INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA ISPLATU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Sindikat UINO obratio se predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođi Borjani Krišto, aktom broj: 81/9-01/24 od  05.01.2024. godine, a kojim se predlaže isplata jednokratne novčane pomoći za zaposlene u institucijama BiH kako bi se smanjio inflatorni jaz, koji je obuhvatio cijelu državu, uključujući i ovu kategoriju o kojoj malo tko vodi računa.

Istim aktom ukazano je na visinu prikupljenih prihoda od neizravnog oporezivanja, sa naglaskom da je planirani iznos značajno premašen, te da je u 2023.godini proračun BiH puniji za 418.425.000 KM sredstava više u odnosu na plan.

Ukazano je da je na federalnoj razini donesena Odluka o izdvajanju sredstava i isplati jednokratne pomoći („Službene novine FBiH“, broj 98/23) zaposlenicima organa uprave i drugih organizacija koji plaću primaju iz Proračuna FBiH (isključujući izabrane dužnosnike i nosioce izvršnih funkcija), te da će se prema navedenoj Odluci izvršiti isplata sredstava, u skladu sa Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavca („Službene novine FBiH“, broj 96/23), u visini od 1.260 KM po zaposleniku, a pravo na isplatu jednokratne pomoći ostvaruju zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u momentu stupanja na snagu ove odluke.

Glede istoga, Sindikat UINO zatražio je da Vijeće ministara donese sličnu odluku, o isplati jednokratne novčane pomoći i za zaposlene u institucijama BiH, a ovaj prijedlog naišao je na podršku direktora Dr. Zorana Tegeltije koji je akt Sindikata proslijedio prema Vijeću ministara, svojim aktom broj 01-50-1-164-2/24 od 16.1.2024. godine.

Sindikat UINO i na ovaj način želi pomoći svojim članovima i ostalim zaposlenima u UINO, kako bi se usljed stalnog povećanja cijena bar malo smanjio financijski pritisak koji svakodnevno osjećamo.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKATI TRAŽE MIŠLJENJE INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje  i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine obratili su se Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a vezano za Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/22). Ovim Zakonom su izmjenjeni članovi 9, 11, 14, 18, 22 i 24 Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine na način da su povećani koeficijenti platnih razreda po 0,2 za određene kategorije državnih službenika i sve zaposlenike.

“Smatramo da su odredbe ovog Zakona itekako neravnopravne i apsolutno diskriminatorne prema ostalim kategorijama državnih službenika, koji su neopravdano ostali bez ovog povećanja plaća. Ne postoji razlika između državnih službenika od stručnog saradnika do stručnog savjetnika u odnosu na njihove neposredne pretpostavljene u institucijama BiH. Svi navedeni obavljaju poslove radnih mjesta državnih službenika, primljenih javnim oglasom, objavljenih i provođenih u organizaciji Agencije za državnu službu BiH, te svi imaju  rješenja za radna mjesta na koja su raspoređeni, dakle nisu izabrani na mandat, nisu izabrani državni službenici. Svako navedeno radno mjesto ima Pravilnikom propisane radne zadatke, obaveze i odgovornosti.

Kako smatramo da ne postoji razlika između navedenih kategorija državnih službenika, te da ovakvo postupanje Zakonodavnih tijela i Vijeća ministara predstavlja neposredni oblik diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije (“Službeni glasnik BiH”; broj  59/09 i 66/16), molimo Vaš stav po pitanju gore iznesenog”, stoji u dopisu koji potpisuju predsjednici Ana Mrnjavac i Radenko Mirković.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

SINDIKATI UPUTILI ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Dana 11.1.2024. godine tri reprezentativna sindikata uputili su zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama BiH. Zahtjev je upućen predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospođi Borjani Krišto, te na sve relevantne adrese.

