2. REDOVNA SKUPŠTINA SINDIKATA UINO

Vlašić, 8.12.2018

Održana je 2. Redovna sjednica Skupštine Sindikata UINO kojoj su prisustvovali delegati Središnjeg ureda i Regionalnih centara Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar.

 

Na sjednici je prezentiran rad Sindikata UINO u 2018.godini, sa posebnim naglaskom na dosadašnjem postignutom uspjehu, kao rezultatu aktivnog učešća svih organa Sindikata. Aktivnosti Sindikata u 2018. godini su prvenstveno usmjerene ka poboljšanju materijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u UINO, a što za posljedicu ima i kontinuirani trend rasta broja članova Sindikata UINO. Naglašeno je da Sindikat UINO na dan 08.12.2018. godine broji 1.314 članova i ispunjava uvjete za status reprezentativnog sindikata.

 

Na Skupštini su zauzete smijernice u planiranju budućih aktivnosti Sindikata UINO,

raspravljalo se o nacrtu Kolektivnog ugovora, nacrtu Pravilnika o štrajku, aktima upućenim direktoru UINO, verifikaciji reprezentativnosti Sindikata kod Vijeća ministara BiH, suradnji sa drugim sindikatima, kao i drugim zadacima usmjerenim ka ispunjavanju temeljnih i zajedničkih ciljeva Sindikata UINO.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.