KOLEKTIVNI UGOVOR – INFORMACIJA

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENIKE U INSTITUCIJAMA BIH

( usaglašen prijedlog teksta ispred Sindikata UINO )

Poštovani članovi,

ovim putem želimo Vas informirati da je Sindikat UINO dana 29.10.2019. godine usaglasio prijedlog teksta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze Vijeća ministara BiH i reprezentativnih sindikata, a koja proizilaze iz rada i po osnovu rada državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH. Uskoro nas očekuje usaglašavanje ovog prijedloga sa druga dva reprezentativna sindikata, a zatim sa Vijećem ministara BiH.

Iz teksta KOLEKTIVNOG UGOVORA posebno izdvajamo sljedeće prijedloge našeg Sindikata:

 • Osnovica za obračun plata utvrđuje se u iznosu od 85% prosječne mjesečne neto plate u BiH
 • Plate zaposlenih u institucijama BiH ne mogu biti manje od plata zaposlenih na istom ili sličnom radnom mjestu na nižim organizacionim nivoima u državnoj upravi u BiH (entiteti, kantoni…)
 • Naknada za topli obrok ne može biti manja od 1 % od prosječne neto plate na nivou BiH
 • Regres za godišnji odmor je definisan u visini od 50% prosječne neto plate u BiH
 • Dodatak na plaću je utvrđen za sve zaposlene u UINO, a visina dodatka će zavisiti od statusa ovlaštenih lica, rada na terenu i ostalih zaposlenih lica (od 10% do 30%)
 • Uvećani su procenti povećanja plate u slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada ili rada u dane državnih praznika (od 25% do 100%)
 • U slučaju kada zaposleni privremeno obavlja poslove drugog zaposlenog, duže od 15 dana, ima pravo na novčanu naknadu do 35% od njegove osnovne neto plate
 • Svi zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život, naknadu za privremeno raspoređivanje i naknadu za službeno putovanje (bez diskriminacije)
 • Povećani su iznosi jubilarnih nagrada za službu u institucijama BiH (od 1 do 2,5 prosj.neto plate)
 • Povećan je broj i vrsta kriterija za uvećanje broja plaćenih radnih dana godišnjeg odmora
 • Preciznije su definisani slučajevi za korištenje plaćenog i neplaćenog odsustva
 • Zaposleni su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja tokom 24 sata
 • Poslodavac je dužan zaposlenim obezbijediti sistematski ljekarski pregled jednom u dvije godine
 • Uređeni su uslovi vezani za obavljanje sindikalnih aktivnosti, zaštita zaposlenih i pravo na štrajk
 • Upražnjena radna mjesta, uz konsultacije i saglasnost reprezentativnog sindikata, poslodavac je dužan popuniti ovim redom: internim premještajem, eksternim premještajem i javnim konkursom
 • U slučaju smrti zaposlenog, nezaposleni supružnik ili dijete ima prednost kod prijema na rad
 • U slučaju prekobrojnosti definisani su precizni kriteriji bodovnog sistema radnih mjesta
 • Zaštita članova reprezentativnog sindikata (radno pravni status i uslovi rada)

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata UINO

Ana  Mrnjavac

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.