UTVRĐEN NACRT ZAKONA O BUDŽETU

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu.   

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će odmah Nacrt budžeta Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon, uz prijedlog da se razmatra po hitnoj proceduri.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2024. godinu iznose 1.355.400.000 KM, što je povećanje za 40 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2023. godinu.  Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000 KM i na istom su nivou kao prethodne godine, kada su povećani  za oko 155 miliona KM u odnosu na budžet za 2022. godinu. Među ostalim izvorima finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 248.049.000 KM, što je povećanje za oko 95,9 milijuna KM u odnosu na godinu ranije.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.355.400.000 KM i veći su za 3 % u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.430.733.053 KM. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2024. godinu iznose 2.786.133.053  KM, što je povećanje za 224.766.691 KM ili  9 % u odnosu na 2023. godinu.

Nacrtom budžeta prioritetno se podržava nastavak reformi i ispunjenje uvjeta za Evropsko partnerstvo te provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Istovremeno, među prioritetima su planirana budžetska sredstva za provedbu višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Dokument okvirnog budžeta (DOP) institucija Bosne i Hercegovine za period 2024 – 2026. godine, usaglašen s Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za ovaj period, a koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo 23.1.2024. godine.

NEMA POVEĆANJA PLAĆA I REGRESA U INSTITUCIJAMA BiH  U 2024.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plaće i o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, bez njihovog povećanja u odnosu na 2023. godinu.

Visina osnovice za obračun plaće i u 2024. godini ostaje 600,00 KM, kao i regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine u iznosu 450,00  KM.   

U cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, kao i zahtjeva reprezentativnih sindikata zaposlenih u institucijama BiH,  korigirana je dnevnica za službena putovanja u zemlji sa 25,00 KM na 40,00 KM.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.