Pismo Direktoru

Broj: 23 / 9 – 03/20

Datum: 23.03.2020. godine

UPRAVA ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

n/r dr. Miro Džakula, direktor

 

 Poštovani direktore, gospodine Džakula,

zbog krajnje ozbiljne epidemiološke situacije u državi uzrokovane virusom COVID-19., a i pored Vaše Naredbe i Naloga za postupanje, sa terena svakodnevno zaprimamo otvorena pisma zaposlenih UINO, kojima se uglavnom traži brža dostava sredstava za dezinfekciju i zaštitna oprema, maske i rukavice, neophodnih za zaštitu zdravlja svih zaposlenih UINO pri obavljanju radnih zadataka.

Svjesni smo činjenice da se, zbog prirode posla, u slučaju nepridržavanja mjera u ovoj vanrednoj situaciji cijela institucija može dovesti u najgoru situaciju, da se vrlo brzo svi možemo zaraziti, a što nitko od nas ne želi. Ukazujemo da mi nemamo rezervnih ljudi i svaki zaposleni „van stroja“ je nezamjenjiv.

Želimo podsjetiti kako je Sindikat UINO dao jasne preporuke u utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka (što je također vanredna situacija), te se isto može preuzeti i sistemski propisati i za slučaj novonastale vanredne situacije. U tom smislu potrebno je definirati ključne točke: radne procese i radna mjesta koja moraju funkcionirati u svim vanrednim situacijama, uključujući i ovu u kojoj smo se našli pojavom koronavirusa.

Sindikat smatra da je neophodno osigurati minimum radnih procesa, prije svega omogućiti nesmetani promet roba, uz to izvršavati samo urgentne poslove u ostalim organizacionim jedinicama, osigurati protok informacija i dokumenata koje imaju oznaku hitnosti, dok bi kontrolne poslove trebalo svesti na minimum, upravni postupak i ostale postupke vezane za zakonom određene rokove također rješavati u umanjenom obimu i to isključivo one slučajeve (predmete) koji bi eventualno mogli doći u zastaru.

Osim održavanja redovnog funkcioniranja UINO i njenih organizacionih jedinica, kao reprezentativan Sindikat u UINO u obavezi smo kao prioritet tražiti poduzimanje svih mjera na zaštiti zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranju zaštite na radu koja je propisana Zakonom o radu u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima, a u ovim teškim trenucima i propisima nadležnih štabova civilne zaštite.

Ujedno molimo da institucija UINO, prioritetno, iznađe način da sve zaposlene koji rade u izravnom kontaktu sa strankama (zaposleni na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama), zbog jake izloženosti mogućoj infekciji, opremi boljom vrstom zaštite, te da se pored maski i rukavica nabave specijalni zaštitni kombinezoni, odnosno oprema koja bi pružala maksimaslnu zaštitu od infekcije.

Ljudski resurs je najvažniji i moramo biti svjesni šta naša služba znači za protok robe i snabdijevanje stanovništva. Bojimo se da, preduzimanjem mjera na dosadašnji način, ne izgubimo bitku sa virusom, čije bi posljedice bile nesagledive, samo jedan oboljeli kolega na granici znači izolaciju cijele smjene, a to vodi u bezizlaznu situaciju.

U vezi s tim, Sindikat predlaže sljedeće mjere:

  • brže snabdijevanje dovoljnim količinama zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u organizacione jedinice UINO, posebno granične prijelaze i carinske ispostave, poštujući broj angažovanih zaposlenika i realne prioritete shodno obimu izloženosti riziku zaraze, nadležnostima i vrsti radnih zadataka organizacionih jedinica;
  • iznalaženje mogućnosti da se za zaposlene koji su u direktnom kontaktu s robom i sa strankama na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvrši nabavka zaštitnih kombinezona i ostale opreme koja će osigurati maksimalnu zaštitu od infekcije;
  • redovna i pojačana dezinfekcija službenih vozila i objekata UINO;
  • maksimalno smanjenje broja uposlenih u sjedištima organizacionih jedinica, te ih usmjeravati da radne zadatke obavljaju od kuće bez dolaska na posao, ako priroda posla dozvoljava takvo postupanje;
  • jasnije definiranje odsustvovanja sa posla: roditelja djece iz vrtića i produženog boravka, kao i roditelja djece sa posebnim potrebama;
  • definiranje statusa zaposlenika: kroničnih bolesnika, onkološki tretiranih zaposlenika, zaposlenika koji koriste određene terapije sa težim zdravstvenim dijagnozama, kao i zaposlenika starijih od 60 godina,
  • medijski snažnije upoznati javnost o rizicima radnih zadataka, doprinosu i nadležnostima zaposlenika UINO pri radu na granici i prilikom carinjena roba u carinskim ispostavama, te kontakta s putnicima, jer je do sada carina potpuno marginalizirana od strane medija.

Uvidom u informacije s terena, a vezano za organizaciju rada, očigledno je da postoji različito postupanje istih organizacionih jedinica po regionalnim centarima, kao i različito postupanje od jedne do druge organizacione jedinice, tako da postoje organizacione jedinice gdje zaposleni rade po jedan dan u sedmici, organizacione jedinice gdje zaposleni rade pola radnog vremena, organizacione jedinice gdje zaposleni rade od kuće, kao i organizacione jedinice gdje svi zaposleni rade puno radno vrijeme sa vrlo lošom ili nikakvom zaštitom, a što izaziva dodatno nezadovoljstvo među uposlenima.

Uzimajući u obzir izloženo, pored gore predloženih mjera, Sindikat UINO traži donošenje jasne i nedvosmislene Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom, koju rukovodioci organizacionih jedinica treba jednoobrazno da primjenjuju.Na taj način bi eliminisali nezadovoljstvo i nejednak tretman zaposlenih u istim organizacionim jedinicama UINO.

Sindikat UINO ukazuje na potrebu rješavanja gore navedenog, prije svega u cilju zaštite svojih članova, kao i prevencije svih zaposlenih, te smo stanoviša da je samo zajedničkim mjerama institucije UINO i Sindikata moguće spriječiti potencijalno širenje epidemije prouzrokovane koronavirusom.

Smatramo da je institucija UINO već do sada kvalitetno odgovorila svojim zadacima, te da i ubuduće UINO i Sindikat zajednički moraju usmjeriti sve svoje kapacitete na rješavanju svih problema koji se pred nas postavljaju, posebno u ovoj kriznoj situaciji, iz razloga što je institucija UINO zajedničko dobro i briga, ne samo Sindikata i zaposlenih u instituciji UINO, nego i svakog pojedinca u BIH, koji je ovisan o protoku roba i snabdijevanju tržišta istim.

            S poštovanjem,

                              Predsjednica Sindikata UINO

       ______________________

                                                                                              Ana  Mrnjavac

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.