ODRŽANA 14. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 04.11.2020. godine u Sarajevu, u Zgradi institucija BiH, održana je 14. redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Tom prilikom, pored redovnih (financijsko i izvješće o radu), učesnici sjednice razmotrili su i druge bitne teme koje su od posebnog značaja za Sindikat, kao što su izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti, napravljeni su dogovori oko daljnjih aktivnosti u radu Sindikata, održavanju godišnje Skupštine, a posebno ističemo temu koja se odnosi na štrajk.

          U vezi s tim Upravni odbor je, temeljem Zakona o štrajku, Odluke o minimalnim procesima rada u UINO za vrijeme trajanja štrajka i Pravilnika o organizovanju štajka u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje imenovao štrajkački odbor, te zauzeo smjernice o daljnjem djelovanju na pripremi i organiziranju štrajka. Ujedno, UO SUINO zauzeo je stav da će ostalim reprezentativnim sindikatima, sa kojima SUINO ima sklopljen sporazum o suradnji, dati punu podršku u pokretanju štrajka, ističući da su istovjetni razlozi ulaska u štrajk svih institucija BiH, a prije svega to se odnosi na diskriminirajući položaj prema ovoj kategoriji državnih službenika i zaposlenika kada je u pitanju problematika iz radno-pravnih odnosa, visina osnovice za plaće koja je smanjena 2008. godine, nepostojanje kolektivnog ugovora, kao i socio-ekonomskog dijaloga između Vijeća ministara BIH kao poslodavca s jedne strane i reprezentativnih sindikata BiH, s druge.

          Nadalje, bilo je riječi o zahtjevima upućenim prema menadžmentu UINO i Vijeću ministara BIH, te o inertnosti u rješavanju istih, sa posebnim naglaskom na nepoduzimanje mjera u vrijeme pojačane zaraze izazvane pandemijom COVID-19, zbog čega se Sindikat obratio operativnim štabovima u UINO zvaničnim aktom, a što je rezultiralo donošenjem odgovarajućih zaključaka koji omogućavaju organiziranje rada od kuće, u smjenama ili na druge načine kako je propisano internim procedurama, a sve u cilju smanjenja mogućnosti zaraze zaposlenih.

        Tema sastanka bili su i najmlađi, te je odlučeno da će Sindikat i ove godine organizirati podjelu novogodišnjih paketića za djecu članova SUINO, pri čemu će, zbog sigurnosnih mjera zaštite izostati Djed Mraz i animatori.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.