SINDIKAT UINO ZATRAŽIO ZAKONSKO POSTUPANJE OD STRANE MENADŽMENTA

Međusobni odnos „reprezentativni Sindikat-manadžment” i (ne)postupanje menadžmenta u smislu uključenja Sindikata u pitanja iz radno-pravnih odnosa, kao i druga  slična pitanja, bila su predmetom rasprava na Skupštini Sindikata UIO održanoj 10.07.2020. godine, pri čemu su delegati jednoglasno donijeli zaključak da se hitno upozori menadžment UINO na obavezu poštivanja odredbi Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, koje regulišu učešće reprezentativnih sindikata u zaštiti radnih prava, slobodu uspostavljanja i djelovanja sindikata, kao i druge bitne odnose u komunikaciji između poslodavca i sindikata.

Akt upućen Kabinetu direktora možete pročitati ovdje .

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.