PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UINO

Poštovani,
 
Sindikat UINO je putem redovne pošte zaprimio akt Kabineta, broj. 01-02-2-1250-2/20 od 13.05.2020.godine (u prilogu), kojim upoznaju Sindikat UINO da je nacrt Pravilnika o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje sačinjen i dostupan u periodu od 18.05. do 02.06.2020.godine na https://ekonsultacije.gov.ba/ (PDF dokument u prilogu) , a što nam daje mogućnost aktivnog uključenja u analizu samog prednacrta Pravilnika, te ukoliko smatramo za potrebnim, moguće je uputiti prijedloge njegovih izmjena i dopuna.
 
Izrada Pravilnika je obaveza svih javnih organa, tako i Uprave za indirektno–neizravno oporezivanje, koji su dužni da u svojim općim ili posebnim pravnim aktima propišu načela i principe jednakog postupanja i da osiguraju efikasne interne procedure zaštite od diskriminacije, sukladno članku 24. stavak 4. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09 i 66/16).  
U vezi s tim, ovaj Pravilnik treba da osigura jednako postupanje prema svakom zaposlenom, prevenciju i zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu, te da zaposlenima omogući pravo na zdravo i sigurno radno okruženje, bez diskriminacije i uznemiravanja, uz ostvarenje individualnih i ciljeva institucije, kao i uloge Sindikata u zaštiti prava zaposlenih.
 
Posebno, molim da se u analizu Nacrta Pravilnika aktivno uključe:
 
Predsjednik Skupštine SUINO,
Predsjednik UO SUINO,
Statutarna komisija Sindikata UINO,
II-stupanjska komisija Sindikata UINO,
Upravni odbor Sindikata UINO,
 
 
Vaše konkretne prijedloge očekujemo najkasnije do 26.05.2020.godine kako bi iste mogli objediniti i ponovo Vam dostaviti na očitovanje, kao jedinstven stav ispred Sindikata.
 
Unaprijed se zahvaljujemo.
 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.