SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO I SASTANAK S DIREKTOROM UINO

23. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje održana je dana 22.02.2024. godine u Središnjem uredu, u Banja Luci, sa sljedećim dnevnim redom:

  • Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog odbora SUINO,
  • Realizacija zaključaka sa 22. sjednice UO SUINO,
  • Izvještaj o radu i Financijski izvještaj SUINO za 2023.godinu,
  • Izvještaj Komisije za nadzor o raspodjeli financijskih sredstava Sindikata u 2023. godini,
  • Obilježavanje 8. marta/ožujka – Međunarodnog dana žena,
  • Razno

Nakon analize i rasprava po gornjim tačkama dnevnog reda doneseni su i usvojeni zaključci o daljnjem radu i djelovanju Sindikata.

Značajno je naglasiti da su svi financijskli izvještaji usvojeni jednoglasno, uz prezentaciju svake pojeidnačne transakcije iz 2023.godine.

I pored vrlo skromnih sredstava kojima Sindikat raspolaže, donesena je odluka da se povodom 8. marta/ožujka – Međunarodnog dana žena, članice Sindikata darivaju poklon bonom.

Također, odlučeno je da će se od strane Sindikata isplatiti novčana sredstva za kolegice/kolege koji rade na obradi uplata/isplata za Sindikat (blagajna i obračun plaća)  u regionalnim centrima i u Središnjem uredu, a kao znak zahvalnosti za dosadašnji rad i angažman na poslovima za Sindikat.

Tema razgovora bilo je i održavanje Sindikalnog druženja u 2024. godini, a što će naknadno biti dogovoreno iz razloga što do dana održavanja sjednice UO SUINO nisu pristigle sve ponude.

Nakon Upravnog odbora održan je sastanak i sa direktorom, dr. Zoranom Tegeltijom, pri čemu su svi članovi Upravnog odbora imali mogućnost razgovora i dobivanja svih relevantnih informacija o daljim planovima kada je riječ o radno-pravnim pitanjima zaposlenih, izdvajanjima za održavanje objekata, materijalnim sredstvima, uniformama, vozilima i slično.

Zaključeno je da Sindikat i Menadžment imaju iste interese, a to je poboljšanje pozicije i statusa zaposlenih na svim nivoima u instituciji, te da će Sindikatu biti pružena podrška u obraćanju prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ostalim resornim ministarstvima, kada je riječ o pojedinim zahtjevima u korist zaposlenih.

Također, dogovoreno je da će se kvartalni sastanak „Sindikat UINO-Menadžment“ sa ranije definiranim zaključcima održati u veoma kratkom vremenskom razdoblju.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.