ODRŽANA 17. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 12.11.2021. godine održana je 17. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, na kojoj su članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Središnjeg ureda razmatrali problematiiku iz okvira djelovanja Sindikata, a koja se odnosi na realizaciju zaključaka sa prethodne Sjednice, pripreme za Skupštinu Sindikata UINO, te zauzimanje smijernica narednih aktivnosti Sindikata UINO.

Na sjednici su razmatrani zaključci sa sastanka predstavnika Sindikata UINO i menadžmenta UINO održanog 27.10.2021. godine u Središnjem uredu UINO-Banja Luka pri čemu je dogovoreno aktivno uključenje Sindikata u sve procese koji se odnose na izradu pravilnika i drugih akata od strane institucije UINO koja se tiču radno pravnih pitanja zaposlenih u UINO. Određeni su predstavnici Sindikata za komisije i radne grupe koje će raditi na izradi novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UINO, novog Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima, novog Pravilnika o premještaju zaposlenih u UINO i novog Pravilnika o službenom odijelu zaposlenih u UINO.

Upravni odbor Sindikata UINO je upoznat sa zaključcima sastanka Vijeća za mirno rješavanje spora održanog u Banjoj Luci dana 27.10.2021.godine i sa informacijom da su svi članovi Vijeća saglasni sa tekstom zapisnika i zaključkom da se poslodavac UINO putem Upravnog odbora UINO obrati Vijeću ministara BiH sa zahtjevom za realizaciju spornih pitanja u vezi povećanja osnovice za plaće, povećanja koeficijenta za uposlene u UINO i hitno otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Na sjednici je dogovoreno da se naredna Skupština Sindikata UINO održi 3.12.2021. godine na koju će biti pozvani svi delegati Skupštine, a da se do tog datuma održe sastanci delegata i članova Sindikata UINO po regionalnim centrima i Središnjem uredu kako bi se predložila imena delegata za novi četverogodišnji mandat u organima Sindikata UINO, obzirom da se radi o reizbornoj Skupštini Sindikata UINO.

Upravni odbor SUINO je donio odluku da se i ove godine u decembru izvrši podjela novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata koja su rođena u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2021. godine.

Razmatrajući trenutnu blokadu rada institucija BiH koja od jula 2021. godine utiče na realizaciju sindikalnih zahtjeva prema Vijeću ministara BiH i Parlamentu BiH, donesen je zaključak da se Sindikat UINO obrati Uredu visokog predstavnika-OHR-u, odnosno visokom predstavniku Christianu Schmidtu sa informacijama o materijalnom položaju uposlenih u UINO u odnosu na materijalni položaj državnih službenika u entitetima i nižim nivoima vlasti i o blokadi otpočinjanja kolektivnog pregovaranja na nivou institucija BiH tražeći termin sastanka između predstavnika Sindikata UINO i OHR-a.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.