Zaštita članova Sindikata UINO

Poštovani članovi,

ukoliko ste podnijeli istupnicu prema starom Sindikatu, a još Vam se odbija članarina, molimo da nas kontaktirate, kako Vam se ne bi odbijale 2 članarine.

U cilju rješavanja ovog problema upućen je akt Direktoru UINO, te je SS UINO upozoren da ćemo prava naših članova zaštiti, ako treba i sudskim putem.

U nastavku je mail Predsjednice Sindikata kao i Akt, koji je upućen Direktoru UINO.

“Poštovani,

ovim putem Vas želim informirati da se članovi Sindikata UINO svakodnevno obraćaju rukovodstvu Sindikata UINO, ističući veliki problem sa kojim se suočavaju pri podnošenju istupnica iz starog Sindikata –SSUNO BIH. Naime, SSUINO BIH i pored zaprimljenih istupnica, ne dozvoljava istup. Glede istog, kao Sindikat imamo obavezu pokrenuti odgovarajući postupak u cilju zaštite prava svojh članova (a kojima se zbog ove situacije sindikalna članarina odbija iz oba sindikata). 

 

U istupnicama su navedeni razlozi istupanja: nezadovoljstvo radom i nebrigom za članstvo SSUINO BiH, međutim, podnosiocima istih još uvijek se odbija članarina bez ikakvog pravnog uporišta i protivno svim statutima i pravima na slobodu pristupanja udruženjima.

Aktom Upozorenja upućenom SSUINO BIH, broj:15/3-04/18 od 19.04.2018.godine (u prilogu), ukazali smo na obavezu primjene Člana 12. Statuta SSUINO BiH, kojim je propisan  postupak za primanje i otpuštanje  članova, u kojem je navedeno da je:  “Članstvo u Sindikatu je dobrovoljno”. Članom 15. Statuta SSUINO BiH navedeno je da svaki član Sindikata može slobodno istupiti iz članstva Sindikata dostavljanjem pismene izjave na osnovu koje Upravni odbor Sindikata prihvata pismenu izjavu o prestanku  članstvaa što se od strane SSUINO ne poštuje.

 

Ovaj Sindikat, u cilju zaštite svakog našeg člana, ovakvu samovolju i diskriminaciju ne može dopustiti, imajući u vidu odredbe Statuta koje nas obavezuju. 

 

Obzirom da se radi o članovima našeg Sindikata, kojima je načinjena velika matrijalna šteta,  dužni smo zaštiti njihove interese i molimo da Vašim autoritetom naložite HITNO postupanje i prestanak odbijanja članarina svima, koji to putem istupnice traže.

 

Također, tražimo da se izvrši povrat do sada neosnovano naplaćenih članarina računajući od datuma istupanja (potpisivanja istupnica).

 

Ukoliko se ne postupi po zahtjevima naših članova, ovaj Sindikat će biti prisiljen ići u dalje sudsko rješavanje, a što nam u konačnici nije cilj. Smatramo da bi takvo istupanje stvorilo negativnu sliku, ne samo o SSUINO BiH, nego i o Upravi za neizravno oporezivanje BIH, kao instituciji iz koje je ovaj Sindikat i potekao.

S poštovanjem,

Ana Mrnjavac,

Predsjednica SUINO”

NEPOSTUPANJE SSUINO – AKT DIREKTORU

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.