ODRŽANA 18. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

U Sarajevu je dana 25.01.2022. godine održana 18. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje. Na navedenoj sjednici razmatrana je sva tekuća problematika koja se odnosi na rad Sindikata, a što posebno uključuje realizaciju zaključaka sa 17. sjednice Upravnog odbora Sindikata održane 12.11.2021. godine u Tesliću, pri čemu je konstatovano da je većina zaključaka ispunjena.

Na sjednici je predsjednica Ana Mrnjavac podnijela Izvještaj o radu Sindikata i financijski izvještaj SUINO za 2021. godinu, u kojem se osvrnula na prošlu godinu u pogledu rada Sindikata, kao i po pitanju financija, a isti je od strane svih učesnika sjednice podržan i prihvaćen.

Također, konstatovano je da je Sindikat, nakon sastanka s menadžmentom, održanog dana 27.10.2021. godine, uzeo učešće u radu gotovo svih radnih grupa koje su imenovane, te će u narednom periodu djelovati aktivno sa pozicije Sindikata u izradi inicijative za izmjenu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje, Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnika o premještaju.

Predsjednik Upravnog odbora Sindikata, Ismet Kičin,  prezentirao je Plan rada i daljnjeg djelovanja Sindikata u 2022.godini, s posebnim naglaskom na pravnu zaštitu pripadnika Sindikata, te što hitnije pokretanje inicijative za donošenje kolektivnog ugovora, uz usuglašavanje istog sa zakonima i drugim propisima. Posebna pažnja posvećena je organizaciji i provođenju štrajka u UINO za koji je određen okvirni rok:  druga polovina 3. mjeseca.

Upravni odbor Sindikata donio je odluku da se i ove godine organizira dodjela poklona u povodu Dana žena, za kolegice, članice sindikata.

Na sjednici su razmatrane ponude osiguravajućih kuća za osiguranje članova Sindikata, te je Upravni odbor odlučio da će konačnu odluku o izboru najbolje ponude donijeti do 25.02.2022. godine.

Predsjednica SUINO i predsjednik UO-a su upoznali prisutne da su se pismeno obratili Uredu visokog predstavnika u BIH u kojem su tražili prijem u navedenoj instituciji kako bi ih informisali o statusu zaposlenih u UINO kao i daljnim koracima koje planiramo poduzeti u cilju realizacije naših prava iz radnog odnosa. Donesen je zaključak da se po istom pitanju treba obratiti i predstavnicima MMF-a u BiH kao i Komisiji za vanjsku trgovinu i carine Parlamentarne skupštine BIH.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.