SINDIKATI TRAŽE IZMJENE ODLUKA

Tri reprezentativna sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine uputili su zahtjev za izmjene važećih Odluka, tj. Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/07 i 6/12) i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/12, 10/18 i 75/18).

Obrazloženi zahtjev možete vidjeti u priloženom aktu.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.