezana.ozegovic@uino.gov.ba – 051 335 392

RC BANJA LUKA: elvis.brkic@uino.gov.ba – 051 311 225

RC SARAJEVO: biljana.ivic@uino.gov.ba – 033 246 099

RC MOSTAR: biljana.demirovic@uino.gov.ba – 036 356 776

RC TUZLA: melisa.delalic@uino.gov.ba – 035 368 064

Detaljnije informacije možete vidjeti na plakatu.

Naši penzioneri/umirovljenici koji imaju želju sudjelovati na Sindikalnim susretima NEUM 2023. mogu se prijaviti kod koordinatora od kojih će dobiti detaljnije informacije.

Za sve učesnike Sindikat je osigurao besplatan prijevoz iz svih RC-ova s polaskom 9.6.2023. godine i povratkom iz Neuma 11.6.2023. godine (prilikom prijave koordinatoru naznačiti da je potreban prijevoz).

Krajnji rok za prijavu je 26.5.2023.godine.

U očekivanju da će te nam se pridružiti i svojim dolaskom omasoviti ove susrete, unaprijed se radujemo i toplo Vas pozdravljamo.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 11. SJEDNICA SKUPŠTINE SINDIKATA

 

Redovna, 11.  sjednica Skupštine Sindikata održana je dana 12.04.2023. godine na Vlašiću, na kojoj su usvojena Izvješća o radu i izvršenom nadzoru nad raspodjelom financijskih sredstava Sindikata, a koja je neophodno dostaviti u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Pored redovnih, tekućih pitanja iz radno – pravnih odnosa, usvajanja zapisnika i analize realizacije zaključaka sa prošle sjednice Skupštine, na 11. sjednici izglasano je sljedeće:

 • izmjena Odluke o imenovanju Drugostupanjske komisije;
 • nakon sprovedene ankete donesena je odluka da članarina od 01.05. 2023. godine iznosi 10,00 KM;
 • raspravljalo se o zajedničkom stavu Sindikata po pitanju prijedloga izmjene Zakona o UIO, u kojem slučaju ni nakon više od godinu dana imenovana Radna grupa nije usuglasila svoja mišljenja;
 • dogovoreno je u kojem pravcu planirati aktivno djelovanje Sindikata u 2023. godini;
 • pokrenute su aktivnosti na izmjenama i dopunama Statuta.

Dogovoreno je da će Sindikat strateški djelovati u smislu pružanja podrške svojim članovima u radu i zakonitom djelovanju, te suzbijanju straha i opće nesigurnosti, koja vlada na pojedinim radnim mjestima.

U zajedničkom djelovanju reprezentativnih sindikata tražit će se otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja, kao i uključenje Sindikata u izradu svih propisa koji se tiču radno – pravnog statusa zaposlenih u UINO i šire.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT TRAŽI UČEŠĆE U IZRADI NOVOG ZAKONA O PLAĆAMA

Uprava za indirektno oporezivanje je, putem Upravnog odbora UIO, dostavila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dopunu materijala, vezano za prijedlog zaključaka sa sastanka Vijeća za mirno rješavanje spora održanog 27.10.2021. godine, na kojem su prisustvovali predstavnici Sindikata UIO i predstavnici UIO, kako bi Vijeće ministara razmotrilo predmetne zaključke i izjasnilo se o istima.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara je aktom broj 05-07-1-668-31/23 od 27.3.2023. godine obavijestio predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO u vezi s navedenim materijalima.

U obavijesti se navodi da je Vijeće ministara primilo k znanju Prijedlog Vijeća za mirno rješavanje spora Uprave za indirektno oporezivanje, te konstatovalo da već postoji usvojen zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o donošenju novog zakona koji bi sustavno regulisao i koeficijente i plate zaposlenih u koje pripadaju svi budžetski korisnici.

Obzirom da je usvojen zaključak o donošenju novog zakona, Sindikat UIO se obratio Generalnom sekretarijatu ZAMOLBOM da se u radnu grupu za izradu novog zakona uključe i predstavnici Sindikata UIO. Napominjemo da je upravo Sindikat UIO inicirao donošenje novog zakona kako bi se popravio materijalni status svih zaposlenih u UIO.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

UPUĆEN ZAHTJEV DIREKTORU UINO

Dana 27.10.2021. godine održan je sastanak menadžmenta Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje i predstavnika Sindikata UINO, pri čemu je sačinjen Zapisnik sa zajedničkog sastanka broj 01-50-5-416-18/21 od 11.11.2021. godine.

Na sastanku je doneseno devet zaključaka, međutim, veliki broj njih nije realiziran.

Slijedom toga, Upravni odbor SUINO na svojoj sjednici održanoj 24.2.2023. godine, donio je zaključak da se Sindikat obrati menadžmentu UINO sa zahtjevom za dostavom informacija vezano za nerealizirane zaključke. 

Aktom broj 121/3- 04/23 od 6.4.2023. godine Sindikat se obratio direktoru UINO, te pored gore navedenog, inicirao novi zajednički sastanak, na kojem bi se raspravljalo o svim neriješenim pitanjima iz problematike radno – pravnih odnosa zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

POVEĆAN IZNOS NAKNADE ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na drugom dijelu 5. sjednice održane 15.3.2023. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13, 68/18 i 79/22).

U navedenoj Odluci izmijenjeni su i članci 9. i 10.a koji se odnose na zaposlene u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Tako će, sukladno novoj Odluci, pomoćnik ravnatelja, šef kabineta i načelnik odjeljenja imati pravo na mjesečnu naknadu troškova smještaja u iznosu do 80% osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja se primjenjuje u mjesecu za koji se vrši obračun naknade, tj. 480,00 KM umjesto dosadašnjih 400,00 KM.

Šef unutarnje organizacione jedinice – odsjeka, grupe, ispostave i svi zaposleni u UINO, od 1.4.2023. godine, ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu troškova smještaja u iznosu do 60% osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja se primjenjuje u mjesecu za koji se vrši obračun naknade, tj. 360,00 KM umjesto dosadašnjih 300,00 KM.

Napominjemo da se Sindikat UINO obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativom za ispravku navedene Odluke u smislu dopune iste, kako bi ovo pravo ostvarili svi zaposleni u UINO.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvažilo je opravdanost ovog zahtjeva, te je na svojoj 57. sjednici dana 9.11.2022.godine, aktom broj: 05-07-1-2590-79/22 od 10.11.2022. godine, zadužilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi Odluku za potpisivanje i objavljivanje u Službenom glasniku, a što je i učinjeno, te je ista objavljena u Službenom glasniku BiH broj 79/22.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT ZATRAŽIO IZMJENE ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA

Sindikat UINO zatražio je izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22).

“Pohvalna je briga Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH o materijalnom statusu državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, ali određene odluke, pogotovu one koje se odnose na povećanje plaća ili izmjene koeficijenata platnih razreda moraju biti primjenjive za sve državne službenike, a ne samo na određenu skupinu zaposlenih u institucijama BiH, pa makar to bila kategorija najnižih radnih mjesta. Podsjećamo, negativne posljedice inflacije osjećaju svi zaposleni, svi trebaju biti uključeni i u mjere njezinog ublažavanja i prevazilaženja.

S tim u vezi, od Vas tražimo da u istu razinu dovedete sve državne službenike, sa uvećanjem koeficijenta za 0,2, jer formalno pravno nema razlike između državnih službenika: stručni saradnik, viši stručni saradnik, stručni savjetnik, šef grupe, šef odsjeka…, u UINO. Nadajući se da ćete ovom našem zahtjevu čim prije udovoljiti, Sindikat UINO se unaprijed zahvaljuje”, stoji u aktu upućenom predsjedavajućoj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Akt možete vidjeti na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UPUTIO URGENCIJU MINISTARSTVU FINANCIJA I TREZORA BIH

Sindikat UINO uputio je ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine urgenciju na prijedlog izmjena i dopuna Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda. Aktom broj 43/9-03/21 od 31.03.2021.godine, Sindikat UINO ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije dostavio je Komisiji za plaće i naknade, koja je pripremila Prijedlog izmjena i dopuna, ali isti nikada nije realiziran.

Sindikat UINO traži postupanje po predmetnom, uz napomenu da je ovih slučajeva jako malo, te neće izazvati nikakve značajne financijske posljedice, ali na ovaj način bi otklonili nepravdu koja se nanosi najbolje ocijenjenim u UINO.

Urgenciju broj 43-1/9-04/23 od 3.4.2023. možete vidjeti ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

APEL ZA POMOĆ STRADALOM STANOVNIŠTVU TURSKE I SIRIJE

Poštovani članovi Sindikata i svi zaposleni u

Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje,

poznato vam je da Sindikat svake godine obilježava Dan žena, ukazujući im poštovanje prigodnim darovima.

Ove godine naše članice iz više regionalnih centara uputile su inicijativu da se novčana sredstva, koja bi se izdvojila za tu prigodu preusmjere za financijsku pomoć stradalim u potresu u Turskoj i Siriji.

Smatrajući ovaj prijedlog iznimno humanim, Upravni odbor SUINO jednoglasno je donio odluku da Sindikat preusmjeri ova sredstva u tom pravcu i pokrene akciju prikupljanja novčanih donacija putem administrativne zabrane zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Kako bismo dali barem mali doprinos i podršku narodima ovih zemalja pokrećemo apel i pozivamo sve članove Sindikata, a i one koji još nisu:

UDRUŽIMO SE U SOLIDARNOSTI SA ŽRTVAMA POTRESA

POKAŽIMO SVIJEST, ODGOVORNOST, EMPATIJU, SVE ŠTO ČOVJEKA ČINI ČOVJEKOM

Detalje o pokrenutoj akciji Sindikata Uprave za indirektno – oporezivanje možete vidjeti u  Odluci o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu na potresom pogođenim područjima u Republici Turskoj i Sirijskoj Arapskoj Republici broj 120/3-03/23 od 24.2.2023. godine, te na plakatu „APEL ZA POMOĆ STRADALOM STANOVNIŠTVU TURSKE I SIRIJE“.

Budite i Vi dio ove akcije, podržite je na način da popunite obrazac administrativne zabrane, tj. da potpišete SUGLASNOST za odbitak od plaće za 3. mjesec 2023. godine (10 KM ili više) na ime pomoći stradalim u potresu.

Svim članovima Sindikata i ostalim zaposlenim u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje koji će se odazvati apelu za pomoć stradalom stanovništvu Turske i Sirije, Sindikat UINO od srca se zahvaljuje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZAHTJEVI REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u BiH i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine od Vijeća ministara BiH su zatražili hitno usvajanje Prijedloga odluke o visini osnovice za obračun plaće u 2023. godini u iznosu od 630,00 KM, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora BiH, te usvajanja Nacrta budžeta za 2023. godinu, kako bi se započela procedura usvajanja u što kraćem roku.

Teška materijalna situacija zaposlenih prouzročena stalnim poskupljenjima u proteklom periodu, ali i informacija o rastu primanju u nižim organima vlasti, rezultirala je time da zaposleni u institucijama BiH ne mogu prihvatiti da osnovica bude ispod 630 KM.  

U proteklom periodu od strane više političkih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, istaknuto je negodovanje zbog povećanja osnovice za obračun plaće imenovanim i izabranim zvaničnicima, zbog čega tražimo da se pokaže odgovornost, te pronađe način da se obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH razdvoji od obračuna plaće imenovanih i izabranih zvaničnika, te da se Nacrt budžeta što prije uputi u dalju proceduru sa predloženom osnovicom.

Reprezentativni Sindikati pozvali su da se u što kraćem roku izmijeni Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje, u pogledu iznosa dnevnice sa trenutnih 25,00 KM na 60,00 KM, te eventualnog različitog definiranja “službenog putovanja” i “operativnog rada” policijskih službenika, kao i Odluke o visini regresa za 2023. u iznosu predloženom od strane Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.

Zajednički akt reprezentativnih Sindikata, upućen Vijeću ministara BiH, možete vidjeti na ovom linku.

Također, reprezentativni Sindikati su zatražili održavanje sastanka s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH, ministrom financija i trezora BiH, te ministrom pravde BiH, a na temu uspostave socioekonomskog dijaloga, s akcentom na otpočinjanje kolektivnog pregovaranja.

Molbe za sastancima možete vidjeti ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA PREDSJEDNICE SINDIKATA

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata,

ova godina bila je posebno značajna po mnogim događanjima, ujedno bila je prelomna u radu Sindikata, pri čemu ne mogu da ne podsjetim da smo u istoj stupili u Štrajk upozorenja, ukazujući na nezadovoljstvo u odnosu Poslodavca, Viječa ministara Bosne i Hercegovine, spram zaposlenih, a što je dalo značajne rezultate i doprinijelo u ostvarenju naših ciljeva, prije svega:

-došlo je do povećanja osnovice za obračun plaće,

– izmijenjena je Odluka o troškovima smještaja i odvojenog života koja je  konačno uključila i sve zaposlene, 

-koeficijenti su se povećali za 0,20 do radnog mjesta stručnog savjetnika,

– tri reprezentativna sindikata izradila su jedinstven dokument Kolektivnog ugovora koji je upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru,

– na inicijativu našeg Sindikata svim zaposlenim bit će isplaćena jednokratna novčana naknada u iznosu od 500,00 KM.

Jasno je da je sve ovo rezultat kontinuiranog rada i djelovanja Sindikata koji je pridonio realizaciji gore navedenog, kao i uspostavi boljeg socioekonomskog dijaloga s Poslodavcem i poboljšanju radno- pravnog statusa zaposlenih u UINO.

Nadajući se da ćete i ubuduće aktivno podrżavati Sindikalni rad i djelovanje, očekujemo da će i oni koji to do sada nisu, uključiti se u Sindikat, jer samo zajedno možemo ići dalje.

U ime toga, uz želju da zajednički stvaramo uspjehe,

vama, vašim obiteljima, onima koji su vam dragi i svim ljudima dobre volje SRETNA NOVA 2023. godina.

Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO

 

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

UNO OBILJEŽILA 19. GODIŠNJICU RADA

Uprava za neizravno oporezivanje obilježila je 29.12.2022. godine 19. godišnjicu rada. Tom prilikom ravnatelj UNO dr. Miro Džakula dodijelio je nagrade službenicima Uprave koje je za poseban doprinos u radu u 2022. godini odabralo Povjerenstvo za obilježavanje dana UNO.

Pored nagrađenih pojedinaca, Grupa za suzbijanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla je nagrađena kao najbolja ustrojstvena jedinica UNO u 2022. godini.

Najveće priznanje, Grb Uprave za neizravno oporezivanje, ove godine dodijeljen je Ratku Kovačeviću, načelniku Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu suradnju.

Predstavnici Sindikata uručili su direktoru UNO zahvalnicu u povodu obilježavanja 5. godina postojanja Sindikata UNO.

Predsjednica se zahvalila za suradnju i donacije koje su pripomogle Sindikatu u organiziranju godišnjih sindikalnih susreta, a najveću pozornost privukla je informacija da će se svim zaposlenim u UNO i ostalim državnim institucijama isplatiti novčana naknada u uznosu od 500 KM, a što je upravo zasluga ovog Sindikata.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO OBRADOVAO NAJMLAĐE

Sindikat UINO i ove godine obradovao je svoje najmlađe. Tim povodom organizirane su zabave sa animatorima i Djeda Mrazom u Središnjem uredu i regionalnim centrima Uprave za neizravno oporezivanje.

U lijepom raspoloženju i veselom ozračju, djeca su uz igru i ples, zajedno s roditeljima pravila najljepše uspomene…

Uz fotografiranje sa Djeda Mrazom podijeljeno je oko 400 paketića, a dio atmosfere prenosimo u našoj galeriji.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OTVARANJE POSTUPKA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Sukladno odredbama čl. 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) reprezentativni sindikati su započeli zajedničke aktivnosti na izradi Nacrta kolektivnog ugovora, s ciljem pokretanja postupka kolektivnog pregovaranja i u konačnici zaključenja kolektivnog ugovora.

U vezi s tim, dana 16.12.2022. godine, predsjednici sva tri reprezentativna sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine predali su potpisan Nacrt općeg kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine. Nacrt ovog Ugovora, uz prijedlog protokola o kolektivnom pregovaranju, dostavljen je predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministru pravde Bosne i Hercegovine.

U prijedlogu protokola o kolektivnom pregovaranju jasno je utvrđena dinamika kolektivnog pregovaranja kako je to uobičajena praksa i standard u kolektivnom pregovaranju između poslodavca i reprezentativnih sindikata.

Upornim radom i zajedničkim djelovanjem sva tri reprezentativna sindikata došlo se do izrade ovog nacrta ugovora. Napominjemo, Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nema potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenima u državnim institucijama.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ISPRAVLJENA DISKRIMINIRAJUĆA ODLUKA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 9.11.2022. godine, donijelo je Odluku o dopunama odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18). 

Odluka je dopunjena na način da se iza članka 10. dodaje novi članak 10a. koji glasi:

                                                                       Članak 10a.

                                  (Naknade po temelju raspoređivanja zbog potreba službe)

(1) Uposleni u Upravi za neizravno oporezivanje koji je zbog potreba službe raspoređen u mjesto rada udaljeno od mjesta prebivališta više od 80 km ima pravo na mjesečne naknade, i to:

a) naknada za odvojeni život u visini od 300,00 KM;

b) naknada za smještaj u visini do 300,00 KM.

(2) Pravo na naknade iz stava (1) ovog članka ne pripada uposlenom koji je premješten po osobnom zahtjevu, uposlenom koji je prvi put raspoređen na posao i uposlenom koji je angažiran po temelju ugovora o radu na određeno vrijeme.

Napominjemo da se Sindikat UINO obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativom za ispravku iste, akt broj:33/9-09/20 od 29.09.2020. godine, iz razloga što je predmetna Odluka rukovodećim kadrovima Uprave za neizravno oporezivanje omogućila ostvarivanje ovih prava, a ostalim zaposlenim isto pravo je uskratila (članak 9. i 10. Odluke).

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvažilo je opravdanost ovog zahtjeva, te je na dopune Odluke tražena suglasnost Sindikata UINO, koju smo dostavili aktom broj:84/3-09/21 od 28.09.2021. godine.

Kako i pored toga do objavljivanja dopune Odluke nije došlo, Sindikat UINO uputio je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine urgenciju, akt broj:54-1/9-06-/22 od 22.7.2022. godine, nakon čega je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na svojoj 57. sjednici dana 9.11.2022.godine, aktom broj: 05-07-1-2590-79/22 od 10.11.2022. godine zadužilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi Odluku za potpisivanje i objavljivanje u Službenom glasniku, a što je i učinjeno, te je ista objavljena u Službenom glasniku BiH broj 79/22 i stupila je na snagu 14.12.2022. godine.

