USAGLAŠEN TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA

Dana 19.06.2024. godine članovi pregovaračkog tima, imenovani od strane predstavnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i predstavnika reprezentativnih sindikata, usaglasili su tekst Kolektivnog ugovora, sukladno Odluci o imenovanju tima za pregovore o zaključenju Kolektivnog ugovora u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 5/24), a u smislu primjene člana 5. stav 2. i člana 8. iste Odluke.

Ovo je veliki korak i veliki uspjeh i za naš Sindikat (u konačnici i za sve zaposlene u UINO), a to smo postigli kontinuiranim radom i istrajnošću našeg Sindikata, uz ostala dva reprezentativna sindikata, kao i uz suradnju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ovom procesu. Ukazujemo da smo i dalje jedina zemlja u okruženju koja do danas nije uspjela dobiti Kolektivni ugovor na državnoj razini.

Podsjećamo, Nacrt Kolektivnog ugovora, u svojoj prvoj verziji izrađen je od strane tri reprezentativna sindikata i dostavljen Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH 13.12.2019. godine, zajedno sa prijedlogom za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja.

Nakon konstituiranja novog saziva Vijeća ministara BiH, kao i izmjena u rukovodstvu Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, izvršeno je revidiranje dokumenta od strane reprezentativnih sindikata, te je Opći kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine, ponovo potpisan i ovjeren, te  zajedno sa Protokolom o kolektivnom pregovaranju dostavljen na iste adrese, dana 16.12.2022. godine.

Razmatrajući predmetno, Ministarstvo pravde BiH zatražilo je od reprezentativnih sindikata novu Odluku o prijedlogu članova Pregovaračkog tima ispred reprezentativnih sindikata i ista je dostavljena 15.05.2023.godine (akt, Naš broj: 69/9-05/23).

Kako su reprezentativni sindikati ispunili sve zakonom propisane obveze, dana 11.09.2023. godine uputili su Požurnicu za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja, a rezultat svih ovih aktivnosti ugledat će „svijetlo dana“ nakon razmatranja dijelova Ugovora koje povlače financijske odredbe, iz razloga što je po istim nužno pripremiti financijski okvir odnosno prikazati koje su to financijske posljedice i šta bi sve traženo značilo za Proračun Bosne i Hrecegovine.

Nakon sprovedene procedure oko usvajanja prijedloga dokumenta po prvi put ćemo dobiti ono što imaju svi sindikati u civilizovanom svijetu – Kolektivni Ugovor.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.