ZAHTJEV REPREZENTATIVNIH SINDIKATA UPUĆEN VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Reprezentativni sindikati u institucijama Bosne i Hercegovine smatraju da je žurno potrebno izvršiti izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22), te su zatražili da se prilikom imenovanja Radne grupe za izradu prijedloga izmjena i dopuna predmetnog Zakona, uključe predstavnici reprezentativnih sindikata, koji bi ukazali na specifičnosti institucija koje zastupaju, a sve u cilju otklanjanja trenutnih propusta i donošenja što kvalitetnijeg rješenja.

Akt upućen Vijeću ministara, predsjedavajućoj Borjani Krišto možete vidjeti ovdje.

Akt upućen Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine, ministru Zoranu Tegeltiji možete vidjeti ovdje.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.