Obavijest o razmatranoj Informaciji na sjednici Vijeća ministara

Na 157. sjednici Vijeća ministara razmtrana je Informacija u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Kao reprezentativan Sindikat u UINO sa preko 1.300 članova i ozbiljna organizacija već pripremamo naš prijedlog kolektivnog ugovora, a koji u narednom periodu treba da se usaglasi i sa drugim Sindikatima na nivou BiH, te će takav biti ponuđen poslodavcu na pregovaranje i usvajanje.

U nastavku preuzeta Informacija sa stranice http://www.vijeceministara.gov.ba:

Vijeće ministara je razmotrilo Informaciju u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine, te u vezi s tim zaključilo:

– usvaja se Informacija u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine;

– određuje se da će u ime poslodavaca na državnom nivou u postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora pregovarati pregovarački tim od 9 članova, i to iz svakog ministarstva po jedan član;

– zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaduži sve upravne organizacije da u skladu sa članom 90. Zakona o radu dostave pisane punomoći pregovaračkom timu iz zaključka 2. da u njihovo ime vode pregovore za zaključivanje kolektivnog ugovora;

– zadužuju se sva ministarstva da ministru pravde Bosne i Hercegovine dostave ime jednog predstavnika iz svoje institucije, koji će učestvovati u radu Pregovaračkog tima;

– zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u skladu sa stanjem službene evidencije utvrdi broj registriranih sindikata, kao i da u pisanoj komunikaciji sa institucijama Bosne i Hercegovine pribavi podatke o svim sindikatima kao oblicima organiziranja koji postoje u tim institucijama, kako bi došli do cjelovite informacije o tome koliko sindikata egzistira na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kao i informaciju o tome kojem sindikatu će dodijeliti punomoć za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora u ime zaposlenih, kako bi postupak kolektivnog pregovaranja bio proveden u skladu sa Zakonom o radu.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.