INICIJATIVA O ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU I NASTUPU PREMA VIJEĆU-SAVJETU MINISTARA BIH

Sarajevo, 11.10.2018.god.

U zgradi institucija BiH, održan je okrugli stol Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje sa Savezom sindikata policijskih organa BiH (Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu-SIPA i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine) i Samostalnim sindikatom državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH koji je ujedno i organizator skupa. Raspravljalo se o svim značajnim pitanjima i izazovima sa kojima se sindikati susreću u svom radu, a data je i inicijativa za zajedničko djelovanje i istupanje prema Vijeću-Savjetu ministara BiH.

U fokusu rasprave i zaključaka sa ovog okruglog stola bitno je istaći skori početak kolektivnog pregovaranja, pitanje povećanja plaća i naknada državnih službenika i zaposlenika, zaštita radnih i socijalnih prava članova sindikata, poboljšanje uslova rada, edukacija sindikalnih povjerenika i članova sindikata, jedinstven zajednički nastup sindikalnih organizacija u institucijama BiH uvažavajući specifičnosti rada i odgovornosti svake pojedinačne sindikalne organizacije i institucije BiH.

Bogato iskustvo u postupcima rješavanja svih navedenih tema ponudio je i izložio gost ovog skupa, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, gospodin Samir Kurtović pri čemu je istakao da je na nivou FBiH potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH na osnovu koga su jasno definisana i povećana radna prava, plaće, naknade i zaštita na radu svih službenika organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata UINO upoznala je prisutne sa rezultatima rada Sindikata UINO u prvoj godini njegovog djelovanja, pri čemu je naglasila da je u toku verifikacija reprezentativnosti sindikata, sklapanje sporazuma o uređenju uslova za obavljanje sindikalne djelatnosti u UINO i priprema aktivnosti za početak kolektivnog pregovaranja sa poslodavcem-Vijećem ministara BiH, a sve sa ciljem poboljšanja uvjeta rada i materijalnog položaja uposlenih u UINO. Ove aktivnosti su prepoznate i podržane od strane zaposlenih u UINO BIH, a što potvrđuje stalni pristup članstvu, do sada je pristupilo oko 1300 članova, pri čemu smo, iako najmlađi Sindikat: jedan od najvećih i najrespektabilnijih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.