Kao i mnoge pomake koje je svojim aktivnim djelovanjem Sindikat napravio do sada, tako se i dopuna ove Odluke može pripisati isključivo Sindikatu UINO.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA I PROSLAVA PETE GODIŠNJICE SINDIKATA

Svoju 10. redovnu Skupštinu Sindikat UINO održao je na Kupresu 2.12.2022. godine. Ovo je ujedno bila i proslava pete godišnjice Sindikata.

Na sjednici se raspravljalo o svim aktualnim pitanjima vezanim za sindikalno djelovanje, a između ostalog usvojen je:

 • Izvještaj o radu Sindikata u 2022. godini;
 • Izvještaj o radu Upravnog odbora Sindikata u 2022. godini i
 • Plan rada i djelovanja Sindikata u 2023. godini.

Posebno je pozdravljen nastavak zajedničkih aktivnosti tri reprezentativna sindikata na izradi kolektivnog ugovora.

Ova godina je posebno značajna i po svim drugim događanjima, te je bila prelomna u radu Sindikata:

 • ušli smo u štrajk upozorenja, ukazujući na nezadovoljstvo i ignorantski stav poslodavca, odnosno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kada je riječ o:

a) osnovici za obračun plaće;

b) naknadama za odvojeni život i troškovima smještaja za zaposlene u UINO;

c) koeficijentima za zaposlene u UINO, uz potrebe za izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine;

d) kolektivnom pregovaranju i donošenju kolektivnog ugovora.

Između ostalog, a najviše zahvaljujući našem traženju došlo je do:

– povećanja osnovice za obračun plaće;

– Odluka o troškovima smještaja i odvojenog života konačno uključuje i sve zaposlene u UINO;

– koeficijenti su se povećali za 0,20 do radnog mjesta stručnog savjetnika;

– postupak kolektivnog pregovaranja je otpočeo s aktivnim radom sva tri reprezentativna sindikata na usuglašavanju dokumenta kolektivnog ugovora.

Jednoglasno mišljenje Skupštine je da je Sindikat svojim kontinuiranim radom i djelovanjem pridonio uspostavljanju boljeg socioekonomskog statusa i poboljšanju radno – pravnih odnosa u UINO i uopće, na državnoj razini.

U zabavnom dijelu programa obilježavanja pete godišnjice Sindikata članovi su se zabavljali do kasno u noć. Uz glazbu uživo članovi Sindikata su imali priliku okušati se i u tomboli. Pored mnoštva vrijednih nagrada, glavna nagrada, poklon hotela “Adria Ski” Kupres, bio je vikend aranžman za dvoje u hotelu “Adria Ski”.

Dio atmosfere možete vidjeti u galeriji.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI ZA NAJMLAĐE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje i ove godine organizira podjelu novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata uzrasta do sedam godina.

Članovi Sindikata će na svoje e-mail adrese dobiti popise s podacima o djeci, te vas molimo da, ukoliko se vaše dijete ne nalazi na popisu ili je upisan neki pogrešan podatak, podatke o vašoj djeci dostavite dolje navedenim koordinatorima.

Obzirom da ove godine postoje uvjeti za podjelu paketića uz prigodan program, roditelji djece starije od sedam godina imaju mogućnost narudžbe paketića putem koordinatora.  

Novogodišnji paketići i druženje s Djedom Mrazom u sjedištima regionalnih centara u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, te Središnjem uredu u Banja Luci, poklon je najmlađima od Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje. 

Dođite i dovedite svoju djecu, zajedno ćemo se fotografirati, zabavljati, slušati novogodišnje pjesmice i stvarati uspomene zajedno.

O terminima podjele novogodišnjih paketića bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Koordinatori:

RC SARAJEVO – Adnan Pozder, telefon broj 033 246 190; adnan.pozder@uino.gov.ba

RC Banja Luka – Darko Topić, telefon broj 051 311 850; darko.topic@uino.gov.ba

RC Mostar – Biljana Demirović, telefon broj 036 351 294; biljana.demirovic@uino.gov.ba

RC Tuzla – Ismet Kičin, telefon broj 031 716 112; ismet.kicin@uino.gov.ba

SU Banja Luka – Snježana Ožegović, telefon broj 051 335 392; snjezana.ozegovic@uino.gov.ba

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

DOGOVORENO ZAJEDNIČKO SINDIKALNO DJELOVANJE

U Sarajevu je, 17.11.2022. godine, održan sastanak predstavnika Sindikata uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i Saveza sindikata policijskih organa u BiH. Za naredni period dogovoreno je zajedničko sindikalno djelovanje u cilju jačanja djelovanja, kolektivnog pregovaranja i ostvarivanja prava u socijalnom dijalogu, a sve u cilju poboljšanja ekonomskih, socijalnih i radnih uslova zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Prioritet u daljem djelovanju je potpisivanje Kolektivnog ugovora, istaknuto je nakon sastanka. Naime, Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nema potpisan Kolektivni ugovor sa zaposlenima u državnim institucijama.

Na sastanku je dogovoreno da se formira tim ispred tri navedena Sindikata koji će u narednoj sedmici održati sastanak, te revidirati tekst Kolektivnog ugovora koji će biti dostavljen poslodavcu.

Predsjednici ovih sindikata Ana Mrnjavac, Radenko Mirković i Dragan Krvavac ističu da je potrebno poduzeti korake na izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kako bi se imenovana i izabrana lica izdvojila iz pomenutog Zakona. U narednom periodu biće iniciran sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine s predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom kako bi se dogovorila dinamika saradnje sindikata i poslodavca.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZAHTJEV ZA POVEĆANJE OSNOVICE I OSTALIH NAKNADA

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za povećanje osnovice za obračun plaća u 2023. godini i ostalih naknada.

Kao reprezentativni sindikat zaposlenika Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, a prije nego što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdi nacrt Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, ovim zahtjevom smo inicirali otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2023. godini, kao i ostalih naknada sukladno Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Predloženo je da temelj za pregovore bude rast cijena osnovnih životnih namirnica, te Sindikat traži da se na zahtjev odgovori u roku od osam dana, pisanim putem.

Smatramo da je od posebne važnosti da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poduzme konkretne korake i da u ovim teškim trenutcima omogući povećanje plaća zaposlenim u državnim institucijama do razine koja će približno pokriti svakodnevne troškove života koje uzrokuje inflacija.

Mi kao reprezentativni sindikat želimo smanjiti realan pad plaća s obzirom na inflaciju, te tražimo da zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine budu vrednovani kako zaslužuju i da se koliko – toliko sačuva kupovna moć s obzirom na rast inflacije.

Zahtjev upućen predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavljen je i zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izaslanicima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i ravnatelju Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje. 

Zahtjev broj 59/9-11/22 od 17.11.2022. godine možete vidjeti na ovom linku.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UPUTIO ZAHTJEV ZA ISPLATU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Dana 4.11.2022. godine Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje uputio je zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama BiH. Zahtjev je upućen predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospodinu Zoranu Tegeltiji, te na sve relevantne adrese.

U zahtjevu je ukazano na neravnopravan položaj državnih službenika i zaposlenika u odnosu na zaposlene na nižim razinama vlasti i nezainteresiranost državnih vlasti da se u ovim teškim vremenima ravnopravno podijeli breme posljedica trenutne krize u svijetu i ekonomskih poremećaja.

Sindikat UINO je zatražio da se donese uredba kojoj je cilj osiguravanje financijske i materijalne potpore u cilju poboljšanja materijalnog statusa državnih službenika i zaposlenika koji plaću primaju iz Proračuna institucija Bosne i Hercegovine.

Akt broj 58/9-11/22 od 4.11.2022. možete pogledati na ovom linku.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OBILJEŽAVANJE PETE GODIŠNJICE SINDIKATA UINO

Poštovani članovi Sindikata,

kao i svake godine Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje ima obvezu održati svoju redovnu godišnju Skupštinu, na kojoj će, između ostalog verificirati rad Sindikata u tekućoj godini i zauzeti smjernice za narednu 2023. godinu.

Sjednica Skupštine planirana je za dan 02.12.2022.godine (što je ujedno i peta godišnjica od osnivanja Sindikata). Obzirom da postoji vaša velika zainteresiranost za održavanje sindikalnih susreta, to smo planirali i dogovorili vikend 2. – 4.12.2022. godine iskoristiti  za navedenu prigodu.

Razmatrajući pojedinačne ponude, Upravni odbor SUINO kao najpovoljnijeg ponuđača, sa najkompletnijom ponudom, izabrao je hotel “Adria Ski“ na Kupresu.

Ukoliko ste zainteresirani za dolazak dužni ste se prijaviti vašem koordinatoru, te popuniti Obrazac administrativne zabrane i isti dostaviti koordinatoru i u računovodstvo vašeg Regionalnog centra ili Središnjeg ureda.

Informacije o koordinatorima kao i o programu možete vidjeti na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRIOPĆENJE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA SINDIKATA UINO

U petak 23.9.2022. godine u Zenici je, pod predsjedavanjem predsjednika UO SUINO Ismeta Kičina, održana 20. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Nakon usvajanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, raspravljalo se o tekućoj problematici i aktivnostima Sindikata, pri čemu su doneseni zaključci u smislu budućeg postupanja i daljnjeg sindikalnog djelovanja.

Izvješće „Sindikalni susreti – Neum 2022.“, jednoglasno je usvojeno, te je konstatirano da je Sindikat pokazao svu svoju odgovornost i racionalno se ponio prema doniranim sredstvima i pri tome ostvario uštede i za buduće susrete.

Financijsko izvješće za prvo polugodište također je jednoglasno usvojeno, pri čemu su prezentirane sve uplate i isplate sa transakcijskog računa, kao i plaćanja iz blagajne.

Nadalje, raspravljalo se i o održavanju godišnje Skupštine Sindikata u periodu od 2. do 4.12.2022. godine. Kako je mnogo članova iz svih centara i Središnjeg ureda pokazalo zainteresiranost za druženje u vrijeme održavanje Skupštine, to je odlučeno da se iznađe najprihvatljivije rješenje, te ponudi svim članovima mogućnost dolaska na mjesto održavanja Skupštine, uz plaćanje smještaja s hranom, kao i do sada, u tri jednake rate putem administrativne zabrane na plaću.

UO SUINO se upoznao s upitima i zahtjevima članova Sindikata, te će na iste pokušati naći adekvatna rješenja.

Također, na sjednici je usvojen zaključak da se Sindikat obrati na sve relevantne adrese zahtjevom za utvrđivanje visine osnovice za obračun plaća uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Usvojen je i zaključak da se Sindikat obrati zahtjevom za donošenje Odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

URGENCIJA VIJEĆU MINISTARA

Sindikat uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se urgencijom predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zahtjevom, urgencijom broj 54 -1/9-06-/22 od 22.7.2022. godine Sindikat traži izmjene i dopune Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH i Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada.

Urgenciju upućenu predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine i ravnatelju Uprave za neizravno oporezivanje možete pročitati ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA VEZANO ZA OTPOČINJANJE POSTUPKA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Aktom od 13.12.2019. godine tri reprezentativna sindikata institucija BiH inicirala su otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja o zaključenju kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama BiH, te su istim aktom Vijeću ministara BiH dostavili:

– zajedničku Odluka o imenovanju predstavnika reprezentativnih sindikata u pregovarački tim ispred reprezentativnih sindikata za kolektivno pregovaranje sa Vijećem ministara BiH, odnosno pregovaračkim timom ispred Vijeća ministara BiH,

– prijedlog Protokola o kolektivnom pregovaranju, između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i reprezentativnih sindikata, s jasno utvrđenom dinamikom kolektivnog pregovaranja kako je to uobičajena praksa i standard u kolektivnom pregovaranju između poslodavca i organizacija zaposlenih, kako u BiH tako i u susjednim zemljama. Prijedlog Protokola o kolektivnom pregovaranju sadržavao je i polugodišnju dinamiku izvršenja poslova kolektivnog pregovaranja, do konačnog usuglašavanja teksta kolektivnog ugovora.

Prethodno su, temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji, a sukladno odredbama čl. 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17)  izradili zajednički Nacrt kolektivnog ugovora, s ciljem pokretanja postupka kolektivnog pregovaranja i u konačnici zaključenja kolektivnog ugovora.

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BIH”, broj: 23/21) imenovana je Radna grupa za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine, a koja je na svom prvom konstituirajućem sastanku, između ostalog, donijela i zaključak da će zatražiti od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da imenuje pregovarački tim u ime poslodavca za kolektivno pregovaranje sa sindikatima, te da se odredi dinamika za pregovaranje o općem kolektivnom ugovoru.

Međutim, imamo saznanja da je predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Salih Karčić, samostalno istupio i uputio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativu za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja,  čime je minimizirao rad tri reprezentativna sindikata na zajedničkom dokumentu, Nacrtu kolektivnog ugovora.

U vezi s tim, a sukladno članku 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11), Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje uputio je ovaj Zahtjev Ministarstvu pravde BiH, kojim traži dostavu informacija:

 

 • Da li su zaprimili Nacrt kolektivnog ugovora od Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i kakva je daljnja procedura u vezi s istim?
 • Da li je moguće ovako pojedinačno istupanje jednog reprezentativnog sindikata, bez obzira na odredbe članka  90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH?,

te ukoliko jeste:

 • Da li se može  i Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratiti na isti način, sa ciljem žurnog pokretanja procedure za donošenje kolektivnog ugovora.

Smatramo da reprezentativni Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje, kao i  Savez sindikata policijskih organa u BiH, kojih se izravno tiče predmetna stvar, ima pravo na pristup ovim informacijama, sukladno članku 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, koje su od javnog interesa, sukladno članku 9. istog Zakona, kada je riječ o našim daljnjim aktivnostima vezano za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja i zaključenju kolektivnog ugovora.

U vezi s izloženim, Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje zatražio je žurni odgovor od ministra pravde i predsjedateljice Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Zahtjev kojeg potpisuje predsjednica Sindikata možete pročitati na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT TRAŽI POVEĆANJE NAKNADA UPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BIH

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtjevom za izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH i Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada. 

Imajući u vidu da se Bosna i Hercegovina, kao i ostatak svijeta, suočava sa značajnim inflatornim pritiscima koji imaju negativne posljedice na kupovnu moć i životni standard građana, pa tako i uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, Sindikat je zatražio da se što hitnije visina naknade za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH uskladi s prosječnim povećanjem cijene litre goriva, kao i da se poveća visina novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada.

Zahtjev Sindikata je dostavljen na sve relevantne adrese, a isti možete pročitati klikom na ovaj link

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANI SINDIKALNI SUSRETI

Sindikalni susreti – Neum 2022., u organizaciji Sindikata UINO, održani su u hotelu “Zenit” u Neumu, u periodu od 10. – 12.06.2022. godine. Susretima je nazočilo više od 200 učesnika, članova Sindikata, gdje su, pored druženja i tombole, organizirane i sportske igre između ekipa i pojedinaca regionalnih centara Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar i Središnjeg ureda. Također, organizirane su i veoma zanimljive “igre bez granica”.

Sve je prošlo u dobrom raspoloženju, uz večernju zabavu kojom prigodom je predsjednica Sindikata Ana Mrnjavac, uručila pehare i diplome najzaslužnijim, pri čemu je posebna zahvala iskazana direktoru hotela “Zenit”, gospodinu Ivanu Lakiću, na kompletnoj podršci u organiziranju ovih sindikalnih susreta.

Sveukupni pobjednik sindikalnih susreta, sa najviše osvojenih pehara i medalja ove godine je Regionalni centar Banja Luka.

Za “Naj” ekipu proglašena je CI Velika Kladuša, koja je i ove godine pokazala iznimnu “izdržljivost” u druženju, uz gitaru i harmoniku, roštilj i vino, na plaži, do zore…

Glavna nagrada na tomboli bila je sponzorstvo hotela “Zenit” i to vikend za dvoje, a nagradu je osvojio kolega Željko Prusac iz CI Travnik.

Nakon dvogodišnje pauze zbog Covid – 19, svi su iskazali posebno zadovoljstvo zbog organizacije susreta, te ih ujedno i pohvalili kao najbolje do sada.

U organizaciju susreta uključeno je mnogo sponzora, o čemu će više informacija biti objavljeno naknadno.

I ovim putem zahvaljujemo se svim učesnicima susreta uz velike pozdrave do nekog sljedećeg druženja. 

Vaš Sindikat.

FOTOGALERIJA:

VIDEOGALERIJA:

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO PODRŽAO PROSVJED DRŽAVNIH POLICAJACA

Danas, 16.05.2022.godine Sindikat UINO, svojim dolaskom na mirni prosvjed, dao je punu podršku Savezu sindikata policijskih organa u BiH, tražeći izmjene Zakona o plaćama i naknadama, koje  su uvrštene u dnevni red sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine, zakazane također danas u 12 sati. Kako ove izmjene predviđaju povećanje koeficijenta za obračun plaće svim uposlenim u institucijama BiH, uključujući i UINO, čiji je trenutni koeficijent ispod 3, smatramo da je izmjena koeficijenta mnogo pravednija opcija za povećanje plaće od povećanja osnovice, koja bi napravila još veću razliku između najnižeg i najvišeg koeficijenta.
 
Podsjećamo da smo nezadovoljni nerješavanjem svih naših zahtjeva, koji su inicirali pokretanje štrajka u trećem mjesecu prošle godine, te kako i nakon najave štrajka i traženja rješenja u postupku mirnog rješavanja spora nismo uspjeli, to je Sindikat UINO donio odluku o stupanju u štrajk upozorenja, od 4.4.2022. godine. Nakon sastanaka s predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Povjerenstvom za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a smatrajući se društveno odgovornim, odlučili smo privremeno obustaviti štrajk, do sedmog mjeseca ove godine, te na taj način dati vremena za rješavanje spornih pitanja, a što prije svega podrazumijeva usvajanje Proračuna, što je preduvjet za vraćanje osnovice za obračun plaće na iznos 535,00 KM, koliko je iznosila 2008. godine.
 
Sindikat UINO opredijeljen je da istraje u svim svojim zahtjevima, a posebno bitnim smatramo ovu korekciju koeficijenata za najugroženije kategorije zaposlenih u UINO, te ukoliko bi se ove izmjene usvojile značile bi da se svim uposelnim, do nivoa: šef Gupe, šef CI, povećava plaća za 95KM, što bi bar minimalno umanjilo razliku između najviše i najniže plaće.
 
