Izmjena Pravilnika o raspodjeli sredstava solidarnosti SUINO

Poštovani,

Upravni odbor donio je Odlukom na sjednici održanoj 15.09.2018. godine novi Pravilnik o raspodjeli sredstava fonda solidarnosti SUINO, a shodno sugestijama Komisije za raspodjelu sredstava. Definisani su rokovi, način podnošenja zahtjeva i dr.

Između ostalog, najznačajnije izmjene odnose se na slijedeće:

 • Dodjela finansijskih sredstava iz Fonda, a na zahtjev člana Sindikata koji je podnesen u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, obezbjeđuje se u skladu sa raspoloživim sredstvima u sljedećim slučajevima (član 16 Pravilnika):
 1. Smrti člana sindikata, u iznosu od 500,00 KM,
 2. Teže bolesti člana sindikata, u iznosu od 500,00 KM,
 3. Teže bolesti člana užeg porodičnog domaćinstva, u iznosu od 300,00 KM,
 4. Odlazak člana Sindikata u mirovinu/penziju, u iznosu od 300,00 KM, pod uslovom da je član Sindikata 12 mjeseci u kontinuitetu u periodu koji prethodi slučaju, osim za prvih 12 mjeseci od početka rada Sindikata.
 • Kriteriji za dodjelu finansijske pomoći i drugog materijalnog davanja su:
 1. Da je član Sindikata najmanje 3 mjeseca, bez prekida,
 2. Da je član Sindikata u vrijeme nastanka slučajeva iz člana 16. Pravilnika, osim u slučajevima teže bolesti,
 3. Da su propisani slučajevi za koje se određuje pomoć ovim Pravilnikom,
 4. Da su ispunjeni potrebni uslovi za dodjeljivanje pomoći ovim Pravilnikom,
 5. Da je Zahtjev podnesen u propisanom roku.
 • Dokumentacija (sa zahtjevom) se dostavlja administrativnom saradniku Sindikata u orginalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa (notar ili nadležni organ općine), a isti je dužan u najkraćem roku svu dostavljenu dokumentaciju skenirati i proslijedit članovima nadležne Komisije.
 • Komisija za raspodijelu sredstava iz Fonda, u roku od 45 dana razmatra svaki podneseni zahtjev za dodjelu pomoći i donosi odgovarajuću odluku.
 • Kao dokaz da bi se finansijska pomoć mogla realizovati, član Sindikata, pored zahtjeva Komisiji treba dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
  • kućna lista,
  • novčana primanja člana sindikata i njegovog člana užeg porodičnog domaćinstva,
  • PBA-3 obrazac (CIPS) za podnositelja zahtjeva (člana Sindikata) i za člana užeg porodičnog domaćinstva za kojeg se traži pomoć.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspodjeli sredstava solidarnosti stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana objavljivanja na web stranici Sindikata UINO. Svi postupci započeti prije stupanja na snagu ove odluke okončat će se po odredbama Pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme prijema zahtjeva za pokretanje postupka.

Ukoliko ste registrovani član i na web stranici, isti možete već sada preuzeti putem linka:

Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda solidarnosti Sindikata UINO

Svi zahtjevi predati u periodu važenja starog Pravilnika bit će po istom i rješeni.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.