Rezultati rada reprezentativnog Sindikata UINO

Drage kolegice, poštovane kolege i članovi Sindikata UINO,
 
želim ukratko da Vas upoznam sa aktivnostima i rezultatima rada Sindikata UINO u 2018.godini:
 
1.    Reprezentativnost Sindikata UINO:
 
Sindikat UINO je postao reprezentativan Sindikat uposlenih u UINO, a na osnovu odluke Vijeća ministara BiH sa 163. sjednice održane 15.01.2019. godine. Kao reprezentativan Sindikat, u skladu sa članom 94. Zakona o radu u institucijama BiH, imamo zakonsko pravo da budemo konsultovani prije donošenja općih akata koji se tiču radnog odnosa i plaća naših članova, da pratimo zakonitost postupanja poslodavca u vezi radnih odnosa, da prijavimo svaku povredu nezakonitog postupanja Upravnom inspektoratu i da pomažemo i zastupamo članove Sindikata u slučajevima povrede njihovih radnih prava.
 
2.    Odluke Vijeća ministara BiH (TOPLI OBROK I PRIJEVOZ)
 
Obraćanje Sindikata UINO prema Vijeću ministara (mart, juni, august 2018.godine) je urodilo plodom i rezultiralo odlukama Vijeća ministara BiH o povećanju novčane naknade za topli obrok i naknade za prijevoz na posao, a koje će biti primjenjene u 2019. godini:
          Odluka o izmjeni Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada (sa 165. sjednice Vijeća ministara BiH)
ODLUKOM JE PREDVIĐENO POVEĆANJE IZNOSA DNEVNE NAKNADE ZA ISHRANU TIJEKOM RADA (TOPLI OBROK) SA 6,00 KM NA 8,00 KM, A PRIMJENA JE OD 01.07.2019. GODINE.
          Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH (Obavijest Vijeća ministara od 24.12.2018.godine)
ODLUKOM JE PREDVIĐENA KOREKCIJA MAKSIMALNOG IZNOSA MJESEČNE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA SA 300,00 KM NA 315,00 KM. BROJ DNEVNIH NAKNADA U MJESECU NE MOŽE BITI VEĆI OD 23.
PREDVIĐENO JE POVEĆANJE IZNOSA DNEVNE ODNOSNO SEDMIČNE NAKNADE ZA 5%.
ZAPOSLENIM ČIJE JE MJESTO RADA UDALJENO OD MJESTA PREBIVALIŠTA OD 1 DO 5 KILOMETARA OBRAČUNAVAT ĆE SE PO JEDINSTVENOJ NAKNADI U IZNOSU OD 2,31 KM.
 
3.    Početak pregovora i dijaloga Sindikat UINO-Direktor UINO
 
Nakon konačnog ostvarenja statusa reprezentativnog Sindikata, Sindikat UINO se u februaru 2019. godine obratio direktoru UINO i Kabinetu direktora UINO sa zahtjevom za početak dijaloga i pregovaranja po slijedećim temama:
     uslovi rada sindikalnih povjerenika u UINO (definisati uslove, odsustvo, oprema, komunikacija …),
     pravilnik o radu zaposlenika u UINO (kvalitetnije urediti uslove rada i prava zaposlenih UINO),
     napredovanje zaposlenih unutar platnog razreda radnog mjesta (početi primjenu u skladu sa rokovima),
     odluka o drugim slučajevima plaćenog odsustva (definisati precizno druge slučajeve plaćenog odsustva),
     odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u UINO za vrijeme štrajka (završiti hitno odluku),
     pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UINO (kvalitet odijela, redovna zamjena, učešće sindikata…),
     pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO (izmjene, uključenje sindikata),
     pravilnik o novčanoj nagradi zaposlenih u UINO (primjena i definisanje novih uslova…),
     pravilnik o premještanju zaposlenih u UINO (uključivanje sindikata i zaštita radnih prava),
     ispravnost vozila i opreme koju koriste zaposleni u UINO (uslovi, nadzor, odgovornost, sigurnost …).
 
4.    Kontinuiran i redovan rad organa Sindikata UINO (bez naknada, volonterski)
 
Od početka rada organa Sindikata UINO (januar 2018.g.) održane su 3 sjednice Skupštine Sindikata UINO, 6 sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO, 5 sjednica Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti, sjednice ostalih radnih komisija Sindikata UINO i konstantna obraćanja Predsjednice Sindikata UINO prema Vijeću ministara BiH, Direktoru UINO, drugim sindikalnim organizacijama i savezima, odgovornim licima vezano za sindikalne susrete i skupove, sponzorima, donatorima, osiguranjima, pravnim licima radi ugovaranja raznih pogodnosti za članove.
Sindikat UINO je u 2018. godini usmjerio sredstva iz članarina Sindikata u kolektivno osiguranje svih članova Sindikata UINO u iznosu od 40.000,00 KM, na osnovu čega su članovi (koji su pretrpjeli nezgode) naplatili oko 25.000,00 KM. Nadalje, iz Fonda solidarnosti isplaćeno je članovima sindikata 11.000,00 KM za 37 slučajeva težih bolesti, smrti i odlaska u penziju-mirovinu. Osim navedenog, Sindikat UINO je iz sredstava članarine podijelio 436 novogodišnjih paketića za djecu članova sindikata, iz istih sredstava  plaćen je prijevoz autobusima na sve manifestacije koje organizuje Sindikat UINO, a plaćeni su i prigodni pokloni za 600 žena članica Sindikata UINO povodom 8.marta-Međunarodnog dana žena.
 
 
Sindikat UINO je od početka u potpunosti transparentan i otvoren.
 
Svaka Vaša sugestija i primjedba je dobrodošla.
 
Od Vas smo dobili povjerenje, od Vas očekujemo podršku i u daljem radu, kao i potpuno razumijevanje,
 
samo zajedničkim djelovanjem stižemo do ostvarenja svih postavljenih ciljeva SUINO.
 
 
S poštovanjem,
 
ANA MRNJAVAC
Predsjednica Sindikata UINO
 
Description: cid:image001.png@01D3701C.A0A43E70 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.