Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Dana 12.02.2019. godine je objavljeno na stranici Vijeća ministara da je donijeto Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na stranici je objavljeno:

“Vijeće ministara je donijelo Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zaduženo je za provedbu ovog rješenja, a u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za potpisivanje i objavu u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.”

Link u nastavku:

Saopštenje

Još samo da bude objavljeno u Službenom glasniku BiH i da preuzmemo svoj primjerak Rješenja!

Idemo dalje!

Vaš Sindikat!

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.