SINDIKAT TRAŽI UČEŠĆE U IZRADI NOVOG ZAKONA O PLAĆAMA

Uprava za indirektno oporezivanje je, putem Upravnog odbora UIO, dostavila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine dopunu materijala, vezano za prijedlog zaključaka sa sastanka Vijeća za mirno rješavanje spora održanog 27.10.2021. godine, na kojem su prisustvovali predstavnici Sindikata UIO i predstavnici UIO, kako bi Vijeće ministara razmotrilo predmetne zaključke i izjasnilo se o istima.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara je aktom broj 05-07-1-668-31/23 od 27.3.2023. godine obavijestio predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO u vezi s navedenim materijalima.

U obavijesti se navodi da je Vijeće ministara primilo k znanju Prijedlog Vijeća za mirno rješavanje spora Uprave za indirektno oporezivanje, te konstatovalo da već postoji usvojen zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o donošenju novog zakona koji bi sustavno regulisao i koeficijente i plate zaposlenih u koje pripadaju svi budžetski korisnici.

Obzirom da je usvojen zaključak o donošenju novog zakona, Sindikat UIO se obratio Generalnom sekretarijatu ZAMOLBOM da se u radnu grupu za izradu novog zakona uključe i predstavnici Sindikata UIO. Napominjemo da je upravo Sindikat UIO inicirao donošenje novog zakona kako bi se popravio materijalni status svih zaposlenih u UIO.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.