ODRŽAN SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Dana 09.07.2020.godine, u zgradi institucija Bosne i Hercegovine održan je sastanak predsjednice Sindikata Uprave za indirektno-neizravno  oporezivanje Ane Mrnjavac, predsjednice Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine Lejle Čopelj i predsjednika Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Dragana Krvavca.

Tema sastanka je bila „Nastavak zajedničkih aktivnosti po pitanju daljnjeg djelovanja tri reprezentativna sindikata“.

Predsjednici reprezentativnih sindikata  su razmijenili informacije o poduzetim aktivnostima u svojim sindikatima tokom pandemije i složili se da je neophodno raditi na daljnjem jačanju suradnje i sinergijskog djelovanja između sindikata u cilju poboljšanja uvjeta rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. 

Predsjednica našeg Sindikata, izvijestila je prisutne o svom angažmanu u Komisiji za plaće i naknade u kojoj predstavlja sva tri reprezentativna sindikata, pri čemu je posebno naglasila na aktivnosti o izmjeni Metodologije o napredovanju unutar platnih razreda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Ova aktivnost je u finalnoj fazi, Komisija je završila svoj dio posla, te je završena i faza e-konzultacija.

Nakon gore navedenog neophodno je dostaviti suglasnost na dostavljeni prijedlog Metodologije, kako bi isti bio upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru.

Istom prilikom dogovoreno je da tri sindikata sačine zajednički prijedlog za izmjenu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Dogovoreno je da se u što kraćem roku dostavi urgencija Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine vezano za početak postupka kolektivnog pregovaranja.

Konstatirano je da sva obraćanja prema poslodavcu koja tretiraju zajedničku problematiku trebaju biti upućena po principu “zajedničkog dopisa”.

Na kraju sastanka, predsjednici sva tri reprezentativna sindikata iskazali su zadovoljstvo navedenim sastankom, te dogovorenim aktivnostima za nastavak zajedničkog djelovanja, sve u cilju unaprijeđenja uvjeta rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.