Kako se nitko iz vlasti od „prozvanih“ nije oglasio niti izašao pred prosvjednike, predsjednici reprezentativnih Sindikata odlučili su ući u zgradu Parlamenta i mirno razgovarati o svojim zahtjevima. Međutim, naišli su na odbijanje, uz ispriku da iz sigurnosnih razloga ne mogu biti primljeni na sjednicu Doma naroda, a čime su poslali vrlo ružnu poruku da im je „ugrožena“ sigurnost od onih koji prikupljaju sredstva u Proračun BiH i time omogućavaju isplatu njihovih basnoslovnih plaća i od onih koji upravo čuvaju i brinu o sigurnosti u ovoj državi.
 
Podsjećamo, Sindikat UINO se dana 10.05.2022. godine aktom broj: 110/3-05/22 obratio predsjedatelju Doma naroda, g. Draganu Čoviću, tražeći podršku Kolegija Doma naroda i svih izaslanika, a odgovor gospodina Čovića je stigao danas prije početka sjednice.
Odgovor predsjedatelja dr. Dragana Čovića na predmetnu zamolbu možete vidjeti ovdje.
 
Kako svakodnevno rastu cijene, dolazi do povećanja troškova života, pri čemu posebno trpi ova kategorija uposlenih, pa s toga očekujemo da će izmjene Zakona o plaćama i naknadama u konačnici „ugledati svjetlo dana“.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO PISAO PREDSJEDATELJU DOMA NARODA DR. DRAGANU ČOVIĆU

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje danas je dostavio zamolbu predsjedatelju Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH gospodinu dr. Draganu Čoviću. U zamolbi tražimo da izaslanici Doma naroda podrže izmjene Zakona o plaćama i naknadama uposlenih u institucijama BiH, koje predviđaju korekcije koeficijenta za obračun plaće svim uposlenim u institucijama BiH, a čiji je trenutni koeficijent ispod 3,00.

Ovim izmjenama pomoglo bi se zaposlenima čija je osnovna plaća od 475,69 KM do 1.300 KM, pri čemu bi svi linearno dobili iznos od oko 95,00 KM.

Ukazujemo da upravo ovoj kategoriji uposlenih izmjena koeficijenta mnogo više znači od najavljenog povećanja osnovice, jer povećanjem osnovice dobijaju samo 65,00 KM, a kako raste koeficijent tako raste i iznos koji pojedinci dobijaju povećanjem osnovice, iz kojih razloga smatramo da je izmjena koeficijenta mnogo bolja i pravednija opcija za povećanje plaće od povećanja osnovice.

Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH uputio je zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-l-371122 od ll. 3.2022., a koji na 21. sjednici Doma naroda, održanoj 24.3.2022., prilikom glasovanja nije dobio entitetsku većinu.

Imajući u vidu sve navedeno, ovom prilikom molimo da izaslanici Doma naroda podrže izmjene Zakona o plaćama i naknadama koji je uvršten u dnevni red za sjednicu zakazanu za dan 16.05.2022. – ponedjeljak, s obzirom da bi se usvajanjem ovih izmjena ispravila nepravda i pomoglo najugroženijim kategorijama uposlenih u državnim institucijama. Razlog više da se podrže izmjene ovog Zakona jeste svakodnevni rast cijena i povećanje troškova života, što posebno osjeća i trpi ova kategorija uposlenih, koja živi na rubu egzistencije. 

Akt upućen gospodinu Čoviću možete vidjeti ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKALNI SUSRETI – NEUM 2022.

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata, 
nakon duže pauze Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje organizira sindikalne susrete koji će se održati u Neumu, hotel “Zenit“, u periodu 10. – 12.06.2022. godine.
Cilj susreta je djelovanje u pravcu razvijanja duha kolegijalnosti i druženja, kroz sportska natjecanja, zabavni program i ostale sadržaje, a što nam je svima, u ovoj svakodnevnici prijeko potrebno.
Financiranje smještaja za 2 dana u hotelu “Zenit“ (od 10.06./večera do 12.06/doručak)  iznosi 154,00 KM po učesniku.
 
 
 Ukoliko ste zainteresirani za dolazak i druženje, ovim putem pozivamo Vas da:
 
1.   popunite Prijavni obrazac (Prilog 1) i da isti dostavite koordinatoru ispred Vašeg centra ili SU:
SREDIŠNJI URED UINO: snjezana.ozegovic@uino.gov.ba – 051 335 358
RC BANJA LUKA: elvis.brkic@uino.gov.ba – 051 311 225
RC SARAJEVO: biljana.ivic@uino.gov.ba – 033 246 099
RC MOSTAR: jozo.rajic@uino.gov.ba – 036 351 292
RC TUZLA: ismet.kicin@uino.gov.ba – 031 716 112
(detalji u obavijesti, Prilog 2),
 
2.   potpišete propisani Obrazac za plaćanje kotizacije u ratama  (Prilog 3) i da isti dostavite u računovodstvo vašeg RC-a ili SU-a.
Naši penzioneri/umirovljenici koji imaju želju sudjelovati na Sindikalnim susretima NEUM 2022. mogu se prijaviti kod koordinatora od kojih će dobiti detaljnije informacije.
  
Krajnji rok za prijavu je 23.05.2022.godine.
  
U očekivanju da će te nam se pridružiti i svojim dolaskom omasoviti ove susrete, unaprijed se radujemo i toplo Vas pozdravljamo.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA UINO I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

Predsjedatelj Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Dragan Bogdanić, zamjenici predsjedatelja Mijo Matanović i Edin Mušić, te članovi Povjerenstva Šemsudin Mehmedović, Damir Arnaut i Zukan Helez razgovarali su danas sa predstavnicima Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje.

Naglašavajući činjenicu da dolaze iz institucije koja prikuplja najveći dio prihoda za sve razine vlasti u BiH, predstavnici Sindikata upoznali su članove Povjerenstva sa problemima s kojim se duže razdoblje suočavaju u svom radu i ukazali na nezadovoljstvo uposlenih u Upravi za neizravno oporezivanje BiH u svezi s visinom plaća i naknada, kao i sa drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa.

Informirali su članove Povjerenstva o trenutnim aktivnostima, te prijedlozima i inicijativama koje su upućivali prema Vijeću ministara BiH, a za koje do sada Vijeće ministara BiH nije imalo razumijevanja. Problemi sa kojima se suočavaju uposleni u Upravi za neizravno oporezivanje BiH ne tiču se samo pitanja iz radno-pravnih odnosa, već zadiru i u njihova temeljna ljudska prava. U tom kontekstu, podsjetili su članove Povjerenstva da se njihovi zahtjevi, između ostalog, odnose na vraćanje osnovice za obračun plaća uposlenih u Upravi za neizravno oporezivanje BiH na iznos od 535 KM, revidiranje koeficijenata i platnih razreda uposlenih u instituciji, potpisivanje Kolektivnog ugovora za uposlene u institucijama BiH, ispravku Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja i naknada za odvojeni život, koju su ocijenili diskriminirajućom, te izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim bi se, zbog specifičnosti posla koji obavljaju, izdvojili iz važećeg Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Predstavnici Sindikata su apelirali na članove Povjerenstva da se, osim navedenih zahtjeva, založe i za izmjene Zakona o štrajku u institucijama BiH, koji je nepotpun i ne tretira na adekvatan način ovo pitanje.

Članovi Povjerenstva iskazali su punu potporu Sindikatu Uprave za neizravno oporezivanje u njihovim zahtjevima za poboljšanje radno-pravnog statusa, te kazali kako će, u okviru svojih nadležnosti, uložiti dodatne napore kako bi se osigurala veća prava i poboljšao položaj radnika u instituciji koja je, kako su naglasili, ključna za fiskalnu stabilnost svih razina vlasti u BiH.

S tim u svezi, najavili su da će i kao članovi Povjerenstva i u svom individualnom zastupničkom kapacitetu potencirati ovo pitanje na sjednicama Zastupničkog doma PSBiH.

Odmah nakon ovog sastanka održana je 17. sjednica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine.

U svezi sa sastankom sa predstavnicima Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje, članovi Povjerenstva usvojili su sljedeće zaključke:

 • Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine u potpunosti podržava zahtjeve Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje koji su navedeni u zahtjevu Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje, te traži od Vijeća ministara BIH da poduzme konkretne poteze u svezi s rješavanjem zahtjeva Sindikata.
 • Povjerenstvo predlaže zajednički sastanak sa predstavnicima Vijeća ministara, Sindikatom Uprave za neizravno oporezivanje, Upravnim odborom i menadžmentom Uprave za neizravno oporezivanje BiH, na kojem bi se raspravljao o zahtjevima ovog Sindikata.
 • Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine predlaže Kolegiju Zastupničkog doma PSBiH u proširenom sastavu da u dnevni red 28. sjednice Zastupničkog doma PSBiH uvrsti novu točku u okviru koje bi se razmatrali zahtjevi Sindikata Uprave za neizravno oporezivnje za uključivanje u rješavanju problema uposlenih u Upravi i zahtjev za izmjene postojećeg Zakona o štrajku uposlenih u institucijama BiH.
 • Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine traži od Vijeća ministara BiH i sugerira Vladi Federacije BiH da pokrenu smjenu članova Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH Ismeta Suljendića i Muhameda Kozadre.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRESTANAK ŠTRAJKA UPOZORENJA

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i članka 9. stavak 7. točka 15. Pravilnika o organiziranju štrajka u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, broj: 42/2-05/20 od 10.07.2020.godine, štrajkački odbor Sindikata UINO je dana 21.04.2022.godine donio jednoglasnu odluku o prestanku štrajka upozorenja zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22.04.2022.godine.

Podsjećamo, štrajkački odbor Sindikata UINO donio je Odluku o stupanju u štrajk, akt broj: 103/3-03/22 od 28.03.2022.godine, u kojoj su, sukladno članku 14. stavak 1. točka c) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine definirana sporna pitanja, te je u istom članku pod točkom e) propisano vrijeme početka štrajka: 04.04.2022.godine (od 12 do 14 sati) svaki dan do ispunjenja zahtjeva.

U vezi s tim, dana 20.04.2022. godine na poziv predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospodina Zorana Tegeltije, održan je sastanak sa predstavnicima štrajkačkog odbora, pri čemu je gospodin Tegeltija izložio trenutnu situaciju i djelovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u okviru postavljenih zahtjeva Sindikata i to:

 1. upoznao je predstavnike Sindikata da su poduzete sve radnje u pravcu donošenja Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2022.godinu. Prvi nacrt proračuna će biti dostavljen u idućem tjednu, a predviđa se da će isti biti usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u drugoj polovini petog mjeseca i proslijeđen u daljnju proceduru. Dakle, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, po pitanju proračuna za 2022.godinu u potpunosti završiti svoj posao u petom mjesecu. Predviđa se da će isti biti konačno usvojen u šestom mjesecu, a primjena osnovice za obračun plaća u iznosu od 535,00 KM je uvrštena u nacrt proračuna, te će nakon usvajanja proračuna biti moguće bar približiti plaće uposlenih u institucijama BiH koji imaju najmanja primanja u odnosu na sve razine vlasti u BiH.
 2. upoznao je predstavnike Sindikata da je imenovao pregovarački tim ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Za ostala dva zahtjeva Sindikata:

 1. prijedlog izrade inicijative za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u UINO i
 2. prijedlog izmjena i dopuna Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje zadužena je Radna grupa imenovana rješenjem direktora, broj: 01-02-2-2510-12/21 od 22.12.2021. godine, u koju su uključeni i predstavnici Sindikata.

Uzimajući u obzir navedeno, štrajkački odbor je donio navedenu ODLUKU.

Ističemo da je ovom odlukom Sindikat pokazao svoju opredijeljenost za dogovorno rješavanje spornih pitanja, uz spremnost da djeluje u pravcu olakšanja prekograničnog prometa roba i putnika, pri čemu imamo puno razumijevanje prema korisnicima naših usluga, uvoznicima, vozarima, gospodarstvenicima i građanima kao krajnjim potrošačima. Ujedno se zahvaljujemo na razumijevanju koje su pokazali za naše probleme i nesebično nas podržali u zahtjevima koji su bili razlog našeg stupanja u štrajk.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN SASTANAK S PREDSJEDATELJEM VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 20.04.2022. godine, na poziv predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije, održan je sastanak sa predstavnicima štrajkačkog odbora Sindikata UINO. Sastanak je otvorio gospodin Tegeltija i istaknuo kako je isti iniciran u namjeri da se razgovara o zahtjevima Sindikata vezano za štrajk upozorenja koji je pokrenut 04.04.2022. godine.

U vrlo otvorenom i iskrenom razgovoru, predsjedatelj Tegeltija je izložio trenutnu situaciju i djelovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u okviru postavljenih zahtjeva Sindikata. Upoznao je predstavnike Sindikata da su poduzete sve radnje u pravcu donošenja Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Prvi nacrt proračuna će biti dostavljen već u idućem tjednu, a predviđa da će u drugoj polovini petog mjeseca isti biti usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i proslijeđen u daljnju proceduru. Osnovica za obračun plaće od 535,00 KM je uvrštena u nacrt proračuna.

Nadalje, predstavnici štrajkačkog odbora su informirani da je imenovan i pregovarački tim ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja, čime su dva zahtjeva Sindikata ušla u proceduru rješavanja.

Druga dva zahtjeva Sindikata su u fazi rješavanja, odnosno izrade prijedloga Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u UINO i prijedloga izmjena i dopuna Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje. 

Za izradu ovih prijedloga zadužena je Radna grupa imenovana rješenjem ravnatelja UINO, a u koju su uključeni i predstavnici Sindikata.

Smatrajući da su se stekli uvjeti za sastanak štrajkačkog odbora Sindikata UINO, u smislu donošenja odluke o daljnjoj “sudbini” štrajka, predsjednica Ana Mrnjavac će inicirati žurno održavanje istog u cilju donošenja prijedloga odluke u vezi sa štrajkom. Konačna odluka će se donijeti na tijelima Sindikata.

Predstavnici Sindikata su toplo pozdravili činjenicu da je predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija izrazio spremnost razgovarati o spornim pitanjima, iako, kako on kaže, nije direktni poslodavac, te smatraju da je ovaj sastanak napravio značajan pomak, ne samo u rješavanju spornih pitanja, nego je otvorio jedno “novo poglavlje” u odnosima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Sindikata UINO u užem smislu, odnosno i šire, između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i svih reprezentativnih sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

MEDIJI O ŠTRAJKU UPOZORENJA

Sindikat zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje je organizirao štrajk upozorenja, koji je počeo u ponedjeljak, 4. travnja 2022. godine i koji će trajati svaki dan u periodu od 12 do 14 sati, sve do ispunjenja osnovnih uvjeta koje traže zaposleni u UINO. Odluka o pokretanju štrajka donesena je nakon što su iscrpljene sve zakonom propisane mogućnosti i nakon što Vijeće ministara BiH nije našlo razumijevanja da se pokuša popraviti izuzetno loš položaj zaposlenih u UIO.

Kako su mediji najavili i popratili prva dva dana štrajka upozorenja zaposlenih u UINO možete pogledati na linkovima ispod.

Link 1 ; Link 2; Link 3; Link 4; Link 5; Link 6; Link 7;; Link 8; Link 9; Link 10; Link 11; Link 12; Link 13; Link 14; Link 15; Link 16; Link 17; Link 18; Link 19

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ŠTRAJK UPOZORENJA – POSTUPANJE ZAPOSLENIH

Aktom broj 104/3-03/22 od 28.03.2022.godine, Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se svim zaposlenim u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje s kratkom uputom o postupanju za vrijeme trajanja štrajka upozorenja.
 
Podsjećamo, štrajk upozorenja se organizira kao privremeni prekid rada zaposlenih na radnom mjestu, u vremenskom periodu od 12 do 14 sati svaki dan. To podrazumijeva prekid rada u navedenom periodu, izuzev putničkog prometa na graničnim prijelazima gdje će se vršiti detaljnjije kontrole prijevoznih sredstava, putnika i prtljage.
Nikakve mjere štrajka se ne odnose na lako kvarljive robe, vozila koja prevoze žive životinje, strana diplomatska vozila kao i vozila hitne pomoći.
 
Više informacija imate u samom aktu, koji možete vidjeti OVDJE.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OSNIVANJE POSEBNOG TIJELA IZ REDA ZAPOSLENIH

Člankom 16. (odgovornost organizatora štrajka za sigurnost) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine propisano je:

(1) Zaposleni koji stupaju u štrajk odlukom štrajkačkog odbora osnivaju posebno tijelo između zaposlenih koje je dužno za vrijeme trajanja štrajka pružiti sigurnost na mjestima održavanja štrajka, i to pred ulazom i u krugu poslovnih prostorija poslodavca.

(2) Odluka o formiranju posebnog tijela iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se sudionicima u štrajku i poslodavcu u roku u kojem se dostavlja pisana odluka o stupanju u štrajk, kao njezin sastavni dio ili kao poseban akt za vrijeme trajanja štrajka.

(3) Odluka iz stavka (2) ovoga članka mora biti obrazložena i sadržavati broj i imena zaposlenih – članova posebnog tijela za sigurnost.

(4) Posebno tijelo iz stavka (1) ovoga članka ne može:

a) primjenjivati fizičku prisilu;

b) postavljati fizičke prepreke ili blokade na prilazu poslu zaposlenima koji žele raditi;

c) prijetiti ili vrijeđati zaposlene i poslodavca i

d) sprječavati poslodavca u obavljanju djelatnosti.

Kako bi postupili sukladno navedenom članku Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, ovim putem tražimo da svaka organizaciona jedinica UINO dostavi ime jedne ili više osoba (ukoliko se rad odvija u smjenama), na e-mail adresu: suino@uino.gov.ba najkasnije do 31.03.2022. godine kako bi organizator štrajka postupio sukladno ovom zahtjevu.

Predsjednica štrajkačkog odbora obratila se svim organizacionim jedinicama UINO (svim zaposlenim putem e-maila) aktom broj 102/3-03/22 od 25.03.2022. godine.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE SKUPINE ZA SOCIJALNI DIJALOG SA SINDIKATIMA U INSTITUCIJAMA BIH

Na inicijativu predsjednice Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje od 04.03.2022. godine, danas je u Sarajevu, u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, održan prvi sastanak Radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 31. sjednici, održanoj 25.3.2021. godine, donijelo je Odluku o formiranju Radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

U Radnu skupinu imenovani su:
a) Sanja Jokić, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, predsjedateljica Radne skupine;
b) Ana Mrnjavac, Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje, zamjenica predsjedateljice Radne skupine;
c) Jelena Savić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, članica;
d) Željko Bogut, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član;
e) Lejla Čopelj, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u to vrijeme predsjednica SDSZ), članica i
f) Dragan Krvavac, Savez sindikata policijskih tijela Bosne i Hercegovine, član.

