ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA UINO I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

Predsjedatelj Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Dragan Bogdanić, zamjenici predsjedatelja Mijo Matanović i Edin Mušić, te članovi Povjerenstva Šemsudin Mehmedović, Damir Arnaut i Zukan Helez razgovarali su danas sa predstavnicima Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje.

Naglašavajući činjenicu da dolaze iz institucije koja prikuplja najveći dio prihoda za sve razine vlasti u BiH, predstavnici Sindikata upoznali su članove Povjerenstva sa problemima s kojim se duže razdoblje suočavaju u svom radu i ukazali na nezadovoljstvo uposlenih u Upravi za neizravno oporezivanje BiH u svezi s visinom plaća i naknada, kao i sa drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa.

Informirali su članove Povjerenstva o trenutnim aktivnostima, te prijedlozima i inicijativama koje su upućivali prema Vijeću ministara BiH, a za koje do sada Vijeće ministara BiH nije imalo razumijevanja. Problemi sa kojima se suočavaju uposleni u Upravi za neizravno oporezivanje BiH ne tiču se samo pitanja iz radno-pravnih odnosa, već zadiru i u njihova temeljna ljudska prava. U tom kontekstu, podsjetili su članove Povjerenstva da se njihovi zahtjevi, između ostalog, odnose na vraćanje osnovice za obračun plaća uposlenih u Upravi za neizravno oporezivanje BiH na iznos od 535 KM, revidiranje koeficijenata i platnih razreda uposlenih u instituciji, potpisivanje Kolektivnog ugovora za uposlene u institucijama BiH, ispravku Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja i naknada za odvojeni život, koju su ocijenili diskriminirajućom, te izradu novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim bi se, zbog specifičnosti posla koji obavljaju, izdvojili iz važećeg Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Predstavnici Sindikata su apelirali na članove Povjerenstva da se, osim navedenih zahtjeva, založe i za izmjene Zakona o štrajku u institucijama BiH, koji je nepotpun i ne tretira na adekvatan način ovo pitanje.

Članovi Povjerenstva iskazali su punu potporu Sindikatu Uprave za neizravno oporezivanje u njihovim zahtjevima za poboljšanje radno-pravnog statusa, te kazali kako će, u okviru svojih nadležnosti, uložiti dodatne napore kako bi se osigurala veća prava i poboljšao položaj radnika u instituciji koja je, kako su naglasili, ključna za fiskalnu stabilnost svih razina vlasti u BiH.

S tim u svezi, najavili su da će i kao članovi Povjerenstva i u svom individualnom zastupničkom kapacitetu potencirati ovo pitanje na sjednicama Zastupničkog doma PSBiH.

Odmah nakon ovog sastanka održana je 17. sjednica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine.

U svezi sa sastankom sa predstavnicima Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje, članovi Povjerenstva usvojili su sljedeće zaključke:

  • Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine u potpunosti podržava zahtjeve Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje koji su navedeni u zahtjevu Sindikata Uprave za neizravno oporezivanje, te traži od Vijeća ministara BIH da poduzme konkretne poteze u svezi s rješavanjem zahtjeva Sindikata.
  • Povjerenstvo predlaže zajednički sastanak sa predstavnicima Vijeća ministara, Sindikatom Uprave za neizravno oporezivanje, Upravnim odborom i menadžmentom Uprave za neizravno oporezivanje BiH, na kojem bi se raspravljao o zahtjevima ovog Sindikata.
  • Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine predlaže Kolegiju Zastupničkog doma PSBiH u proširenom sastavu da u dnevni red 28. sjednice Zastupničkog doma PSBiH uvrsti novu točku u okviru koje bi se razmatrali zahtjevi Sindikata Uprave za neizravno oporezivnje za uključivanje u rješavanju problema uposlenih u Upravi i zahtjev za izmjene postojećeg Zakona o štrajku uposlenih u institucijama BiH.
  • Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine traži od Vijeća ministara BiH i sugerira Vladi Federacije BiH da pokrenu smjenu članova Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH Ismeta Suljendića i Muhameda Kozadre.

 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.