ODRŽANA 15. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 24.02.2021.godine u Sarajevu je održana 15. sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO.

Na istoj se raspravljalo o postupanju od strane menadžmenta UINO i Vijeća ministara BiH, po zahtjevima Sindikata. 

Tema razgovora bio je i Nacrt Pravilnika o sistematizaciji.

Zauzeti su stavovi i smjernice o daljnjem djelovanju Sindikata kada je riječ o kolektivnom pregovaranju, prijedlogu novog Pravilnika o ovlaštenjima, kao i o Izmjenama Zakona o plaćama  i naknadama u institucijama BiH, sa posebnim naglaskom na razlike u koeficijentima i platnim razredima.

Također, jedinstven stav svih prisutnih bio je da je neophodno što prije organizirati sastanak sa menadžmentom UINO, radi konkretiziranja daljnjeg djelovanja po svim pitanjima iz nadležnosti institucije.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.