Zadaci Radne skupine su razmatranje pitanja i prijedlog mjera koje se tiču poboljšanja statusa zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine kao i izvještavanje o istim.

Predsjednica Sindikata UINO upoznala je sve članove Radne skupine o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa štrajkom zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.  Istaknula je da se Sindikat UINO obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i menadžmentu UINO sa zahtjevima još u trećem mjesecu 2021. godine, na koje nije odgovoreno. Nakon toga uslijedila je najava štrajka, sa četiri sporna pitanja, te ponovo nije bilo odgovora. 

Nakon toga Skupština SUINO donijela je Odluku o stupanju u štrajk, imenovan je štrajkački odbor i članovi Vijeća za mirno rješavanje spora ispred Sindikata UINO. Uslijedilo je i donošenje Prijedloga za mirno rješavanje spora, menadžment UINO također je imenovao članove Vijeća za mirno rješavanje spora ispred  institucije i na zajedničkom sastanku usuglasili su stavove, te tražili od menadžmenta da inicira rješavanje spornih pitanja, preko Upravnog odbora UINO kod Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako još uvijek nema povratnih informacija, a kako je prošlo više od 15 dana (članak 13. stavak 3. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 41/16)), štrajkački odbor je donio odluku o pokretanju štrajka upozorenja 04.04.2022. godine, na radnim mjestima, od 12 do 14 sati, do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.

Svakako, naglasila je, ukoliko se zaključi da se stvari odvijaju u pozitivnom smjeru kada je riječ o rješavanju spornih pitanja, štrajk se može i prekinuti. 

Sa prvog konstituirajućeg sastanka Radne skupine, pored usvajanja Poslovnika o radu donesena su i dva zaključka:

 1. Radna skupina će tražiti žurno vraćanje osnovice za obračun plaće na iznos 535,00 KM;
 2. Radna skupina će inicirati imenovanje pregovaračkog tima ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako bi postupak kolektivnog pregovaranja konačno i započeo.

Bilo je riječi i o ostalim spornim pitanjima, a dogovoreno je da će Radna skupina provjeriti u kojoj je fazi Odluka o dopunama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje koja je prošla kompletnu proceduru usvajanja.

Dogovoreno je da će se sastanci održavati mjesečno sve dok postoje problemi vezani za sporna pitanja,  posebno  ona koja se odnose na plaće i naknade zaposlenih na razini institucija BiH i s tim u vezi nezadovoljstvo od strane sindikata.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 2. SJEDNICA ŠTRAJKAČKOG ODBORA

Nakon završetka 19. sjednice UO SUINO, štrajkački odbor Sindikata UINO održao je svoju 2. sjednicu na kojoj se raspravljalo o dosadašnjem postupanju u vezi sa ulaskom u štrajk zaposlenih u UINO.

Razmatrani su i akti koje je poslodavac uputio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (predsjedavajućem i zamjenici predsjedavajućeg), Generalnom tajniku Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Upravnom odboru UINO, a vezano za realizaciju prijedloga Vijeća za mirno rješavanje spora.

Zauzeti su stavovi i precizirane daljnje aktivnosti u vezi sa štrajkom, a kako je prošlo više od 15 dana od dana kada su sporna pitanja upućena poslodavcu, a nije došlo do njihovog rješavanja sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o štrajku (“Službeni glasnik BiH”, br. 41/16, u daljem tekstu: Zakon), štrajkački odbor je jednoglasno odlučio stupiti u ŠTRAJK UPOZORENJA, od dana 04.04.2022. godine sve do ispunjenja postavljenih zahtjeva:

 • Hitno vraćanje osnovice za obračun plaće na iznos od 535,00 KM;
 • Zbog svojih specifičnosti, izdvajanje UINO iz Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BIH i izrada novog Zakona o plaćama i naknadama za zaposlene u UINO, uz definiranje platnih razreda i utvrđivanje realnih koeficijenata; 
 • Izmjena diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, uz uključenje zaposlenih u UINO koji se po potrebi službe premještaju u mjesto rada udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.
 • Otpočinjanje postupka izrade i zaključivanje Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH.

Štrajk će se organizirati na radnom mjestu, u svim OJ UINO, u vremenu od 12 do 14 sati.

Štrajkački odbor će dostaviti poslodavcu Obavještenje o početku štrajka i Odluku o stupanju u štrajk, sukladno članku 14. Zakona.

Na sastanku je dogovorena izrada plakata i letka za štrajk, u što skorijem vremenu. Također, ukazano je na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi UINO, pri čemu se akcenat stavlja na individualnu i kolektivnu odgovornost: članova Sindikata, svakog zaposlenog i svake OJ Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 19. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 11.03.2022. godine u Kiseljaku je održana 19. sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO. 

Sukladno usvojenom dnevnom redu, na sjednici je usvojen Zapisnik sa 18. sjednice UO SUINO i raspravljalo se o njegovim zaključcima, od kojih je sedam realizirano, a realizacija osmog, koji se odnosi na pokretanje štrajka, je u tijeku. 

Na sjednici se raspravljalo i o radu radnih grupa koje je imenovao direktor UINO, a u kojima su aktivno učešće dobili i članovi Sindikata, pri čemu je na sjednici zauzet jedinstven stav u pravcu izrade prijedloga izmjena: 

 • Pravilnika o sistematizaciji u UINO;
 • Pravilnika o premještaju zaposlenih u UINO;
 • Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama u UINO i
 • Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, u smislu izdvajanja UINO iz istog.

Također se raspravljalo i o inicijativama Sindikata UINO za održavanje  sastanka Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je zakazan u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, u Sarajevu, za dan 22.03.2022. godine, kao i sastanka sa Povjerenstvom za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH.

Na kraju sjednice, dogovorene su daljnje sindikalne aktivnosti i dinamika njihovog izvršenja.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH USVOJIO PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BIH

Na 27. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) koja je održana 9.3.2022. godine, usvojen je, po hitnom postupku, s amandmanom uloženim na sjednici, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Nikola Lovrinović, Borjana Krišto, Predrag Kožul, Darijana Filipović i Mijo Matanović.

Zastupnički dom usvojio je i zaključak kojim Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine upućuje Domu naroda PSBiH radi razmatranja i usvajanja po hitnom postupku.

Sindikat UINO je u više navrata tražio povećanje koeficijenata do ranga šefa Odsjeka, međutim Zastupnički dom PSBIH je koeficijente povećao do ranga savjetnika. Obzirom da dugo godina nije bilo nikakvih povećanja vezano za plaće i ovo je mali korak ka naprijed.

Predloženim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojima se određuju novi koeficijenti za pozicije stručni suradnik do stručni savjetnik za državne službenike, vojnik do brigadir za djelatne vojne osobe, policajac do viši inspektor za policijske službenike, te NSS do samostalni referent VŠS za zaposlenike, u određenoj mjeri ublažile bi se negativne posljedice inflacije kada je u pitanju realno smanjivanje dohotka, a donekle bi se poboljšao i materijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Međutim, ovo je samo jedan mali pomak u ostvarivanju našeg cilja, te ćemo našim daljnjim nastojanjima izboriti i povećanje osnovice za obračun plaća.

Ovom izmjenom Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, novi koeficijenti za zaposlene u Upravi za neizravno oporezivanje, koji se povećavaju, su:

Nadamo se da će i Dom naroda PSBiH predložene izmjene Zakona usvojiti po hitnom postupku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 16. SJEDNICA POVJERENSTVA ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE

Na 16. sjednici Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrana je molba Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje u kojoj se, radi uključivanja Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma PSBiH u rješavanju problema zaposlenih u ovoj instituciji, traži sastanak sa članovima Povjerenstva, članovi Povjerenstva odlučili su da prihvate poziv za sastanak sa rukovodstvom SUINO.

Izvod iz audio zapisa sjednice održane 7.3.2022. godine možete poslušati na ovom linku.

Napominjemo da je zbog objektivnih razloga sastanak dogovoren za dan 16.3.2022. godine.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, kao i svih godina do sada i ove godine je obilježio Dan žena.
Prigodni dar za sve članice Sindikata uručen im je na njihovo radno mjesto.
Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje svim svojim članicama i svim ženama svijeta želi sretan Međunarodni dan žena.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

INICIJATIVA ZA ODRŽAVANJEM SASTANKA RADNE SKUPINE ZA SOCIJALNI DIJALOG

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 31. sjednici, održanoj 25.3.2021. godine, donijelo je Odluku o formiranju Radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

U Radnu skupinu imenovani su:
a) Sanja Jokić, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, predsjedateljica Radne skupine;
b) Ana Mrnjavac, Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje, zamjenica predsjedateljice Radne skupine;
c) Jelena Savić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, članica;
d) Željko Bogut, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član;
e) Lejla Čopelj, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u to vrijeme predsjednica SDSZ), članica i
f) Dragan Krvavac, Savez sindikata policijskih tijela Bosne i Hercegovine, član.

Zadaci Radne skupine su razmatranje pitanja i prijedlog mjera koje se tiču poboljšanja statusa zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine kao i izvještavanje o istim.

Obzirom da do sada nije sazvan niti jedan sastanak Radne skupine, predsjednica SUINO gospođa Ana Mrnjavac, kao zamjenica predsjedateljice Radne skupine, uputila je inicijativu za održavanjem sastanka.

Inicijativu možete vidjeti ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

DOSTAVLJENO PISMO KOMISIJI ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE

Zbog nedostatka odgovornosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine spram statusa zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, danas je na protokol Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dostavljeno pismo (molba) Sindikata UINO. 

Pismo je dostavljeno Komisiji za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) koju čine Dragan Bogdanić, predsjedavajući Komisije, njegovi zamjenici Mijo Matanović i Edin Mušić, te članovi Komisije Šemsudin Mehmedović, Mirko Šarović, Zukan Helez, Nenad Stevandić, Damir Arnaut i Enver Bijedić.

U pismu je ukazano na nezadovoljstvo zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje kada je riječ o plaćama i naknadama zaposlenih, kao i ostalim pitanjima iz radno – pravnih odnosa.

U pismu je također zatražen prijem na sastanak sa užim rukovodstvom Sindikata, s namjerom da Komisiju upoznamo sa problematikom rada sa kojom se susreću zaposleni u ovoj najvažnijoj financijskoj instituciji u Bosni i Hercegovini.

Pismo upućeno Komisiji možete pročitati ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRIMJEDBE I ZAHTJEV NA PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, aktom broj 08/04-02-2-1092-1/22 od 2.2.2022.godine, dostavilo je Sindikatu Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje prijedlog Odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

U odgovoru koji smo dostavili Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine izrazili smo razočarenje prijedlogom navedene Odluke jer je iznos za regres zadržan na istoj razini već deset godina, tj. 300,00 KM.

“Tražimo da regres za 2022. godinu iznosi 600,00 KM po uposlenom ili u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u BiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku Agencije za statistiku BiH”, stoji u zahtjevu Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje (akt broj 52/9-02/22 od 8.2.2022. godine).

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA 2022. GODINU

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, aktom broj 08/04-02-2-976-1/22 od 27.1.2022. godine, dostavilo je Sindikatu Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, na upoznavanje i davanje suglasnosti.

Sindikat UINO obratio se Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine aktom broj 51/9-02/22 od 2.2.2022. u kojem daje suglasnost na navedeni prijedlog Odluke, uz napomenu da je Sindikat u svom višegodišnjem obraćanju ukazivao na ovu neregularnost i neopravdano smanjenje osnovice za obračun plaće, te da je i u prošlogodišnjem obraćanju dao suglasnost na vraćanje osnovice na razinu od 498,10 KM, koju je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine predložilo, uzimajući u obzir pojavu pandemije korona virusa, ali isto nije naišlo na razumijevanje od strane vlasti.

“Zbog svima poznate blokade rada državnih institucija i ovaj put nismo sigurni da će ovaj prijedlog biti usvojen, te Vas želimo upoznati da je Sindikat UINO čvrsto odlučio, a što su zaključci Skupštine i Upravnog odbora Sindikata UINO, da će zaposlenici Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje najkasnije do polovine trećeg mjeseca 2022. godine stupiti u štrajk, a što će imati nesagledive negativne posljedice na cijelu državu Bosnu i Hercegovinu”, stoji u aktu Sindikata UINO kojeg potpisuje predsjednica Ana Mrnjavac.

Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, kao i akt Sindikata UINO možete vidjeti na sljedećim linkovima:

Prijedlog Odluke

Akt Sindikata UINO

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 18. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

U Sarajevu je dana 25.01.2022. godine održana 18. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje. Na navedenoj sjednici razmatrana je sva tekuća problematika koja se odnosi na rad Sindikata, a što posebno uključuje realizaciju zaključaka sa 17. sjednice Upravnog odbora Sindikata održane 12.11.2021. godine u Tesliću, pri čemu je konstatovano da je većina zaključaka ispunjena.

Na sjednici je predsjednica Ana Mrnjavac podnijela Izvještaj o radu Sindikata i financijski izvještaj SUINO za 2021. godinu, u kojem se osvrnula na prošlu godinu u pogledu rada Sindikata, kao i po pitanju financija, a isti je od strane svih učesnika sjednice podržan i prihvaćen.

Također, konstatovano je da je Sindikat, nakon sastanka s menadžmentom, održanog dana 27.10.2021. godine, uzeo učešće u radu gotovo svih radnih grupa koje su imenovane, te će u narednom periodu djelovati aktivno sa pozicije Sindikata u izradi inicijative za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje, Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnika o premještaju.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata, Ismet Kičin,  prezentirao je Plan rada i daljnjeg djelovanja Sindikata u 2022.godini, s posebnim naglaskom na pravnu zaštitu pripadnika Sindikata, te što hitnije pokretanje inicijative za donošenje kolektivnog ugovora, uz usuglašavanje istog sa zakonima i drugim propisima. Posebna pažnja posvećena je organizaciji i provođenju štrajka u UINO za koji je određen okvirni rok:  druga polovina 3. mjeseca.

Upravni odbor Sindikata donio je odluku da se i ove godine organizira dodjela poklona u povodu Dana žena, za kolegice, članice sindikata.

Na sjednici su razmatrane ponude osiguravajućih kuća za osiguranje članova Sindikata, te je Upravni odbor odlučio da će konačnu odluku o izboru najbolje ponude donijeti do 25.02.2022. godine.

Predsjednica SUINO i predsjednik UO-a su upoznali prisutne da su se pismeno obratili Uredu visokog predstavnika u BIH u kojem su tražili prijem u navedenoj instituciji kako bi ih informisali o statusu zaposlenih u UINO kao i daljnim koracima koje planiramo poduzeti u cilju realizacije naših prava iz radnog odnosa. Donesen je zaključak da se po istom pitanju treba obratiti i predstavnicima MMF-a u BiH kao i Komisiji za vanjsku trgovinu i carine Parlamentarne skupštine BIH.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA PREDSJEDNICE SUINO

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata,
 
prođe još jedna godina našeg zajedničkog rada i djelovanja, došlo je vrijeme da izvršimo analizu svega učinjenog u 2021. godini, svedemo račune i otvorimo novo poglavlje u Novoj, 2022. godini.
 
I ova godina mnogima nije donijela očekivano, tako ni nama u rukovodstvu Sindikata. Započeli smo mnogo toga, ne sluteći na sve prepreke koje su nas usputno pratile, od korona virusa do blokade u radu državnih institucija…
 
Ipak, sve ovo za Sindikat je veliki izazov i prilika za nova ostvarenja.
U Novu godinu ulazimo sa novom snagom i entuzijazmom, spremni smo boriti se sa svim izazovima, mnogo prodornije nego što smo to činili do sada.
 
I u ovim okolnostima želim da znate: Sindikat je, bez obzira na sve prepreke davao maksimum od sebe, čak i više od toga, nastojeći svima, posebno poslodavcu ukazati na silne nepravde koje se čine prema zaposlenima u UINO.
Uspjeli smo do sada:
– izboriti se za primjenu Metodologije i uvećanje koeficijenata kroz platne razrede,
– izboriti se za uvećanje toplog obroka,
– nametnuli se u komunikaciji sa menadžmentom UINO i napokon se izborili za aktivno sudjelovanje Sindikata u izmjenama svih akata i pravilnika, uključujući i Zakon o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine,
– kod VM BIH izborili smo se za izmjenu Odluke o ostvarivanju prava zaposlenih na troškove smještaja i odvojenog života, prema kojoj će ta prava ostvarivati svi zaposleni, a ne samo šefovi kako je to bilo do sada…
 
U Novoj godini :
– ulazimo u štrajk, uz napomenu da smo već do sada ispoštovali sve Zakonom propisane procedure, tako da početkom godine slijedi realizacija i stupanje u štrajk,
– najavili smo sastanke i razgovore sa OHR-om, MMF-om i svim vladajućim strukturama, kako bi ukazali na naš neravnopravni položaj spram nižih organa vlasti i na svu nepravdu koja se čini prema zaposlenima u UINO,
– aktivno će se raditi na ispravljanju svih drugih nepravilnosti koje se tiču radnopravnog statusa zaposlenih u UINO.  
 
Sve navedeno moguće je realizirati samo i isključivo s vama i uz vašu podršku i pomoć.
S tim u vezi nadamo se da će 2022. godina biti prekretnica u radu Sindikata, da će zaposleni iskazati više povjerenja u Sindikat, a da će Sindikat potvrditi svoj pravac djelovanja u borbi za pravedan odnos prema svakom svom članu.
 
Očekujemo da će, s druge strane Sindikatu podršku pružiti i svi oni koji još uvijek nisu članovi, koji do danas oklijevaju…
 
U narednoj godini želim vam mnogo sreće, zdravlja, privatnog i poslovnog uspjeha i vjere u Sindikat, uz napomenu da je Sindikat jedina adresa koja se istinski bori za vaše/naše bolje sutra!
 
Svima vama
SRETNA NOVA 2022. GODINA!
 
Ana Mrnjavac, 
predsjednica SUINO
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SINDIKATA UINO

Sukladno Statutu Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, dana 3.12.2021. u Trebinju je održana izborna Skupština Sindikata UINO.

Na dnevnom redu sjednice našle su se sljedeće točke dnevnog reda:

 • Usvajanje Zapisnika sa 7. redovne Skupštine Sindikata UIO;
 • Usvajanje Zapisnika sa vanredne elektronske Skupštine Sindikata UINO;
 • Izbor Verifikacijske komisije;
 • Izbor delegata za novi saziv Skupštine Sindikata UINO;
 • Izbor predsjednika Sindikata, predsjednika Skupštine Sindikata;
 • Izbor članova Upravnog odbora Sindikata i predsjednika Upravnog odbora Sindikata;
 • Izbor Komisija Sindikata UINO.

Obzirom da je ova sjednica jednim dijelom i svečana (četvrta godišnjica od osnivanja Sindikata), prije samog početka radnog dijela sjednice, predsjednik Skupštine dao je riječ predsjednici Sindikata.

Predsjednica Ana Mrnjavac pozdravila je sve prisutne i zahvalila se na dosadašnjem radu svim delegatima Skupštine. Također, predsjednica je u kratkim crtama upoznala prisutne o djelovanju Sindikata u prethodne četiri godine, o problemima u radu u vrijeme pandemije, o problemima u radu u vrijeme blokade rada državnih institucija, ali i o planovima u narednom periodu.

Nakon pozdravnog govora predsjednice Sindikata, Skupština je nastavila s radom.

Sukladno Statutu Sindikata UINO, predstavnici RC-ova i SU predložili su članove Skupštine, koji su nakon rasprave izabrani u novi saziv Skupštine Sindikata UINO.

Po broju članova Sindikata, SU ima šest delegata u Skupštini, RC Sarajevo, Tuzla i Banja Luka po deset, a RC Mostar 11 delegata .

Ana Mrnjavac je jednoglasno izabrana za predsjednicu Sindikata, dok će dužnost predsjednika Skupštine SUINO i u narednom mandatu obnašati Zoran Popović. Za predsjednika Upravnog odbora SUINO jednoglasno je izabran Ismet Kičin.

Na sjednici su izabrani i članovi komisija, i to: Statutarne komisije, Komisije za nadzor, Komisije za raspodjelu sredstava fonda solidarnosti i Drugostupanjske komisije.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Dana 24.11. u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, održan je sastanak reprezentativnih sindikata, Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, Saveza sindikata policijskih organa u BiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Tema sastanka bila je nastavak zajedničkog djelovanja reprezentativnih sindikata sukladno Sporazumu o međusobnoj suradnji, s naglaskom na otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Predsjednik SSDSZ, gospodin Salih Karčić, u svom obraćanju istakao je da je smjenom rukovodstva u SSDSZ, u zadnjih nekoliko mjeseci izostala međusindikalna suradnja, te da je njihov Sindikat orijentiran na pokretanje mirnih prosvjeda, kako bi se na taj način skrenula pozornost vlasti, medija, stranačkih lidera i svih drugih instanci, na nezadovoljstvo zaposlenih, te ukoliko bi prosvjede zajednički organizirali poruka bila značajno jača, samim tim bili bi bliže rješenju naših problema.  

Predsjednik SSPO u BiH, gospodin Dragan Krvavac iznio je specifičnosti poslova policijskih organa, a što je razlog njihovog samostalnog istupanja prema pojedinim članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine i drugim vladajućim strukturama, koji su, ne ulazeći u činjenicu kako su plaće i naknade svih državnih službenika regulirane jednim Zakonom, tražili od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine povećanje plaća za policijske službenike i vojsku, u cilju  ‘smirivanja” vojske i policije ovim ‘obećanjem”, koje je, u pogledu primjene zakona potpuno nerealno. Istakao je kako vlast sve radi da ne uradi ništa, te da godinama nije napravljen niti jedan pomak, čak i oni resorni ministri koji su bili puni obećanja, prilikom glasanja svi su izglasali postojeću osnovicu za plaće, 475,60 KM, na temelju koje planiraju Proračun za 2022. godinu, čime dodatno pokazuju nepoštivanje prema sindikatima i svim zaposlenim na državnoj razini.

Predsjednica Sindikata UINO Ana Mrnjavac, upoznala je nazočne o djelovanju Sindikata UINO u tekućoj godini, polazeći od činjenice da je poslodavac ovog Sindikata Uprava za indirektno – neizravno oporezivanje, sa kojim je održan zajednički sastanak, pri čemu je dogovoreno da će Sindikat aktivno biti uključen u izradu svih pravilnika i akata koji su u nadležnosti institucije, iz razloga što se isti izravno odnose na radno-pravne odnose i status zaposlenih u UINO.

Nadalje, upoznala je skup o upućivanju Zahtjeva prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, najavi štrajka uz isticanje spornih pitanja, donošenju Odluke o imenovanju štrajkačkog odbora, upućenju Prijedloga za mirno rješavanje spora, uz imenovanje članova Vijeća ispred Sindikata. Na isti akt, menadžment UINO je odgovorio i imenovao članove Vijeća, ispred poslodavca. Vijeće za mirno rješavanje spora održalo je zajednički sastanak, na kojem su sva sporna pitanja Sindikata potvrđena od strane svih članova Vijeća, te je zapisnički konstatirano da će se Kabinet UINO, zajedno sa Sindikatom obratiti Upravnom odboru UINO tražeći da sva sporna putanja delegiraju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

Također, predsjednica je trażila da SSDSZ zatraži izmjenu svojih članova pregovaračkog tima za postupak kolektivnog pregovaranja, kao i svog predstavnika, člana Radne grupe za socijalni dijalog prema Odluci o formiranju radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/21). 

Ukazala je na spremnost Sindikata UINO za uključenje u rješavanje zajedničkih pitanja sa naglaskom na postupak kolektivnog pregovaranja, te je, u tom smislu predložila buduće zajedničko obraćanje vladajućim strukturama, zastupničkim klubovima, OHR – u, ambasadama stranih zemalja i svim ostalim instancama, ukazujući na vrlo nepovoljan položaj zaposlenih, smanjenja osnovice za plaću i dovođenje državnih službenika na granicu egzistencije. 

Na kraju, rekla je da će Skupštinu SUINO upoznati o svim pojedinostima i predložiti uključenje zaposlenih UINO u prosvjede kroz mirno okupljanje, izražavajući i na taj način dugogodišnje nezadovoljstvo, a posebno ukazujući na nužnost donošenja kolektivnog ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i reprezentativnih sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine, u cilju poboljšanja radno-pravnog statusa, ne samo članova Sindikata, nego i svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZAPISNICI SA SASTANAKA U SREDIŠNJEM UREDU

Poštovane članice i članovi Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, kao što vam je poznato, dana 27.10.2021. godine predstavnici Sindikata imali su dva sastanka u Središnjem uredu UINO.

Kako bi bili upoznati s točkama dnevnog reda i zaključcima s ovih sastanaka, zapisnike sa sastanaka možete pročitati na dolje navedenim linkovima.

 1. Sastanak Vijeća za mirno rješavanje spora – ZAPISNIK
 2. Sastanak sa menadžmentom UINO – ZAPISNIK

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OBAVIJEST – NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI

Sindikat UINO i ove godine organizira podjelu novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata. Pravo na novogodišnje paketiće imaju djeca rođena u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2021. godine. Molimo roditelje, članove Sindikata, da dostave podatke o svojoj djeci koja su rođena poslije 01.10.2020. godine.

Također, molimo i članove koji su pristupili Sindikatu nakon prošlogodišnje podjele paketića, a imaju djecu rođenu u navedenom periodu.

Ime i prezime roditelja, ime i datum rođenja djeteta, naziv RC/SU, naziv organizacione jedinice te kontakt telefon dostaviti na e-mail adresu admin@suino.ba, najkasnije do 26.11.2021. godine.

Zbog situacije vezane uz COVID-19, paketići će biti dostavljeni na radna mjesta roditelja.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 17. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 12.11.2021. godine održana je 17. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, na kojoj su članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Središnjeg ureda razmatrali problematiiku iz okvira djelovanja Sindikata, a koja se odnosi na realizaciju zaključaka sa prethodne Sjednice, pripreme za Skupštinu Sindikata UINO, te zauzimanje smijernica narednih aktivnosti Sindikata UINO.

Na sjednici su razmatrani zaključci sa sastanka predstavnika Sindikata UINO i menadžmenta UINO održanog 27.10.2021. godine u Središnjem uredu UINO-Banja Luka pri čemu je dogovoreno aktivno uključenje Sindikata u sve procese koji se odnose na izradu pravilnika i drugih akata od strane institucije UINO koja se tiču radno pravnih pitanja zaposlenih u UINO. Određeni su predstavnici Sindikata za komisije i radne grupe koje će raditi na izradi novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UINO, novog Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima, novog Pravilnika o premještaju zaposlenih u UINO i novog Pravilnika o službenom odijelu zaposlenih u UINO.

Upravni odbor Sindikata UINO je upoznat sa zaključcima sastanka Vijeća za mirno rješavanje spora održanog u Banjoj Luci dana 27.10.2021.godine i sa informacijom da su svi članovi Vijeća saglasni sa tekstom zapisnika i zaključkom da se poslodavac UINO putem Upravnog odbora UINO obrati Vijeću ministara BiH sa zahtjevom za realizaciju spornih pitanja u vezi povećanja osnovice za plaće, povećanja koeficijenta za uposlene u UINO i hitno otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Na sjednici je dogovoreno da se naredna Skupština Sindikata UINO održi 3.12.2021. godine na koju će biti pozvani svi delegati Skupštine, a da se do tog datuma održe sastanci delegata i članova Sindikata UINO po regionalnim centrima i Središnjem uredu kako bi se predložila imena delegata za novi četverogodišnji mandat u organima Sindikata UINO, obzirom da se radi o reizbornoj Skupštini Sindikata UINO.

Upravni odbor SUINO je donio odluku da se i ove godine u decembru izvrši podjela novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata koja su rođena u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2021. godine.

Razmatrajući trenutnu blokadu rada institucija BiH koja od jula 2021. godine utiče na realizaciju sindikalnih zahtjeva prema Vijeću ministara BiH i Parlamentu BiH, donesen je zaključak da se Sindikat UINO obrati Uredu visokog predstavnika-OHR-u, odnosno visokom predstavniku Christianu Schmidtu sa informacijama o materijalnom položaju uposlenih u UINO u odnosu na materijalni položaj državnih službenika u entitetima i nižim nivoima vlasti i o blokadi otpočinjanja kolektivnog pregovaranja na nivou institucija BiH tražeći termin sastanka između predstavnika Sindikata UINO i OHR-a.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OBRAĆANJE SINDIKATA VIJEĆU MINISTARA VEZANO ZA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA

U daljnjoj borbi za ostvarivanje prava i interesa svojih članova, te osiguravanja boljih uvjeta za rad uposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, Sindikat UINO se obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine s prijedlogom o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH.

Imajući u vidu da je od momenta stupanja na snagu predmetne Odluke (24.08.2017.) došlo do značajnijeg povećanja cijene naftnih derivata na tržištu BiH za više od 30%, a što je otežavajuće uticalo na ionako loš materijalni status uposlenih u institucijama BiH, potrebno je što hitnije predvidjeti povećanje iznosa dnevne odnosno tjedne naknade za prijevoz na posao i prijevoz s posla . Obzirom da je visina cijene naknade za prijevoz urađena na bazi prosječne cijena litre goriva BMB-95, potrebno je u predmetnu Odluku dodati odredbu da se visina naknade za prijevoz  korigira s povećanjem cijene naftnih derivata, u postocima u skladu sa Tabelom 1 i 2 (član 4. Odluke), jer je ovo promjenjiva kategorija koja zavisi od kretanja cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Akt Sindikata UINO upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine možete vidjeti ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA I MENADŽMENTA UINO

Poštovane članice i članovi Sindikata,

želimo Vas upoznati da je dana 27.10.2021. godine održan sastanak između predstavnika Sindikata i našeg poslodavca,  menadžmenta UINO na čelu s direktorom, g. Mirom Džakulom.

Na sastanku se, prije svega, raspravljalo o gorućim temama (o kojima je na prethodnom sastanku raspravljalo i Vijeće za mirno rješavanje spora), a to su sporna pitanja vezana za najavu štrajka, upućena od strane Sindikata prema poslodavcu, kako slijedi:

1.vraćanje osnovice za plaće na nivo 498,10 KM odnosno 535,00 KM, koliko je iznosila do 2008. godine.

2. upućivanje zajedničkog Prijedloga Izmjene Zakona  o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20), a kojim bi se tražilo:

a) izdvajanje zaposlenih u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje od ostalih zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, u poseban član Zakona, zbog specifičnosti radnih mjesta i poslova koji su u nadležnosti Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje i

b) revidiranje koeficijenata i platnih razreda zaposlenih u UINO, pri čemu bi bilo neophodno: 

*približiti i utvrditi realne koeficijente i platne razrede prema opisu poslova sistematiziranih radnih mjesta (isti koeficijenti za iste poslove i ista radna mjesta).

 *u okviru platnog razreda ispraviti razlike između najnižeg i najvišeg koeficijenta, posebno za srednju stručnu spremu iz razloga što su razlike između najnižeg (1,29) i najvišeg (1,39) koeficijenta minorne i neprihvatljive sa aspekta Sindikata.

Iako gornja problematika nije u nadležnosti UINO, kao naš poslodavac dužni su poduzeti korake u realizaciji traženog.

Ujedno, želimo Vas upoznati:

3. da je izmjena Odluke VM BIH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknada za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje („Sl.glasnik BiH“ broj 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18) u fazi usvajanja i da je Sindikat na istu dao svoju Suglasnost (Akt broj: 84 / 3 – 09 / 21 od 28.09.2021.godine), uz napomenu da je upravo Sindikat tražio izmjenu ove Odluke;

4. da je otpočinjanje postupka Kolektivnog pregovaranja tema koju moramo inicirati zajedno sa ostala dva reprezentativna sindikata institucija BiH, odnosno uputiti zajedničku urgenciju prema VM BiH na prethodna obraćanja.

Pored izloženog, raspravljalo se o temama koje je Sindikat delegirao za ovaj sastanak, a to su:

 1. Pravilnik o premještaju zaposlenih u UNO,
 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u UNO,
 3. Disciplinska komisija UNO i prava predstavnika Sindikata tijekom rasprave,
 4. Pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima,
 5. Službena odijela uposlenih, službene iskaznice i službene značke,
 6. Uvjeti rada i zaštita zaposlenih u UNO tijekom COVID pandemije,
 7. Uvjeti rada i snabdjevenost sredstvima i opremom za rad (uredski materijal, ispravnost vozila i dr.)
 8. Pravilnik o novčanoj nagradi uposlenih u UNO (transparentnost informacija).

Po svakoj pojedinačnoj temi, zaključeno je da će Sindikat aktivno biti uključen u radne grupe sa više predstavnika, kao i u one u kojima nije imao učešće do sada.

Također, niti jedan od navedenih prijedloga akata neće ići u realizaciju bez prethodnog usuglašavanja stavova UINO i Sindikata.

Nakon sačinjenog Zapisnika sa sastanka isti će Vam biti blagovremeno dostavljen.

Ukazujemo i na razgovor oko primjene Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda, (Sl.glasnik BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine), posebno u dijelu njezine potpune implementacije, koja je u toku i zbog obimnosti posla u fazi je donošenja rješenja. 

I naposljetku, naglašavamo da će, isključivo zahvaljujući našem Sindikatu, Odluka o troškovima smještaja i naknadama za odvojeni život, kao i izmjene  Metodologije (član 6. stav (1.) pod a) i pod b), kojim se značajno ide u korist zaposlenih u UINO) ići u proceduru usvajanja i pored blokada u radu državnih institucija.

Napominjemo da ovaj Sindikat ima jasne ciljeve, a to je borba za bolji materijalni status i poboljšanje radno-pravnih pitanja zaposlenih u UINO, prvenstveno članova Sindikata, na čemu ćemo biti istrajni i jedinstveni, do kraja i po cijenu ulaska u štrajk.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN SASTANAK VIJEĆA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPORA

Dana 27.10.2021. godine, u središnjem uredu UINO, održan je sastanak Vijeća za mirno rješavanje spora.

Nakon najave štrajka, shodno odredbama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, organizator štrajka (Sindikat UINO) i poslodavac (UINO) su započeli sporazumno rješavanje spora.

Ispred poslodavca UINO, direktor UINO je imenovao predstavnike Vijeća u sastavu: Elvir Muminović, Vladimir Dragičević i Slavojka Stolić, a ispred Sindikata UINO imenovani su Nermin Jusić, Milan Tomas i Darko Topić. Predstavnici ispred UINO su jednoglasno podržali sve zahtjeve Sindikata UINO, te je Vijeće za mirno rješavanje spora usuglasilo prijedlog za rješavanje spora u smislu da se poslodavac UINO putem Upravnog odbora UINO obrati Vijeću ministara BiH zahtijevajući realizaciju slijedećih spornih pitanja:

1. Hitno vraćanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u UINO na iznos od 498,10 KM (u 2021. godini), te na iznos od 535,00 KM (u 2022. godini);

2. Hitna izrada novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, u smislu:

a) izdvajanja zaposlenih u UINO od ostalih zaposlenih u institucijama BiH u poseban član Zakona, sa uvećanjem koeficijenata plaće za korektivni faktor 1,2, a zbog specifičnosti radnih mjesta i poslova iz nadležnosti UINO;

b) revidiranja koeficijenata i platnih razreda zaposlenih u UINO u smislu približavanja i utvrđivanja realnih koeficijenata i platnih razreda prema opisu poslova, te izjednačiti razlike u vrijednostima koeficijenata između platnih razreda i između najnižeg i najvišeg koeficijenta bez obzira na stručnu spremu;

3. Otpočinjanje postupka izrade i zaključivanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine i

4. Izmjena Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje, u smislu da se Odlukom obuhvate svi zaposleni (a ne samo rukovodeći kadrovi UINO) koji se po potrebi službe premještaju u mjesto rada udaljeno od mjesta prebivališta više od 80 km.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OBRAĆANJE SINDIKATA PREMA KABINETU DIREKTORA

S ciljem da potpuno i kvalitetno zaštiti radna prava i status svojih članova, a i ostalih uposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, Sindikat UINO obratio se direktoru UINO s nekoliko zahtjeva.

Sindikat se, aktom, urgencijom broj 83-1/3-07/21 od 12.10.2021. godine, obratio direktoru za dostavljanjem zadnjeg nacrta pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UINO. Navedenu urgenciju možete vidjeti ovdje.

