Poziv za dostavljanje ponuda za paketiće

P O Z I V
za dostavljanje ponude za novogodišnje paketiće

u skladu sa aktivnostima Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje o pokretanju podjele novogodišnjih paketića djeci članova Sindikata UINO, dostavite ponudu, u postupku nabavke i isporuke novogodišnjih paketića.

Molimo sve članove Sindikata, ukoliko raspolažu informacijama o kvalitetnim dobavljačima iz neposrednog okruženja, da ih upoznaju sa našim pozivom za dostavljanje ponuda, kako bi se mogli prijaviti. Sindikat će poslati već na nekoliko adresa poziv direktno, ali širom ponudom ćemo dobiti kvalitetnije paketiće.

U nastavku su elektronska verzija poziva i Obrasca za dostavljanje ponude.

Poziv

Aneks 1

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.