SINDIKAT ZATRAŽIO FORMIRANJE STRUČNE KOMISIJE

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO aktom broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine, a isti se odnosi na primjenu Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12 i 76/20), članak 4. stavak (1) točka d) i članak 6. stavak (5) točke od a) do d), koji definiraju napredovanje zaposlenog u viši unutarnji platni razred nakon sticanja jednog višeg stepena stručnih ili naučnih zvanja iz oblasti koja potpada pod osnovnu djelatnost institucije.
 
Glede istoga, Sindikat UINO predlaže da direktor formira stručnu Komisiju, u čijem sastavu bi bio i jedan predstvanik imenovan od strane Sindikata, a koja bi izvršila finalnu ocjenu ispunjenosti kriterija: sticanje stručnih i naučnih zvanja, čime bi se postigla jednoobraznost na nivou institucije UINO.
Akt broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine možete pogledati OVDJE.
 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.