OBRAĆANJE SINDIKATA VIJEĆU MINISTARA VEZANO ZA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA

U daljnjoj borbi za ostvarivanje prava i interesa svojih članova, te osiguravanja boljih uvjeta za rad uposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, Sindikat UINO se obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine s prijedlogom o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH.

Imajući u vidu da je od momenta stupanja na snagu predmetne Odluke (24.08.2017.) došlo do značajnijeg povećanja cijene naftnih derivata na tržištu BiH za više od 30%, a što je otežavajuće uticalo na ionako loš materijalni status uposlenih u institucijama BiH, potrebno je što hitnije predvidjeti povećanje iznosa dnevne odnosno tjedne naknade za prijevoz na posao i prijevoz s posla . Obzirom da je visina cijene naknade za prijevoz urađena na bazi prosječne cijena litre goriva BMB-95, potrebno je u predmetnu Odluku dodati odredbu da se visina naknade za prijevoz  korigira s povećanjem cijene naftnih derivata, u postocima u skladu sa Tabelom 1 i 2 (član 4. Odluke), jer je ovo promjenjiva kategorija koja zavisi od kretanja cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Akt Sindikata UINO upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine možete vidjeti ovdje.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.