PRESTANAK ŠTRAJKA UPOZORENJA

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i članka 9. stavak 7. točka 15. Pravilnika o organiziranju štrajka u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, broj: 42/2-05/20 od 10.07.2020.godine, štrajkački odbor Sindikata UINO je dana 21.04.2022.godine donio jednoglasnu odluku o prestanku štrajka upozorenja zaposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22.04.2022.godine.

Podsjećamo, štrajkački odbor Sindikata UINO donio je Odluku o stupanju u štrajk, akt broj: 103/3-03/22 od 28.03.2022.godine, u kojoj su, sukladno članku 14. stavak 1. točka c) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine definirana sporna pitanja, te je u istom članku pod točkom e) propisano vrijeme početka štrajka: 04.04.2022.godine (od 12 do 14 sati) svaki dan do ispunjenja zahtjeva.

U vezi s tim, dana 20.04.2022. godine na poziv predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospodina Zorana Tegeltije, održan je sastanak sa predstavnicima štrajkačkog odbora, pri čemu je gospodin Tegeltija izložio trenutnu situaciju i djelovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u okviru postavljenih zahtjeva Sindikata i to:

  1. upoznao je predstavnike Sindikata da su poduzete sve radnje u pravcu donošenja Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2022.godinu. Prvi nacrt proračuna će biti dostavljen u idućem tjednu, a predviđa se da će isti biti usvojen od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u drugoj polovini petog mjeseca i proslijeđen u daljnju proceduru. Dakle, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, po pitanju proračuna za 2022.godinu u potpunosti završiti svoj posao u petom mjesecu. Predviđa se da će isti biti konačno usvojen u šestom mjesecu, a primjena osnovice za obračun plaća u iznosu od 535,00 KM je uvrštena u nacrt proračuna, te će nakon usvajanja proračuna biti moguće bar približiti plaće uposlenih u institucijama BiH koji imaju najmanja primanja u odnosu na sve razine vlasti u BiH.
  2. upoznao je predstavnike Sindikata da je imenovao pregovarački tim ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Za ostala dva zahtjeva Sindikata:

  1. prijedlog izrade inicijative za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u UINO i
  2. prijedlog izmjena i dopuna Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje zadužena je Radna grupa imenovana rješenjem direktora, broj: 01-02-2-2510-12/21 od 22.12.2021. godine, u koju su uključeni i predstavnici Sindikata.

Uzimajući u obzir navedeno, štrajkački odbor je donio navedenu ODLUKU.

Ističemo da je ovom odlukom Sindikat pokazao svoju opredijeljenost za dogovorno rješavanje spornih pitanja, uz spremnost da djeluje u pravcu olakšanja prekograničnog prometa roba i putnika, pri čemu imamo puno razumijevanje prema korisnicima naših usluga, uvoznicima, vozarima, gospodarstvenicima i građanima kao krajnjim potrošačima. Ujedno se zahvaljujemo na razumijevanju koje su pokazali za naše probleme i nesebično nas podržali u zahtjevima koji su bili razlog našeg stupanja u štrajk.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.