POVEĆAN IZNOS NAKNADE ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na drugom dijelu 5. sjednice održane 15.3.2023. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13, 68/18 i 79/22).

U navedenoj Odluci izmijenjeni su i članci 9. i 10.a koji se odnose na zaposlene u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje.

Tako će, sukladno novoj Odluci, pomoćnik ravnatelja, šef kabineta i načelnik odjeljenja imati pravo na mjesečnu naknadu troškova smještaja u iznosu do 80% osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja se primjenjuje u mjesecu za koji se vrši obračun naknade, tj. 480,00 KM umjesto dosadašnjih 400,00 KM.

Šef unutarnje organizacione jedinice – odsjeka, grupe, ispostave i svi zaposleni u UINO, od 1.4.2023. godine, ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu troškova smještaja u iznosu do 60% osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koja se primjenjuje u mjesecu za koji se vrši obračun naknade, tj. 360,00 KM umjesto dosadašnjih 300,00 KM.

Napominjemo da se Sindikat UINO obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativom za ispravku navedene Odluke u smislu dopune iste, kako bi ovo pravo ostvarili svi zaposleni u UINO.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvažilo je opravdanost ovog zahtjeva, te je na svojoj 57. sjednici dana 9.11.2022.godine, aktom broj: 05-07-1-2590-79/22 od 10.11.2022. godine, zadužilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi Odluku za potpisivanje i objavljivanje u Službenom glasniku, a što je i učinjeno, te je ista objavljena u Službenom glasniku BiH broj 79/22.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.