U zahtjevu je ukazano na kontinuirana poskupljenja i inflaciju u Bosni i Hercegovini tokom protekle godine, kao i nastojanja nižih organa vlasti da kroz razna davanja, kako u vidu jednokratne novčane pomoći tako i u vidu povećanja plata nastoje pomoći uposlenima da prevaziđu tešku materijalnu situaciju, te pozivaju da se iznađe mogućnost za isplatu novčane pomoći zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Zahtjev od 11.1.2024. možete pogledati na ovom linku.

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA PREDSJEDNICE SINDIKATA

Na kraju svake godine pojasni sebi neke stvari. Pojasni sebi da život nije utrka. Nitko nije rekao da ovo malo vremena što je pred tobom moraš da se s nekim uspoređuješ. Natječeš. Kao da ćeš zbog toga biti nešto posebno nagrađen. Jedino što trebaš je da živiš. Svako jutro kazati sebe: Ovo će biti jedan odličan dan. I malo više raditi one stvari koje ispunjavaju i liječe dušu. Ipak sebi si najbolji terapeut. I prijatelj.
Na kraju svake godine posloži neke stvari. Iskustva. Osjećaje. Slušaj malo više što se u tebi zbiva. Pusti ljude što govore. Puno puta si vidio da te to nikuda nije dovelo. I nemoj da izgubiš obraz. Srce. Dušu. Sve ostalo lako nadoknadimo. I pusti bitke koje nisu tvoje. Stvari koje se ne mogu mijenjati. Živi tako da makar jednu grešku iz prethodne godine ne ponavljaš. Zahvali na svemu što je bilo. A ono što dolazi raširenim rukama prihvati.
– Mario Žuvela
Gornju poruku upućujem svima Vama dragi članovi Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, jer smatram da mnogo toga govori i poručuje.
Želim da i u Novoj godini zajedničkim snagama ostvarimo sve naše zajedničke ciljeve, da bude još uspješnija od 2023. i u sindikalnom djelovanju, a Vama i Vašim najbližim:
SRETNA NOVA 2024. GODINA🥂🎉💝🍀🎊
Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO🇧🇦
Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši

POKRENUTE AKTIVNOSTI VEZANE ZA SKLAPANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Na danas održanoj 33. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojena je Informacija Ministarstva pravde o tijeku postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora između zaposlenih u institucijama BiH i Vijeća ministara BiH te je donesena Odluka o imenovanju Tima za pregovore.

U Tim za pregovore za sklapanje kolektivnog ugovora imenovani su predstavnici državnih ministarstava pravde, financija i trezora, sigurnosti, civilnih poslova i Državne agencija za istrage i zaštitu.

Tim za pregovore, koji zastupa poslodavca – Vijeće ministara BiH, vodit će pregovore o prijedlogu kolektivnog ugovora s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata, uključujući Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Savez sindikata policijskih organa u BiH.

S tim u vezi doneseni su i sljedeći zaključci:

  1. usvaja se Informacija o tijeku postupka kolektivnog pregovaranja i sklapanja Kolektivnog ugovora između zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
  2. zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da pruža stručnu pomoć Timu za pregovore iz točke 1. ovog zaključka glede primjene odredbi Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), odredbi podzakonskih akata donesenih temeljem tog zakona, kao i drugih poscbnih zakonskih i podzakonskih propisa kojima se reguliraju radni odnosi u institucijama Bosne i Hercegovine;
  3. zadužuje se Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pruža stručnu pomoć Timu za pregovore iz točke 1. ovog zaključka glede primjene odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22).

Rok za dostavljanje usuglašenog teksta kolektivnog ugovora Vijeću ministara BiH je šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

Vijeće ministara BiH će razmotriti prijedlog kolektivnog ugovora i o njemu se izjasniti u roku od 60 dana od dana dostavljanja usuglašenog teksta.

Napominjemo da su se reprezentativni sindikati institucija Bosne i Hercegovine, 11.9.2023. godine obratili predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođi Borjani Krišto, još jednom požurnicom za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja, te donošenje današnjih odluka Vijeća ministara smatramo još jednim korakom ka ostvarenju našeg cilja, sklapanju kolektivnog ugovora.

 

 

Objavljeno u Aktuelnosti | Komentariši