PRIJAVE ZA SINDIKALNE SUSRETE “NEUM 2023.”

Poštovane kolegice i kolege, članovi Sindikata,

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje organizira SINDIKALNE SUSRETE koji će se održati u Neumu, hotel “Zenit“, u periodu 9. – 11.6.2023. godine.

Cilj susreta je djelovanje u pravcu razvijanja duha kolegijalnosti i druženja, kroz sportska natjecanja, zabavni program i ostale sadržaje, a što nam je svima, u ovoj svakodnevnici prijeko potrebno.

Financiranje smještaja za 2 dana u hotelu “Zenit“ (od 9.6./večera do 11.6/doručak)  iznosi 170,00 KM po učesniku.

Ukoliko ste zainteresirani za dolazak i druženje, ovim putem pozivamo Vas da potpišete propisani Obrazac za plaćanje kotizacije u ratama  i da isti dostavite dolje navedenim koordinatorima vašeg RC-a ili SU-a.

SREDIŠNJI URED UINO: snjezana.ozegovic@uino.gov.ba – 051 335 392

RC BANJA LUKA: elvis.brkic@uino.gov.ba – 051 311 225

RC SARAJEVO: biljana.ivic@uino.gov.ba – 033 246 099

RC MOSTAR: biljana.demirovic@uino.gov.ba – 036 356 776

RC TUZLA: melisa.delalic@uino.gov.ba – 035 368 064

Detaljnije informacije možete vidjeti na plakatu.

Naši penzioneri/umirovljenici koji imaju želju sudjelovati na Sindikalnim susretima NEUM 2023. mogu se prijaviti kod koordinatora od kojih će dobiti detaljnije informacije.

Za sve učesnike Sindikat je osigurao besplatan prijevoz iz svih RC-ova s polaskom 9.6.2023. godine i povratkom iz Neuma 11.6.2023. godine (prilikom prijave koordinatoru naznačiti da je potreban prijevoz).

Krajnji rok za prijavu je 26.5.2023.godine.

U očekivanju da će te nam se pridružiti i svojim dolaskom omasoviti ove susrete, unaprijed se radujemo i toplo Vas pozdravljamo.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

ODRŽANA 11. SJEDNICA SKUPŠTINE SINDIKATA

 

Redovna, 11.  sjednica Skupštine Sindikata održana je dana 12.04.2023. godine na Vlašiću, na kojoj su usvojena Izvješća o radu i izvršenom nadzoru nad raspodjelom financijskih sredstava Sindikata, a koja je neophodno dostaviti u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Pored redovnih, tekućih pitanja iz radno – pravnih odnosa, usvajanja zapisnika i analize realizacije zaključaka sa prošle sjednice Skupštine, na 11. sjednici izglasano je sljedeće:

  • izmjena Odluke o imenovanju Drugostupanjske komisije;
  • nakon sprovedene ankete donesena je odluka da članarina od 01.05. 2023. godine iznosi 10,00 KM;
  • raspravljalo se o zajedničkom stavu Sindikata po pitanju prijedloga izmjene Zakona o UIO, u kojem slučaju ni nakon više od godinu dana imenovana Radna grupa nije usuglasila svoja mišljenja;
  • dogovoreno je u kojem pravcu planirati aktivno djelovanje Sindikata u 2023. godini;
  • pokrenute su aktivnosti na izmjenama i dopunama Statuta.

Dogovoreno je da će Sindikat strateški djelovati u smislu pružanja podrške svojim članovima u radu i zakonitom djelovanju, te suzbijanju straha i opće nesigurnosti, koja vlada na pojedinim radnim mjestima.

U zajedničkom djelovanju reprezentativnih sindikata tražit će se otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja, kao i uključenje Sindikata u izradu svih propisa koji se tiču radno – pravnog statusa zaposlenih u UINO i šire.

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKAT TRAŽI UČEŠĆE U IZRADI NOVOG ZAKONA O PLAĆAMA

Uprava za indirektno oporezivanje je, putem Upravnog odbora UIO, dostavila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dopunu materijala, vezano za prijedlog zaključaka sa sastanka Vijeća za mirno rješavanje spora održanog 27.10.2021. godine, na kojem su prisustvovali predstavnici Sindikata UIO i predstavnici UIO, kako bi Vijeće ministara razmotrilo predmetne zaključke i izjasnilo se o istima.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara je aktom broj 05-07-1-668-31/23 od 27.3.2023. godine obavijestio predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO u vezi s navedenim materijalima.

U obavijesti se navodi da je Vijeće ministara primilo k znanju Prijedlog Vijeća za mirno rješavanje spora Uprave za indirektno oporezivanje, te konstatovalo da već postoji usvojen zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o donošenju novog zakona koji bi sustavno regulisao i koeficijente i plate zaposlenih u koje pripadaju svi budžetski korisnici.

Obzirom da je usvojen zaključak o donošenju novog zakona, Sindikat UIO se obratio Generalnom sekretarijatu ZAMOLBOM da se u radnu grupu za izradu novog zakona uključe i predstavnici Sindikata UIO. Napominjemo da je upravo Sindikat UIO inicirao donošenje novog zakona kako bi se popravio materijalni status svih zaposlenih u UIO.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

UPUĆEN ZAHTJEV DIREKTORU UINO

Dana 27.10.2021. godine održan je sastanak menadžmenta Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje i predstavnika Sindikata UINO, pri čemu je sačinjen Zapisnik sa zajedničkog sastanka broj 01-50-5-416-18/21 od 11.11.2021. godine.

Na sastanku je doneseno devet zaključaka, međutim, veliki broj njih nije realiziran.

Slijedom toga, Upravni odbor SUINO na svojoj sjednici održanoj 24.2.2023. godine, donio je zaključak da se Sindikat obrati menadžmentu UINO sa zahtjevom za dostavom informacija vezano za nerealizirane zaključke. 

Aktom broj 121/3- 04/23 od 6.4.2023. godine Sindikat se obratio direktoru UINO, te pored gore navedenog, inicirao novi zajednički sastanak, na kojem bi se raspravljalo o svim neriješenim pitanjima iz problematike radno – pravnih odnosa zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

POVEĆAN IZNOS NAKNADE ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na drugom dijelu 5. sjednice održane 15.3.2023. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13, 68/18 i 79/22).

U navedenoj Odluci izmijenjeni su i članci 9. i 10.a koji se odnose na zaposlene u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Tako će, sukladno novoj Odluci, pomoćnik ravnatelja, šef kabineta i načelnik odjeljenja imati pravo na mjesečnu naknadu troškova smještaja u iznosu do 80% osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja se primjenjuje u mjesecu za koji se vrši obračun naknade, tj. 480,00 KM umjesto dosadašnjih 400,00 KM.

Šef unutarnje organizacione jedinice – odsjeka, grupe, ispostave i svi zaposleni u UINO, od 1.4.2023. godine, ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu troškova smještaja u iznosu do 60% osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja se primjenjuje u mjesecu za koji se vrši obračun naknade, tj. 360,00 KM umjesto dosadašnjih 300,00 KM.

Napominjemo da se Sindikat UINO obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativom za ispravku navedene Odluke u smislu dopune iste, kako bi ovo pravo ostvarili svi zaposleni u UINO.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvažilo je opravdanost ovog zahtjeva, te je na svojoj 57. sjednici dana 9.11.2022.godine, aktom broj: 05-07-1-2590-79/22 od 10.11.2022. godine, zadužilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi Odluku za potpisivanje i objavljivanje u Službenom glasniku, a što je i učinjeno, te je ista objavljena u Službenom glasniku BiH broj 79/22.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši