SINDIKATI TRAŽE MIŠLJENJE INSTITUCIJE OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje  i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine obratili su se Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a vezano za Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/22). Ovim Zakonom su izmjenjeni članovi 9, 11, 14, 18, 22 i 24 Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine na način da su povećani koeficijenti platnih razreda po 0,2 za određene kategorije državnih službenika i sve zaposlenike.

“Smatramo da su odredbe ovog Zakona itekako neravnopravne i apsolutno diskriminatorne prema ostalim kategorijama državnih službenika, koji su neopravdano ostali bez ovog povećanja plaća. Ne postoji razlika između državnih službenika od stručnog saradnika do stručnog savjetnika u odnosu na njihove neposredne pretpostavljene u institucijama BiH. Svi navedeni obavljaju poslove radnih mjesta državnih službenika, primljenih javnim oglasom, objavljenih i provođenih u organizaciji Agencije za državnu službu BiH, te svi imaju  rješenja za radna mjesta na koja su raspoređeni, dakle nisu izabrani na mandat, nisu izabrani državni službenici. Svako navedeno radno mjesto ima Pravilnikom propisane radne zadatke, obaveze i odgovornosti.

Kako smatramo da ne postoji razlika između navedenih kategorija državnih službenika, te da ovakvo postupanje Zakonodavnih tijela i Vijeća ministara predstavlja neposredni oblik diskriminacije prema Zakonu o zabrani diskriminacije (“Službeni glasnik BiH”; broj  59/09 i 66/16), molimo Vaš stav po pitanju gore iznesenog”, stoji u dopisu koji potpisuju predsjednici Ana Mrnjavac i Radenko Mirković.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.