Sindikat je zatražio informaciju o postupanju menadžmenta UINO po pitanju pokretanja inicijative za izmjenu Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO. Sindikat se obratio aktom broj 86/3-10/21 od 13.10.2021. godine, koji možete vidjeti na ovom linku.

Nadalje, Sindikat je zatražio informaciju o izmjeni važećeg Pravilnika o službenom odijelu zaposlenih u UINO, a akt broj 87/3-10/21 od 15.10.2021. godine možete vidjeti ovdje.

Također, Sindikat je zatražio informaciju vezano za izradu i raspodjelu službenih iskaznica i službenih znački za zaposlene u UINO. Akt broj 88/3-10/21 od 15.10.2021. godine možete vidjeti ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 16. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 09.07.2021. godine održana je 16. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, na kojoj su članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Središnjeg ureda razmatrali problematiku iz okvira djelovanja Sindikata, a koja se odnosi na realizaciju zaključaka sa prethodne sjednice, te zauzimanje smjernica u daljnjim aktivnostima Sindikata.

Na sastanku je dogovoreno da će Sindikat od menadžmenta UINO tražiti aktivno uključenje u sve procese koji se odnose na izradu pravilnika i drugih akata od strane institucije, a tiču se radno pravnih pitanja zaposlenih u UINO.

Također, zaključeno je da će Sindikat pokrenuti postupak rješavanja svih spornih pitanja koja su u nadležnosti našeg poslodavca, Vijeća ministara BiH, sa naglaskom na slanje urgencije za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja, od strane tri reprezentativna sindikata institucija BiH.

I naposljetku, ističemo da je dogovoren zajednički sastanak između predstavnika SUINO i menadžmenta UINO, s ciljem rješavanja pitanja iz djelokruga rada zaposlenih u UINO. Sastanak je planiran za dan 25.08.2021. godine.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN 1. RADNI SASTANAK ŠTRAJKAČKOG ODBORA SINDIKATA UINO

Sindikat UINO obratio se Vijeću ministara BiH, sukladno članku 13. stavak 1. i 2. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl.Glasnik BiH“, br. 41/16, u daljem tekstu: Zakon o štrajku), a ističući sva sporna pitanja i nezadovoljstvo radno pravnim statusom zaposlenih u UINO, aktima:

 • „Zahtjevi Sindikata UINO prema Vijeću ministara BiH“ od 15.03.2021.godine i
 • „Najava štrajka – SUINO“ od 06.05.2021.godine,                                                                   na koja nikada nije stigao odgovor.

Posljedica takvog odnosa Vijeća ministara BiH, dovela je Sindikat UINO u situaciju da poduzme sve potrebne korake vezano za ulazak u štrajk, odnosno:

 • donesena je Odluka o imenovanju štrajkačkog odbora, broj: 20/1-03/21 od 31.03.2021.godine, a
 • Skupština Sindikata UINO je, na sjednici održanoj dana 22.04.2021.godine donijela odluku o stupanju u štrajk.

Sporna pitanja, upućena Vijeću ministara BiH, kao našem poslodavcu, bila su:

 1. Vraćanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u UINO na iznos 498,10 KM iz 2012.godine, uz napomenu da Sindikat pokazuje ogromno razumijevanje na trenutne okolnosti i zbog pojave korona virusa ne traži vraćanje osnovice na 535,00 KM koliko je iznosila 2008. godine, a što se očekuje u narednim godinama.
 2. Ispravka diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18). Postojećom Odlukom Vijeće ministara omogućilo je ostvarivanje ovih prava isključivo rukovodećim kadrovima Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, dok je ostale zaposlene diskriminirala i uskratila im ova prava (član 9. i 10. Odluke).
 3. HITNA izrada novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20), gdje bi se:
  • izdvojili zaposleni u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje od ostalih zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, zbog specifičnosti u radu,
  • revidirali koeficijenti i platni razredi zaposlenih u UINO, pri čemu bi bilo neophodno utvrditi realne koeficijente za iste.
 4. Otpočinjanje postupka KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA (uz napomenu da smo jedina zemlja u okruženju koja na državnoj razini nema Kolektivni ugovor), čime bi se riješili svi problemi zaposlenih u UINO i ostalih institucija BiH.

Istim aktom, sukladno članku 9. Zakona o štrajku i članku 7. Pravilnika o organiziranju štrajka u UINO, pozvali smo ih i predložili sporazumno, mirno rješavanje navedenih spornih pitanja, uz pismeno očitovanje po predmetnom, na što se isti nisu očitovali, uslijed čega će Štrajkački odbor dalje postupati, koristeći se legalnim metodama u okviru propisanog Zakona i ostalih provedbenih akata.

Štrajkački odbor Sindikata UINO održao je svoj 1. radni sastanak u Sarajevu, dana 09.07.2021. godine. Na istom su zauzeti stavovi vezano za poduzimanje daljnjih aktivnosti oko ulaska zaposlenih UINO u štrajk, pri čemu je, sukladno članku 9. i 10. Zakona o štrajku:

 • imenovano Vijeće za mirno rješavanje spora i
 • dogovorena izrada Prijedloga za mirno rješavanje spora, uz konzultacije sa odvjetničkim uredom.

Ujedno ukazujemo da nas u cjelokupnom procesu prati odvjetnički ured, te da smo od istog dobili pismeni stav i mišljenje, kojim potvrđuju da je Sindikat u svim dosadašnjim radnjama postupio ispravno, sukladno Zakonu  o štrajku, Pravilniku o organiziranju štrajka u UINO, a uzimajući u obzir i propisanu Odluku o minimalnim procesima rada u UINO za vrijeme trajanja štrajka („Sl.Glasnik BiH“, br. 10/20).

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO NAJAVIO ŠTRAJK

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se Vijeću ministara aktom broj: 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine, sa svim spornim pitanjima i obrazloženjem konkretnih zahtjeva, pozivajući se na Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 41/16), a u vezi s članom 7. stav 2. Pravilnika o organizovanju štrajka u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, broj: 42/2-05/20 od 10.07.2020.godine.

Kako po predmetnom aktu nije odgovoreno u roku od 15 dana, Sindikat UINO donio je Odluku o imenovanju štrajkačkog odbora, a Skupština Sindikata UINO je, na sjednici održanoj dana 22.04.2021.godine donijela odluku o stupanju u štrajk.

S tim u vezi Sindikat UINO je pismenim obraćanjem najavio štrajk, u skladu s članom 13. stav 1. i 2. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 41/16), te traži rješavanje spornih pitanja.

Akt najave štrajka možete pročitati ovdje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

INICIJATIVA ZA USVAJANJE PLANA VAKCINACIJE PROTIV COVID – 19

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO sa zahtjevom da se na nivou UINO pripremi i usvoji Plan vakcinacije protiv COVID-19 koji će jasno odrediti prioritetne skupine zaposlenih za imunizaciju, kao i faze vakcinacije.

Sindikat UINO se, dana 19.04.2021. godine, obratio Ministarstvu sigurnosti BiH i Vijeću Ministara BiH, zamolbom za uključenjem 1.500 djelatnika Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH u prvu listu prioriteta za vakcinisanje doniranim vakcinama od strane Republike Turske.

Ukazujemo da je zdravstveno-sigurnosna situacija zaposlenih u organizacionim jedinicama UINO ozbiljno ugrožena i alarmantna, te da postojeće zaštitne mjere nisu dovoljne iz razloga što je, zbog prirode poslova koje obavljamo, svakodnevna izloženost virusu veoma intenzivna. Samo u posljednjih 20 dana prijavljena su nam 4 smrtna slučaja naših kolega uslijed posljedica zaraze virusom COVID-19 i preko 20 novih zaraženih slučajeva u našoj instituciji. Praktično nema organizacione jedinice u kojoj nije bilo zaraženih, a posebno su teški slučajevi na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama. Situacija je krajnje zabrinjavajuća i zahtijeva hitne mjere.

Sindikat je stanovišta da moramo spremni dočekati eventualno određenu količinu vakcina za instituciju UINO i brže poduzimati konkretnije aktivnosti oko zaštite zdravlja svih zaposlenih u UINO.

Inicijativu za usvajanje Plana vakcinacije protiv COVID-19 možete pročitati na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE SUINO – ODLUKA O ULASKU U ŠTRAJK

Dana 22.04.2021. godine održana je elektronska sjednica Skupštine Sindikata, na kojoj je razmotreno više pitanja značajnih za nastavak rada Sindikata, među kojima posebno izdvajamo pitanje ulaska Sindikata UINO u štrajk.
Ukazujući na svu ozbiljnost problematike, delegati su odgovorno pristupili ovom pitanju i zaključili da je štrajk preostao kao jedina opcija u rješavanju spora, nastalog iz razloga što se Vijeće ministara BiH, kao naš poslodavac, oglušilo i nije odgovorilo na naše zahtjeve, upućene aktom broj 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine.
S tim u vezi, a sukladno propisanim procedurama, dana 31.03.2021. godine donesena je Odluka o imenovanju Štrajkačkog odbora.
Kako je Skupština Sindikata donijela odluku za ulazak u štrajk, Štrajkački odbor je pripremio  dokument: Najava štrajka, kojim se, sukladno odredbama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 41/16), kao i Pravilnika o organizovanju štrajka u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje, broj: 42/2-05/20 od 10.07.2020.godine, precizno navode sporna pitanja, te predlaže mirno rješavanje spora i imenovanje članova Vijeća za mirno rješavanje spora od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao poslodavca, sa jedne strane i Štrajkačkog odbora, s druge strane.
Iako je svojom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo Radnu grupu za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 23/21), u kojoj je predsjednica našeg Sindikata, Ana Mrnjavac ujedno zamjenica predsjedavajuće, mišljenja smo da naši zahtjevi nisu u nadležnosti ove Radne grupe, odnosno da po istim ovim putem ne može biti udovoljeno, te svoje stavove moramo jasnije iznijeti i obrazložiti u najavi štrajka.
 
Nadamo se da će naš poslodavac shvatiti ozbiljnost situacije, te pristupiti zajedničkom rješavanju spornih pitanja mirnim putem.
 
O svim pojedinostima Sindikat će Vas blagovremeno upoznati.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO UPUTIO MOLBU ZA UVRŠTAVANJE ZAPOSLENIKA UINO U PRIORITETNU SKUPINU ZA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19

Sadik Babur Girgin i Selmo Cikotić (Foto: Elman Omić – Anadolu Agency)

Dana 17.04.2021. godine na Međunarodni aerodrom Sarajevo dopremljeno je 10.000 doza vakcine protiv COVID-19, koje je Bosni i Hercegovini donirala Republika Turska, za koje smo, iz medijskih saopštenja ambasadora Turske u BiH Sadik Babur Girgina i ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića, saznali da je ovaj kontigent od 10.000 doza vakcina kineskog proizvođača „Sinovac“ namjenjen za vakcinisanje pripadnika sigurnosnih agencija BiH, odnosno pripadnika policijskih agencija i agencija za primjenu zakona koje djeluju na nivou države BiH, obzirom da oni nisu u prioritetima entitetskih listi za vakcinisanje.

S tim u vezi, Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje uputio je molbu predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i ministru sigurnosti BIH, da se u prvu listu prioriteta za vakcinisanje doniranim vakcinama uvrsti i 1500 zaposlenika Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH.

Predmetnu molbu, akt broj 44/9-04/21 od 19.4.2021. godine možete vidjeti na ovom linku. 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PREDSJEDNICA SINDIKATA UPUTILA ZAHTJEV KOMISIJI ZA PLAĆE I NAKNADE

Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratila se Komisiji za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine zahtjevom za izmjenama i dopunama Metodologije  za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/12 i 76/20). Zahtjev je uslijedio nakon analiziranja pojedinačnih primjera s terena u kojima smatramo da  pojedini službenici naše Uprave neopravdano nisu napredovali u viši unutarnji platni razred.

Cijeli tekst zahtjeva možete pročitati na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRIOPĆENJE PREDSJEDNICE SUINO

U vezi sa nezadovoljstvom reprezentativnih sindikata zbog neusvajanja Proračuna BiH i oglušivanja na zahtjeve sindikata za vraćanjem osnovice za plaće na nivo iz 2012.godine, svaki od reprezentativnih sindikata istupio je individualno, pri čemu je naš Sindikat uputio konkretne Zahtjeve prema VM BIH, a pri tom pozivajući se na odredbe Zakona o štrajku i najavu štrajka, ukoliko se na iste pozitivno ne odgovori.
 
S tim u vezi Savez sindikata policijskih organa najavio je mirne prosvjede ispred zgrade Parlamenta, danas u 12:30 sati, a kojim će se pridružiti predstavnici Saveza sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, te smatram za potrebno da se i ja pridružim i na taj način dam podršku ispred Sindikata UINO, a što smo dogovorili našim zajednički potpisanim Sporazumom od 20.06.2019.godine, kojim smo se obavezali da ćemo međusobno surađivati po svim zajedničkim pitanjima iz radno-pravnih odnosa.
 
Napominjem da, kako nismo na vrijeme znali za ovo istupanje, nismo mogli tražiti dozvolu za mirno okupljanje koju izdaje MUP Kantona Sarajevo (okupljanje se najavljuje 5 dana prije zakazanog termina za održavanje prosvjeda), iz kojeg razloga ne mogu pozvati više učesnika iz našeg Sindikata na ovaj skup.
 
Nadamo se budućem intenzivnom istupanju medijski, kao i sprovođenju ostalih pripremnih radnji za stupanje u štrajk.
                                                                                                                Predsjednica SUINO
                                                                                                                  Ana Mrnjavac, v.r.
 
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO NEZADOVOLJAN ISHODOM SASTANKA

Na traženje reprezentativnih sindikata, a po pozivu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, u Parlamentu BiH održan je hitan sastanak, dana 16.03.2021. godine vezano za neusvajanje nacrta Proračuna institucija BiH od strane Predsjedništva BiH i vraćanje dokumenta na ponovnu izradu.
 
S tim u vezi oglasili su se reprezentativni sindikati institucija BiH, koji su, između ostalog tražili vraćanje osnovice na iznos 498,10 KM, koliko je i iznosila do 2012.godine.
 
Nadalje, Sindikat UINO je ukazao na potrebu hitne izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim su nerealno utvrđeni koeficijenti državnih službenika i zaposlenika, uz veliku disproporciju između najnižeg i najvišeg koeficijenta, kao i neujednačenost između nultog i najvišeg platnog razreda, pri čemu je raspon za zaposlenike (C1 do C6) od 0,08 do 0,15, dok je raspon za državne službenike (B1 do B8) od 0,25 do 1,19, što je nedopustivo.
 
Raspravljalo se i o formiranju radne grupe za početak postupka kolektivnog pregovaranja i rješavanja svih drugih spornih pitanja iz radno-pravnih odnosa, pri čemu je istaknuto da su reprezentativni sindikati svoj dio posla završili i imenovali radnu grupu, dok institucije BiH taj posao nisu uradile, iako smo se obraćali pismenim putem i tražili formaliziranje ove radne grupe.
 
Predsjedavajući VM, g. Zoran Tegeltija obećao je da će na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara ovo pitanje staviti na dnevni red i tražiti imenovanje predstavnika radne grupe, a istovremeno nas je upoznao da će prijedlog Ministarstva financija i trezora ići u smijeru da se osnovice za plaće ne vraćaju, odnosno da i dalje ostanu na dosadašnjem nivou, 475,69 KM, što je naišlo na veliko razočarenje kod predsjednika reprezentativnih sindikata.
 
Ispred reprezentativnog Sindikata UINO, predsjedavajućem Tegeltiji uručen je akt “Zahtjevi sindikata UINO”, sa svim spornim pitanjima vezano za najavu štrajka.
Ovim dokumentom su, od strane Sindikata UINO ispoštovani svi uvjeti propisani za ulazak u štrajk prema Zakonu o štrajku. Kako je mala vjerovatnoća da će po istom biti pozitivno odgovoreno i da ćemo sporna pitanja uspjeti riješiti mirnim putem, ukazujemo da ćemo za 15 dana imati konačnu situaciju: da li Sindikat UINO ulazi u štrajk – a što je već skoro izvjesno…  
Akt broj 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine u kojem su navedeni zahtjevi SUINO možete vidjeti OVDJE.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZATRAŽEN HITAN SASTANAK S PREDSJEDAVAJUĆIM VIJEĆA MINISTARA BIH

Sva tri reprezentativna sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine danas su poslali zajednički dopis predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospodinu Zoranu Tegeltiji.

S obzirom na okolnosti oko neusvajanja nacrta budžeta institucija BiH, reprezentativni sindikati institucija Bosne i Hercegovine i to: Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Savez sindikata policijskih organa u BiH  traže HITNO održavanje sastanka, najkasnije do dana 16.03.2021.godine.

S tim u vezi, sva tri reprezentativna sindikata ukazuju i apeliraju da Vijeće ministara BIH mora pokazati društvenu odgovornost i utvrditi zakonski osnov za korekciju svih primanja i to kroz nerealno utvrđene koeficijente propisane Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, pri čemu je neophodno:

 • smanjiti previsoka primanja (sva primanja iznad 2.500,00 KM) i naknada imenovanim i izabranim licima u institucijama BIH, radi ostvarenja neophodnih ušteda,
 • povećati nerealno niska primanja i izjednačiti ih sa primanjima u entitetima i Brčko distriktu.

Sindikati apeliraju da se izvrše ostale korekcije budžeta, na drugim sintetičkim pozicijama, istovremeno vraćajući osnovicu za plaće zaposlenih u institucijama BIH na nivo iz 2012. godine.

U istom dopisu inicira se imenovanje predstavnika Vijeća ministara BIH u zajednički pregovarački tim sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, radi provođenja daljnjih aktivnosti u procesu utvrđivanja realnih koeficijenata za plaće i nastavka započetog kolektivnog pregovaranja.

Dopis sva tri reprezentativna sindikata možete pogledati OVDJE.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje je i ove godine obilježio Dan žena.
Zbog svima znanih epidemioloških mjera, prigodni dar za oko 700 članica Sindikata dostavljen je na njihovo radno mjesto.
Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje svim svojim članicama i svim ženama svijeta želi sretan Međunarodni dan žena.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT ZATRAŽIO FORMIRANJE STRUČNE KOMISIJE

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO aktom broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine, a isti se odnosi na primjenu Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12 i 76/20), članak 4. stavak (1) točka d) i članak 6. stavak (5) točke od a) do d), koji definiraju napredovanje zaposlenog u viši unutarnji platni razred nakon sticanja jednog višeg stepena stručnih ili naučnih zvanja iz oblasti koja potpada pod osnovnu djelatnost institucije.
 
