OBRAĆANJE PREDSJEDNICE SUINO

Poštovane kolege, članovi Sindikata, koristim priliku čestitati Vam Praznik rada – 01. maj / svibanj, sa željom da se što prije vratimo normalizaciji života, da korona virus bude iza nas, te da Sindikat još aktivnije stupi u realizaciju svih zacrtanih aktivnosti.

Ujedno, želim Vas upoznati o nekim aktivnostima Sindikata u dosadašnjem periodu 2020.godine, bez obzira na vanredno stanje prouzrokovano pandemijom COVID-19:

1. Započet je proces utvrđivanja kriterija za povećanje plaća zaposlenih u institucijama BIH i kolektivnog pregovaranja između reprezentativnih Sindikata i VM/SM BIH,

2. Održane su tri sjednice Upravnog odbora SUINO, na kojima su zauzeti stavovi o daljnjem radu i djelovanju Sindikata u 2020.godini, a donesena su i urgentna rješenja u pojedinim konkretnim situacijama,

3. Završni račun o radu Sindikata za 2019.godinu je okončan od strane Knjigovodstvenog servisa, dostavljen u APIF i Poreznu upravu RS, a nakon čega je isti dostavljen u Ministarstvo pravde BIH, u skladu sa članom 5. stav 5. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Sl.glasnik BIH”, br.32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16),

4. Održane su četiri sjednice Komisije za plaće i naknade pri VM/SM BIH, čiji sam član, a na kojima je Sindikat dao značajan doprinos u određivanju kriterija za primjenu Metodologije, u korist državnih službenika i zaposlenika,

5. Sindikat je inicirao sastanak sa direktorom (menadžmentom) UINO – radi dogovaranja oko daljnjih zajedničkih aktivnosti, koji je uslijed pojave korona virusa prolongiran do normalizacije rada,

6. Sindikat se, aktom broj: 23/9–03/20 od 23.03.2020. godine, obratio Direktoru UINO, tražeći poduzimanje svih mjera na zaštiti zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranju zaštite na radu, uslijed pojave korona virusa, te je predložio sljedeće mjere:
– brže snabdijevanje dovoljnim količinama zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u organizacione jedinice UINO, posebno granične prijelaze i carinske ispostave, poštujući broj angažovanih zaposlenika i realne prioritete shodno obimu izloženosti riziku zaraze, nadležnostima i vrsti radnih zadataka organizacionih jedinica;
– iznalaženje mogućnosti da se za zaposlene koji su u direktnom kontaktu s robom i sa strankama na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvrši nabavka zaštitnih kombinezona i ostale opreme koja će osigurati maksimalnu zaštitu od infekcije;
– redovna i pojačana dezinfekcija službenih vozila i objekata UINO;
– maksimalno smanjenje broja uposlenih u sjedištima organizacionih jedinica, te ih usmjeravati da radne zadatke obavljaju od kuće bez dolaska na posao, ako priroda posla dozvoljava takvo postupanje;
– jasnije definiranje odsustvovanja sa posla: roditelja djece iz vrtića i produženog boravka, kao i roditelja djece sa posebnim potrebama;
– definiranje statusa zaposlenika: kroničnih bolesnika, onkološki tretiranih zaposlenika, zaposlenika koji koriste određene terapije sa težim zdravstvenim dijagnozama, kao i zaposlenika starijih od 60 godina,
– medijski snažnije upoznati javnost o rizicima radnih zadataka, doprinosu i nadležnostima zaposlenika UINO pri radu na granici i prilikom carinjena roba u carinskim ispostavama, te kontakta s putnicima, jer je do sada carina potpuno marginalizirana od strane medija.

7. Sindikat se u više navrata obraćao medijima (BN TV, TV1, O-kanal, FENA… i drugi ), ističući zabrinutost Sindikata za zdravlje i živote zaposlenih u UINO zbog pojave korona virusa, te ukazao na pojačan rad carinskih djelatnika, koji su, pored medicinskih radnika i policijskih službenika, jednako izloženi opasnosti od zaraze, a upravo zahvaljujući carini i njezinim izvršiocima nesmetano se odvija prekogranični promet roba iz svih, pa tako i iz kriznih područja, sa naglaskom na higijenska sredstva i robu široke potrošnje, kao i medicinsku opremu neophodnu za borbu protiv korona virusa.

8. Sindikat je pokrenuo akciju prikupljanja donacija – higijenskih sredstava, maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava za naše kolege-carinike koji su, uz medicinsko osoblje i policiju: u prvim redovima ugroženih, posebno ukazujući na njihov direktni kontakt sa robama i osobama koje svakodnevno prelaze granicu, dolaze i iz rizičnih zemalja, samim tim predstavljaju rizičnu skupinu VISOKOG RIZIKA. Na ovaj način Sindikat se želio zahvaliti kolegama-carinicima i ukazati da je prisutan kada je to najpotrebnije, ne izdvajajući članove Sindikata od ostalih.

9. U toku je aktivnost oko odabira odvjetničkog ureda/ advokatske kancelarije, koja bi pored pravnih savjeta, Sindikat i sve njegove članove zastupala u svim postupcima, pred sudovima, a što je za sve nas od velikog značaja.

Uz izraze poštovanja i zahvalnost na Vašem učešću u radu Sindikata, kao i vjeri u NAŠE ZAJEDNIČKO BOLJE SUTRA,

u ime Sindikata i u svoje osobno ime, srdačno Vas pozdravljam!

Ana Mrnjavac,
Predsjednica SUINO

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.