OTVARANJE POSTUPKA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Sukladno odredbama čl. 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) reprezentativni sindikati su započeli zajedničke aktivnosti na izradi Nacrta kolektivnog ugovora, s ciljem pokretanja postupka kolektivnog pregovaranja i u konačnici zaključenja kolektivnog ugovora.

U vezi s tim, dana 16.12.2022. godine, predsjednici sva tri reprezentativna sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine predali su potpisan Nacrt općeg kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine. Nacrt ovog Ugovora, uz prijedlog protokola o kolektivnom pregovaranju, dostavljen je predsjedatelju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministru pravde Bosne i Hercegovine.

U prijedlogu protokola o kolektivnom pregovaranju jasno je utvrđena dinamika kolektivnog pregovaranja kako je to uobičajena praksa i standard u kolektivnom pregovaranju između poslodavca i reprezentativnih sindikata.

Upornim radom i zajedničkim djelovanjem sva tri reprezentativna sindikata došlo se do izrade ovog nacrta ugovora. Napominjemo, Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nema potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenima u državnim institucijama.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.