Glede istoga, Sindikat UINO predlaže da direktor formira stručnu Komisiju, u čijem sastavu bi bio i jedan predstvanik imenovan od strane Sindikata, a koja bi izvršila finalnu ocjenu ispunjenosti kriterija: sticanje stručnih i naučnih zvanja, čime bi se postigla jednoobraznost na nivou institucije UINO.
Akt broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine možete pogledati OVDJE.
 
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 15. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 24.02.2021.godine u Sarajevu je održana 15. sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO.

Na istoj se raspravljalo o postupanju od strane menadžmenta UINO i Vijeća ministara BiH, po zahtjevima Sindikata. 

Tema razgovora bio je i Nacrt Pravilnika o sistematizaciji.

Zauzeti su stavovi i smjernice o daljnjem djelovanju Sindikata kada je riječ o kolektivnom pregovaranju, prijedlogu novog Pravilnika o ovlaštenjima, kao i o Izmjenama Zakona o plaćama  i naknadama u institucijama BiH, sa posebnim naglaskom na razlike u koeficijentima i platnim razredima.

Također, jedinstven stav svih prisutnih bio je da je neophodno što prije organizirati sastanak sa menadžmentom UINO, radi konkretiziranja daljnjeg djelovanja po svim pitanjima iz nadležnosti institucije.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO ULOŽIO PRIGOVOR DIREKTORU UINO

Odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UINO („Službeni glasnik BiH“, broj 6/18), (u daljem tekstu: Pravilnik) uređena su pravila disciplinskog postupka, pravila postupka za utvrđivanje materijalne odgovornosti i sva druga pitanja u vezi sa disciplinskom i materijalnom odgovornošću zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje. Uloga sindikata u disciplinskim postupcima određena je članom 13. Pravilnika gdje je definisano da zaposleni protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo angažirati predstavnika sindikata tokom disciplinskog postupka.

Koristeći se ovim pravom, Sindikat UINO odredio je i imenovao pravnika koji će, na zahtjev članova Sindikata protiv kojih se vodi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, zastupati iste i pružiti pravnu pomoć u postupku ostvarivanja prava na odbranu.

Međutim, Skupštini Sindikata UINO prijavljeno je da se učešće predstavnika Sindikata u disciplinskim raspravama osporava, minimizira i onemogućava od strane pojedinih predsjedavajućih disciplinskih komisija UINO koje imenuje direktor UINO. Delegati Skupštine Sindikata UINO iz svih regionalnih centara su zatražili hitno obraćanje direktoru UINO s ciljem da se ispitaju ovi navodi i preduzmu odgovarajuće mjere iz njegove nadležnosti.

S tim u vezi, s pravom se pitamo čemu služi odredba člana 13. Pravilnika  kojom je definisano pravo zaposlenika na angažovanje predstavnika sindikata tokom disciplinskog postupka?! U konkretnom slučaju je li to slobodna procjena predsjednika disciplinske komisije da odlučuje kakvo će biti „angažovanje Sindikata“ u postupku ostvarivanja prava na odbranu zaposlenika protiv kojeg se vodi postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti.

Ovakvo ponašanje je obavezalo Sindikat UINO da odmah pokrene postupak izmjena i dopuna važećeg Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UINO u dijelu učešća Sindikata u disciplinskim postupcima i disciplinskim raspravama, te prava angažiranja predstavnika Sindikata tokom disciplinskog postupka, a sve u svrhu kvalitetnijeg ostvarivanja prava na odbranu članova Sindikata. Omalovažavanje uloge predstavnika Sindikata u disciplinskim postupcima i disciplinskim raspravama treba strogo zabraniti i ne dozvoliti. Sindikat je, obzirom na brojne manjkavosti i nedorečenosti odredbi ovog Pravilnika konsultovao vrsne pravnike i ostale zaposlene iz reda članova Sindikata UINO u predlaganju njegovih što kvalitetnijih izmjena i dopuna, kako bi na ovaj način ostvarili kvalitetniju materijalno-pravnu zaštitu i sigurnost članova Sindikata UINO, kao i svih uposlenih u UINO.

I dalje ističemo da je UINO institucija koja se po rezultatima svog rada i postupanja njenih zaposlenih, nalazi među najboljim institucijama BiH, te zbog toga tražimo i najbolju pravnu zaštitu i sigurnost svih uposlenih u UINO.

Prigovor je upućen direktoru UINO i Sindikat UINO po istom očekuje hitno postupanje i očitovanje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT ZATRAŽIO IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA O PREMJEŠTAJU

Obzirom da su određene odredbe Pravilnika o premještaju uposlenih u UINO (broj 02-2-2630/14 od 24.10.2014.godine, u daljem tekstu: Pravilnik) u suprotnosti sa odredbama Zakona o državnoj službi i Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih natječaja, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama BiH, pri čemu su iste prouzrokovale određene probleme zaposlenim u UINO, ali i samoj Upravi, Skupština Sindikata UINO, Upravni odbor Sindikata UINO i Radna grupa Sindikata UINO su izvršili detaljnu analizu Pravilnika, te procijenili da se pod žurno trebaju izvršiti određene izmjene i dopune Pravilnika, pri čemu su uzeti u obzir i prijedlozi iz obraćanja i iskustva brojnih zaposlenika UINO na ovu temu tokom prethodnih godina.

Dana 27.01.2021. godine Sindikat UINO se obratio direktoru UINO s Prijedlogom o izmjenama i dopunama Pravilnika o premještaju uposlenih u UINO.

Prijedlog Pravilnika s obrazloženjem možete vidjeti na ovom linku.  

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UPUTIO URGENCIJU PREDSJEDAVAJUĆEM VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje ponovo se obratio predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s urgencijom na Inicijativu za ispravku diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.

Postojećom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je omogućilo ostvarivanje ovih prava isključivo rukovodećim kadrovima Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, dok je ostale zaposlene diskriminirala i uskratila im ova prava (član 9. i 10. Odluke).

Sindikat UINO s punim pravom traži da se ispravi ova nepravda i ne dozvoli diskriminacija između zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Akt broj 33-1 /9 –01/21 od 25.01.2021. godine (URGENCIJU) možete pročitati OVDJE.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

MEĐUNARODNI DAN CARINE

Međunarodni dan carine obilježava se svake godine 26. siječnja, te se njime podsjeća na osnivačku sjednicu Vijeća za carinsku suradnju (preteče Svjetske carinske organizacije)  održanu 26. siječnja 1953. godine u Bruxellesu na kojoj je bilo prisutno 17 europskih država.

Vijeće za carinsku suradnju je 1994. godine promijenilo ime u Svjetska carinska organizacija kako bi reflektiralo svoju tranziciju u međuvladinu međunarodnu instituciju. Svojim članstvom, Svjetska carinska organizacija danas predstavlja glas 183 nacionalne carinske službe koje su odgovorne za procesuiranje preko 98% svjetske trgovine.

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje koristi ovu priliku zaželjeti svim carinskim službenicima Bosne i Hercegovine sretan Međunarodni dan carine i podsjetiti na važnu i odgovornu ulogu koju carinske službe diljem svijeta imaju. Vjerujemo da ćemo i dalje ostvarivati pozitivne rezultate i uspješno se boriti protiv svih nezakonitih radnji i prijevara. 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO TRAŽI ŽURNO POSTUPANJE

Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Ana Mrnjavac, obratila se direktoru UINO aktom broj 71/3-01/21 od 15.01.2021. godine u kojem SUINO traži žurno postupanje po odredbama Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda.

Predsjednica SUINO podsjeća da je u Službenom glasniku BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine objavljena Metodologija o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda, a koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine. Ovom odlukom definirani su slučajevi napredovanja uposlenog u viši unutarnji platni razred, način i početak primjene Metodologije.

Metodologiju za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo na 165. sjednici, održanoj 26. 10. 2011. godine i ona se do sada nije primjenjivala. Metodologijom je utvrđen način i postupak raspoređivanja uposlenog u instituciji Bosne i Hercegovine u unutarnji platni razred, u skladu s člankom 54. stavak (4) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20 i 65/20).

Formiranjem i radom Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/19), započeta je i uspješno okončana izrada prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda i odgovarajućih odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojima će se detaljnije propisati prava i obveze rukovoditelja institucije vezano za utvrđivanje ciljeva, mjerenje učinaka i ocjenjivanje izvršitelja prema postignutim rezultatima. U sastav Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama BiH, pored ostalih članova, imenovana je i predsjednica SUINO, ispred reprezentativnih sindikata uposlenih u institucijama BiH. Na ovaj način Sindikat UINO se izborio za povoljniji položaj uposlenih, kako u UINO, tako i svih uposlenih u institucijama BiH.

Ova Izmjena metodologije stupila je na snagu danom donošenja, odnosno 22.10.2020. godine, a primjenjuje se od 01.09.2020. godine.

Odredbom članka 5. Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda propisano je da prilikom prve primjene ove Metodologije, kao prva godina od koje se računa ispunjenost uvjeta za napredovanje uposlenog u viši unutarnji platni razred po temelju ocjene rada, uzima se 2016. godina. Institucija je dužna da prilikom utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za napredovanje uposlenog u viši unutarnji platni razred ocjenjene godine uzima kalendarski kako dolaze, jednu iza druge, počevši od 2016. godine, a ne različitom kombinacijom kalendarskih godina kako bi se ispunili uvjeti za napredovanje u viši unutarnji platni razred.

Dinamika primjene unutrašnjih platnih razreda definirana je člankom 55. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, a vremensku prilagodljivu izmjenu ovog članka je izglasala Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvajanjem Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 65/20).

Po odredbama Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda, institucije su dužne postupiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu, odnosno do 22.12.2020. godine.

Do sada su po odredbama ove Metodologije već postupile neke od državnih institucija, a obzirom da smo institucija koja se po rezultatima rada i postupanja njenih uposlenih, nalazi na vrhu institucija BiH, očekujemo da budemo među prvima i u ovom slučaju, kada treba unaprijediti uposlene u UINO koji ispunjavaju uvjete sukladno Metodologiji.

Glede istoga, Sindikat UINO traži žurno postupanje po odredbama Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA PREDSJEDNICE SINDIKATA

Drage kolegice i kolege, članovi Sindikata,
možda ova godina mnogima nije donijela ono što ste od nje očekivali. Možda je, s druge strane, za neke od vas bila izazov i prilika za nova ostvarenja. 
Kako god, želim da znate: Sindikat je, bez obzira na sve prepreke i okolnosti koje su nam konstantno bile na putu, davao maksimum od sebe, čak i više od toga, nastojeći svima, posebno poslodavcu ukazati na silne nepravde koje se čine prema zaposlenima u UINO, ujedno tražeći ispravke istih, kroz povećanje osnovice za plaće, primjenu Metodologije i uvećanje koeficijenata kroz platne razrede, izjednačavanje naknada za troškove smještaja i odvojenog života, te ispravku svih drugih nepravilnosti koje se tiču radnopravnog statusa zaposlenih u UINO.  
Nadamo se da će naredna 2021.godina donijeti, prije svega više povjerenja u Sindikat, da će Sindikat potvrditi svoj pravac djelovanja u borbi za pravedan odnos prema svakom svom članu, a da će, s druge strane Sindikatu podršku pružiti i svi oni koji još uvijek nisu članovi, koji do danas oklijevaju…
Svima vama u narednoj godini želim mnogo sreće, zdravlja, privatnog i poslovnog uspjeha i vjere u Sindikat, koji je istinski na Vašoj strani!
Svim članovima Sindikata i ostalim zaposlenim u UINO SRETNA NOVA 2021.GODINA!
Ana Mrnjavac, 
predsjednica SUINO
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA REPREZENTATIVNIH SINDIKATA I VIJEĆA MINISTARA BIH

Dana 09.12.2020. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održan je konstituirajući sastanak između predstavnika reprezentativnih sindikata, i to:  Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i Edin Kahrimanović, predsjednik Skupštine Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, s jedne strane i predstavnika resornih ministarstava, Goran Krtalić, savjetnik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, Dijana Beribaka, šef odsjeka u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, Jelena Savić, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, s druge strane, na čelu sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom.
Gospodin Zoran Tegeltija je otvorio sastanak i ukazao na važnost istoga, te podsjetio na značaj zajedničkog djelovanja u postupku kolektivnog pregovaranja sa reprezentativnim sindikatima.
Ovo je bio inicijalni sastanak, na kojem su dogovorene konkretne aktivnosti u pravcu daljeg djelovanja. Prije svega, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine mora uputiti upit prema svim ministarstvima, a radi izjašnjenja na postojeće prijedloge članova za Pregovarački tim iz 2018. godine. 
Nakon dobivanja odgovora, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će kompletirati informaciju prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje će u konačnici o istom odlučiti, a nakon čega se ulazi u sam postupak pregovaranja.
Vezano za povećanje osnovice za plaće u 2021. godini, na pitanje Ane Mrnjavac, predsjednice Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, odgovoreno je da su sredstva raspoloživa, da postoji i prijedlog Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine u tom pravcu, ali da u konačnici o tome odlučuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, uz napomenu da postoji i mogućnost  vanrednih ograničenja u smislu preusmjeravanja sredstava u sektor zdravstva, za kupovinu vakcina i sl.
Dakle, sve je još uvijek neizvjesno, a postojeće stanje izazvano pojavom korona virusa dodatno je djelovalo na već prisutne probleme i povećalo neizvjesnost.
Predsjednica našeg Sindikata Ana Mrnjavac također danas ima zakazan i sastanak Komisije za plaće i naknade, gdje se očekuju prvi pomaci u smislu primjene Metodologije i pomjeranje zaposlenih u više platne razrede.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OBJAVLJENA METODOLOGIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA RASPOREĐIVANJE UPOSLENOG UNUTAR PLATNOG RAZREDA

U Službenom glasniku BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine objavljena je Metodologija o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda. Napominjemo da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 165. sjednici, održanoj 26. 10. 2011. godine, donijelo Metodologiju za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda koja se do sada nije primjenila.

Formiranjem Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/19), jedan od zadataka povjerenstva je i izrada prijedloga izmjena i dopuna Metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda i odgovarajućih odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojima će se detaljnije propisati prava i obveze rukovoditelja institucije vezano za utvrđivanje ciljeva, mjerenje učinaka i ocjenjivanje izvršitelja prema postignutim rezultatima. U sastav Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama BiH, pored ostalih članova, imenovana je i Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO kao usuglašeni prijedlog reprezentativnih sindikata uposlenih u institucijama BiH. Zahvaljujući predanom angažmanu u radu ovog Povjerenstva, predsjednica SUINO se izborila za povoljniji položaj uposlenih, kako u UINO, tako i svih uposlenih u institucijama BiH.

Metodologiju o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda možete vidjeti ovdje.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 14. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 04.11.2020. godine u Sarajevu, u Zgradi institucija BiH, održana je 14. redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Tom prilikom, pored redovnih (financijsko i izvješće o radu), učesnici sjednice razmotrili su i druge bitne teme koje su od posebnog značaja za Sindikat, kao što su izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti, napravljeni su dogovori oko daljnjih aktivnosti u radu Sindikata, održavanju godišnje Skupštine, a posebno ističemo temu koja se odnosi na štrajk.

          U vezi s tim Upravni odbor je, temeljem Zakona o štrajku, Odluke o minimalnim procesima rada u UINO za vrijeme trajanja štrajka i Pravilnika o organizovanju štajka u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje imenovao štrajkački odbor, te zauzeo smjernice o daljnjem djelovanju na pripremi i organiziranju štrajka. Ujedno, UO SUINO zauzeo je stav da će ostalim reprezentativnim sindikatima, sa kojima SUINO ima sklopljen sporazum o suradnji, dati punu podršku u pokretanju štrajka, ističući da su istovjetni razlozi ulaska u štrajk svih institucija BiH, a prije svega to se odnosi na diskriminirajući položaj prema ovoj kategoriji državnih službenika i zaposlenika kada je u pitanju problematika iz radno-pravnih odnosa, visina osnovice za plaće koja je smanjena 2008. godine, nepostojanje kolektivnog ugovora, kao i socio-ekonomskog dijaloga između Vijeća ministara BIH kao poslodavca s jedne strane i reprezentativnih sindikata BiH, s druge.

          Nadalje, bilo je riječi o zahtjevima upućenim prema menadžmentu UINO i Vijeću ministara BIH, te o inertnosti u rješavanju istih, sa posebnim naglaskom na nepoduzimanje mjera u vrijeme pojačane zaraze izazvane pandemijom COVID-19, zbog čega se Sindikat obratio operativnim štabovima u UINO zvaničnim aktom, a što je rezultiralo donošenjem odgovarajućih zaključaka koji omogućavaju organiziranje rada od kuće, u smjenama ili na druge načine kako je propisano internim procedurama, a sve u cilju smanjenja mogućnosti zaraze zaposlenih.

        Tema sastanka bili su i najmlađi, te je odlučeno da će Sindikat i ove godine organizirati podjelu novogodišnjih paketića za djecu članova SUINO, pri čemu će, zbog sigurnosnih mjera zaštite izostati Djed Mraz i animatori.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT ZATRAŽIO HITNO POSTUPANJE OPERATIVNOG ŠTABA UINO

Poštovani Direktore,

u zadnjih nekoliko dana iz svih regionalnih centara svakodnevno primamo obavijesti o novozaraženim korona virusom, koji su tu pored nas, u istoj zgradi, na istom ulazu, u istom liftu, i pitamo se: KAD ĆE DOĆI RED NA NAS?!
Sve ovo vodi ka totalnom kolapsu! DA LI JE TO KOREKTNO?
NIKAKVE POSEBNE MJERE OPERATIVNI ŠTABOVI NISU PODUZELI PO TOM PITANJU: NISU ČAK ORGANIZIRALI RAD U SMJENAMA, OD KUĆE i slično, da bi se posao ipak mogao odvijati u nekom obliku i kontinuitetu…

Ovakvo nepostupanje izravno je dovelo do ove situacije: zarazom jedne osobe zaraženo je tri-pet ostalih koji sjede u istom prostoru.
Osnovnih sredstava za zaštitu nemamo, niti se itko trudi da ih nabavi. Maske nismo dobili tri mjeseca, nemamo sredstava za dezinfekciju ruku, prostora…

Sindikat UINO s pravom postavlja pitanje:
čemu služi dokument Interne procedure o postupanju UINO za vrijeme trajanja epidemije COVID-19, broj 01-02-2-936-82/20 od 29.09.2020.?
zašto su sve OJ UINO definirale svoje interne procedure (ključne funkcije, poslovne procese, dinamiku i način rada u vrijeme trajanja epidemije COVID-19), sukladno točki 4. dokumenta Interne procedure o postupanju UINO tokom trajanja epidemije COVID-19, kao i zaključku broj 3 sa 7. sastanka Operativnog štaba UINO održanog 25.09.2020. kada se ništa od toga ne primjenjuje!

U vezi s ovim gorućim problemom, Sindikat UINO očekuje žurno postupanje Operativnog štaba UINO, kao i Operativnih štabova regionalnih centara:

1. Organiziranje rada sukladno točki 9. dokumenta Interne procedure o postupanju UINO za vrijeme trajanja epidemije COVID-19,       

2. Žurnu nabavku zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava i

3. Svakodnevnu dezinfekciju radnih prostorija i službenih vozila.

Ana Mrnjavac,
Predsjednica SUINO, s.r.

OBRAĆANJE SINDIKATA zbog nepoduzimanja mjera OŠ u vrijeme povećanog broja zaraženih korona virusom u UINO

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRIPREME ZA ORGANIZIRANJE ŠTRAJKA

Dana 09.10.2020. godine u prostorijama SIPA-e održan je sastanak predsjednika reprezentativnih sindikata institucija BIH, i to Ane Mrnjavac (SUINO), Lejle Čopelj (SSDSZ), Dragana Krvavca (SSPOBIH) i predsjednika Skupštine SSPOBIH Edina Kahrimanovića, pri čemu je dogovoreno sljedeće:
 
 • Potpisan je zajednički akt,  URGENCIJA na otpočinjanje procesa kolektivnog pregovaranja i proslijeđen prema VM BIH;
 • Pripremljena je zajednička INICIJATIVA, a odnosi se na osnovicu za plaće u 2021. godini,  kojom se u narednoj godini traži osnovica u iznosu od 535 KM, odnosno njeno vraćanje na nivo iz 2008.godine;
 • PRIPREMA I PODUZIMANJE KONKRETNIH AKTIVNOSTI OKO ORGANIZACIJE ŠTRAJKA, iz razloga što je nezadovoljstvo zbog ignorantskog stava, prije svega od strane menadžmenta UINO, pa i nepostupanje od strane  VM BIH kulminiralo, što je u konačnici i dovelo do ovakve odluke.   
Svaki reprezentativni sindikat će poduzeti sve aktivnosti i izvršiti pripreme za štrajk, u skladu sa Zakonom o štrajku i internim podzakonskim aktom (Pravilnikom o štrajku), a to podrazumijeva formiranje Odbora za štrajk i najavu štrajka, pri čemu će imati stalne konsultacije i podršku odvjetničke kancelarje.
Svakako, Sindikat UINO dugo se borio protiv toga i nije bio za štrajk, ali nažalost, samo nam je ta opcija na kraju i preostala.
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

PRAVO ZAPOSLENIH NA TROŠKOVE SMJEŠTAJA I ODVOJENI ŽIVOT

Sindikat UINO obratio se predsjedavajućem Vijeća ministara BiH s inicijativom za izmjenu diskriminirajuće Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.

S punim pravom tražimo da ispravite ovu osmogodišnju nepravdu i ne dozvolite diskriminaciju između zaposlenih u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje, odnosno da izmijenite Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje u odredbama Glave IV, koja se odnosi na zaposlene u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje.

Inicijativu za izmjenom Odluke možete pročitati ovdje .

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKALNI SKUPOVI

OTVORENI DIJALOG IZMEĐU RUKOVODSTVA SINDIKATA I

ZAPOSLENIH U UINO

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da su od strane rukovodstva Sindikata održani sindikalni skupovi u terminima:

 • RC SARAJEVO dana 10.03.2020.,
 • RC MOSTAR dana 12.03.2020.
 • SREDIŠNJI URED dana 08.09.2020.,
 • RC BANJA LUKA dana 09.09.2020. i
 • RC TUZLA dana 11.09.2020.

Skupovi su bili organizirani za sve uposlene u UINO, članove i nečlanove Sindikata, a na istima imali su priliku informisati se o radu Sindikata UINO u periodu 2018.-2020.godine, uz izvještavanje o raspodjeli finansijskih sredstava Sindikata, kao i narednim koracima sindikalne borbe do kraja 2020. godine.

Predsjednica Sindikata i Predsjednik Upravnog odbora Sindikata detaljno su prezentirali dosadašnje razultate rada Sindikata, probleme sa kojima se Sindikat susreće u komunikaciji sa Vijećem ministara BiH i menadžmentom UINO, te iznijeli buduće aktivnosti Sindikata u 2020.godini, sa naglaskom na:

 • Započeti dijalog sa Vijećem ministara BiH o kolektivnom pregovaranju;
 • Upućen Zahtjev za povećanje osnovice za plaću u 2021.godini;
 • Završena Izmjena i dopuna Metodologije o napredovanju zaposlenih unutar platnih razreda, te se očekuje njezino konačno usvajanje od strane VM BiH i  početak primjene;
 • Prezentiran Kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama BiH;
 • Obrazložen način napredovanja kroz platne razrede i ocjenjivanje;
 • Prezentiran Izvještaj o radu Sindikata UINO za 2018./2019.g.;
 • Prezentiran Izvještaj o utrošku sredstava iz Fonda solidarnosti;
 • Prisutni upoznati da je za članove Sindikata UINO omogućena pravna zaštita, putem advokatske kancelarije „Markotić & partneri“ d.o.o. Mostar i
 • Upoznati sa Pravilnikom o štrajku, donesenim od strane Sindikata UINO.

Svi prisutni mogli su izraziti svoja mišljenja, uputiti prijedloge djelovanja Sindikata u narednom periodu i postaviti pitanja organima Sindikata, radi  razmatranja istih.

Posebno su istaknuta sljedeća pitanja:

 • Premještaji zaposlenih u UINO putem naloga i rješenja o internom i privremenom premještaju (bez znanja rukovodilaca i poštivanja hijerarhije);
 • Nagrade i stimulacije, netransparentna primjena Pravilnika o nagrađivanju;
 • Troškovi prijevoza ne pokrivaju stvarne troškove prijevoza na posao;
 • Diskriminirajuća odluka o ostvarivanju prava na troškove smještaja i naknadu za odvojen život zaposlenih u UINO;
 • Nebriga o penzionerima UINO i privremeno suspendovanim zaposlenima;
 • Konkursne procedure prijema u UINO i angažovanje Upravnog inspektorata i
 • Kvalitet službenih odijela: loš, kao i održavanje službenih vozila.

Ove radionice su pokazale otvorenost i transparentnost od strane Sindikata, s jedne strane, kao i jačanje povjerenja od strane zaposlenih u Sindikat, s druge strane. To potvrđuje i pristup više od 20 novih članova, a što je rezultat ovog otvorenog dijaloga između rukovodstva Sindikata i zaposlenih u UINO.

 

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT UINO ZATRAŽIO ZAKONSKO POSTUPANJE OD STRANE MENADŽMENTA

Međusobni odnos „reprezentativni Sindikat-manadžment” i (ne)postupanje menadžmenta u smislu uključenja Sindikata u pitanja iz radno-pravnih odnosa, kao i druga  slična pitanja, bila su predmetom rasprava na Skupštini Sindikata UIO održanoj 10.07.2020. godine, pri čemu su delegati jednoglasno donijeli zaključak da se hitno upozori menadžment UINO na obavezu poštivanja odredbi Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, koje regulišu učešće reprezentativnih sindikata u zaštiti radnih prava, slobodu uspostavljanja i djelovanja sindikata, kao i druge bitne odnose u komunikaciji između poslodavca i sindikata.

Akt upućen Kabinetu direktora možete pročitati ovdje .

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ZAHTJEVI SUINO UPUĆENI VIJEĆU MINISTARA BIH I DIREKTORU UINO

Skupština Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje na svojoj zadnjoj sjednici donijela je nekoliko zaključaka.

Jedan od zaključaka je da se, s ciljem potpune zaštite radno-pravnog statusa zaposlenih u okviru važećih zakona, inicira HITNO donošenje akta koji će propisati druge (ostale) slučajeve plaćenog odsustva za zaposlene u institucijama BiH.

Akt upućen Vijeću ministara BiH možete vidjeti na ovom linku .

Također, članovi Skupštine Sindikata UINO su raspravljali i o primjedbama na primjenu Pravilnika o novčanoj nagradi zaposlenih u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje i netransparentnost informacija o nagrađenim zaposlenicima UINO u prethodnom periodu. Zaključeno je da se pod hitno Sindikat UINO mora obratiti menadžmentu UINO sa konkretnim zahtjevima i prijedlozima.

Akt upućen direktoru UINO možete vidjeti ovdje .

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 6. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SINDIKATA UINO

6. redovna sjednica Skupštine SUINO, kojom je predsjedavao Zoran Popović, predsjednik Skupštine, održana je 10.07.2020. u Grudama.

Tom prilikom verifikovani su mandati novih delegata Skupštine i članova Upravnog odbora, kao i pojedinih članova komisija, i to: Komisije za nadzor, Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti i Statutarne komisije.

Također, donesena je i Odluka o imenovanju web-administratora Sindikata UINO.

Značajno je naglasiti da je, pored usvajanja Zapisnika sa 5. redovne sjednice, nakon razmatranja svih pojedinačnih stavki, Skupština jednoglasno usvojila Financijsko izvješće o utrošku i raspodjeli sredstava Sindikata za 2019.godinu, pri čemu je razmatran i period: I-polugodište 2020.godine, zaključno s 30.06.2020.godine, a što je prezentirala Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata.

Jedna od bitnih tačaka dnevnog reda Skupštine bila je i usvajanje Zapisnika Komisije za nadzor, vezano za utrošak i raspodjelu sredstava Sindikata u 2019.godini. Komisija za nadzor nad financijskim poslovanjem Sindikata dala je pozitivno mišljenje na Financijski Izvještaj Sindikata za 2019. godinu, uz prijedlog izmjene procenata raspodjele fondova, kako bi fondovi bili ravnomjerno raspoređeni, a što je od strane svih prisutnih delegata jednoglasno usvojeno.

U toku 2019. godine Sindikat je isplatio 44.688,00 KM na ime osiguranja od nezgode za svoje članove, iz fonda solidarnosti isplaćeno je ukupno 9.500,00 KM na osnovu bolesti članova Sindikata i članova domaćinstva.

Iz fonda solidarnosti isplaćeno je i 4.200,00 KM za naše članove koji su otišli u zasluženu penziju, a isplaćeno je i 4.500,00 KM na osnovu smrti člana Sindikata.

Na istoj sjednici Skupštine usvojen je i Pravilnik o organizovanju štrajka u UINO, tako da je Sindikat ispunio sve preduvjete, te stekao pravo i mogućnost za eventualno stupanje u štrajk.

Pored izloženog, Predsjednica Sindikata upoznala je prisutne o zajedničkim aktivnostima reprezentativnih sindikata koje se odnose na početak postupka kolektivnog pregovaranja sa VM/SM BIH. Također, spomenula je da su se pojedinačno i zajednički više puta obratili aktima prema Vijeću ministara BiH i prema Ministarstvu financija i trezora BiH, ukazujući na smanjene osnovice za plaće na državnoj razini i u vezi s tim diskriminirajući položaj državnih službenika u odnosu na zaposlene nižih razina vlasti. Jedan od zajednički upućenih akata je i Prijedlog mjera ušteda proračunskih sredstava u vrijeme pojave pandemije izazvane korona virusom.

Nadalje, prezentirala je rad Komisije za plaće i naknade u institucijama BIH, čiji je član, Odlukom VM BiH, kao predstavnik reprezentativnih sindikata. Ukazala je da je finaliziran tekst Nacrta metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenih u unutrašnje platne razrede. Isti je prošao proceduru e-konzultacija, a nakon dobijenog mišljenja na tekst Metodologije od strane reprezentativnih sindikata, proslijedit će se prema VM BIH u daljnju proceduru, a nadamo se do kraja godine i primjeni, kako je istaknula Predsjednica Sindikata.

U zadnjoj, 11. tački dnevnog reda, pod „Razno“ razmatrana je i sva ostala problematika u radu Sindikata, tako da je Skupština uspješno završila svoj rad u večernjim satima.

Istoga dana potpisan je i Ugovor sa odvjetničkim uredom „Markotić & partneri“ d.o.o. Mostar, a koji će omogućiti Sindikatu da, pored pružanja financijske pomoći iz sredstava fonda solidarnosti, pod povoljnim uvjetima pruži i pravnu pomoć i zaštitu svakom svom članu.

Dosadašnjim poduzetim radnjama i aktivnostima Sindikat je izgradio ugled unutar institucije, među članstvom, kao i izvan nje, a i ubuduće će činiti sve da tako i ostane. Na tome se radi intenzivno, to su aktivnosti za koje je potreban kontinuirani rad, odricanje i zalaganje prije svega pojedinaca, povjerenika Sindikata kao i svih njegovih članova, na čemu se Predsjednica svima, u ime Sindikata, srdačno zahvalila.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽAN SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Dana 09.07.2020.godine, u zgradi institucija Bosne i Hercegovine održan je sastanak predsjednice Sindikata Uprave za indirektno-neizravno  oporezivanje Ane Mrnjavac, predsjednice Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine Lejle Čopelj i predsjednika Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Dragana Krvavca.

Tema sastanka je bila „Nastavak zajedničkih aktivnosti po pitanju daljnjeg djelovanja tri reprezentativna sindikata“.

Predsjednici reprezentativnih sindikata  su razmijenili informacije o poduzetim aktivnostima u svojim sindikatima tokom pandemije i složili se da je neophodno raditi na daljnjem jačanju suradnje i sinergijskog djelovanja između sindikata u cilju poboljšanja uvjeta rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. 

Predsjednica našeg Sindikata, izvijestila je prisutne o svom angažmanu u Komisiji za plaće i naknade u kojoj predstavlja sva tri reprezentativna sindikata, pri čemu je posebno naglasila na aktivnosti o izmjeni Metodologije o napredovanju unutar platnih razreda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Ova aktivnost je u finalnoj fazi, Komisija je završila svoj dio posla, te je završena i faza e-konzultacija.

Nakon gore navedenog neophodno je dostaviti suglasnost na dostavljeni prijedlog Metodologije, kako bi isti bio upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru.

Istom prilikom dogovoreno je da tri sindikata sačine zajednički prijedlog za izmjenu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Dogovoreno je da se u što kraćem roku dostavi urgencija Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine vezano za početak postupka kolektivnog pregovaranja.

Konstatirano je da sva obraćanja prema poslodavcu koja tretiraju zajedničku problematiku trebaju biti upućena po principu “zajedničkog dopisa”.

Na kraju sastanka, predsjednici sva tri reprezentativna sindikata iskazali su zadovoljstvo navedenim sastankom, te dogovorenim aktivnostima za nastavak zajedničkog djelovanja, sve u cilju unaprijeđenja uvjeta rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

AKCIJA SINDIKATA UPRAVE ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje je u kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa poduzeo sve aktivnosti u cilju provođenja mjera zaštite zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranja zaštite na radu, kako zaposlenih u UINO tako i svih učesnika u carinskom postupku i njihovih obitelji.

            Pored postojeće dostave zaštitne opreme od strane UINO, Sindikat je pokrenuo akciju nabavke zaštitne opreme za, zbog prirode svog posla, službenike koji su najviše izloženi mogućnosti zaraze virusom COVID-19.

         Na zamolbu SUINO odazvao se nemali broj privrednih subjekata iz cijele Bosne i Hercegovine.

             Akcijom SUINO prikupljeno je 3240 višekratnih i 5400 jednokratnih zaštitnih maski, 11500 zaštitnih rukavica, oko 380 litara sredstava za dezinfekciju ruku, oko 200 litara sredstava za dezinfekciju površina, 50 zaštitnih vizira i 500 KM.

            Ovom prilikom želimo se zahvaliti svima koji su podržali ovu akciju, a posebno našim donatorima:

 1. “GRAFOTISAK” d.o.o. GRUDE;
 2. “HERCEGOVINALIJEK” d.o.o. MOSTAR;
 3. “VIOLETA” d.o.o. GRUDE:
 4. “FOREKS BH” d.o.o. TUZLA;
 5. “FEAL” d.o.o. ŠIROKI BRIJEG;
 6. “MRAZ” d.o.o. PALE;
 7. “ALMA RAS” d.o.o. OLOVO;
 8. “OTRANT ŠPED” d.o.o. VISOKO;
 9. “IGM” d.o.o. VISOKO;
 10. “ALTERNATIVA” d.o.o. SARAJEVO;
 11. “PLASTOFLEX” d.o.o. GRAČANICA;
 12. “RENTEX COM” d.o.o. TUZLA;
 13. “DŽAJIĆ COMMERCE” d.o.o. LJUBUŠKI;
 14. “TREND TEX” d.o.o. DOBOJ ISTOK;
 15. “KISMET” d.o.o. DOBOJ ISTOK i
 16. “DANIAL S” d.o.o. TEŠANJ.

         Svjedoci smo današnje situacije koja nas opominje da je virus još tu. Moramo biti svjesni kako broj žarišta zaraze i broj novooboljelih raste, u svijetu, a nažalost i kod nas.

          Stoga je nužno daljnje pridržavanje mjera opreza, poštivanje fizičke udaljenosti i maksimalno odgovornim ponašanjem prevenirati širenje zaraze.

            Čuvajmo se, budimo odgovorni i ostanimo zdravi. Zajedno smo jači!!!

FOTO GALERIJA

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

OBJAVLJEN PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

     U Službenom glasniku BiH broj 33/20 objavljen je Pravilnik o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi za neizravno oporezivanje. Tekst Pravilnika možete pročitati u nastavku, a isti se primjenjuje od 20.06.2020. godine.

 

 

PRAVILNIK
O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Članak 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se sprječavanje i zaštita od diskriminacije u Upravi za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava), načela i principi jednakog postupanja i druga pitanja u svezi s prevencijom i zaštitom od diskriminacije na radnom mjestu.

Članak 2.
(Definicije)

U smislu ovoga Pravilnika, sljedeći pojmovi imaju značenje:

a) Pod pojmom “diskriminacija” podrazumijeva se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti zasnovano na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojoj osobi ili grupi osoba i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj svezi temeljem njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, sveze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovinskog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima života.

b) Pod pojmom “zaposleni” podrazumijevaju se svi zaposleni u Upravi, bez obzira da li imaju status državnog službenika ili zaposlenika.