EDUKACIJA POVJERENIKA I ČLANOVA SINDIKATA UINO

Vlašić, 8.12.2018

Sindikat UINO je organizovao radionicu edukacije članova SUINO o sindikalnim aktivnostima, pravima, potrebama i značaju sindikalne borbe.

Na ovaj način Sindikat UINO počinje sa organizacijom sistemske edukacije svojih sindikalnih povjerenika i zainteresiranih članova sindikata. Uočeno je da na mnoga jednostavna pitanja vezana uz radnička prava i slobodu sindikalnog organiziranja radnici vrlo često ne znaju odgovore, a dosta zabune unose i površni medijski natpisi u kojima se često pogrešnim prepisima nekih članova zakona radnici upućuju na njihova prava koja su u praksi neostvariva!

Moderator i uvodničar navedene edukacije bio je Nermin Jusić – predsjednik Upravnog odbora Sindikata UINO koji je informisao predavača, goste i članstvo o aktivnostima Sindikata UINO u prvoj godini svog postojanja i djelovanja.

Gost predavač glavne teme edukacije je bio Mr. Samir Kurtović, Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, koji je upoznao prisutne sa iskustvima i rezultatima rada sindikata SSDSN FBiH. Predavanje je organizovano na temu “Rad sindikalnih povjerenika, sindikalna borba i snaga sindikata”. Tema seminara je bila veoma aktuelna, a tokom predavanja prisutni su dobili korisne informacije na pitanja:

 • Što je sindikat,
 • Vrijednosti sindikalnog pokreta,
 • Sindikalna prava,
 • Usluge koje sindikat pruža članovima,
 • Rezultati djelovanja sindikata,
 • Zašto biti član sindikata,
 • Kako je organiziran sindikat,
 • Uloga i osobine sindikalnog povjerenika,
 • Odgovornosti sindikalnog povjerenika,
 • Prava sindikalnog povjerenika,
 • Sindikalni povjerenik i članovi,
 • Sindikalni povjerenik i sindikat,
 • Sindikalni povjerenik i poslodavac,
 • Uloga edukacije u sindikalnom radu,
 • Članovi i njihov doprinos snazi sindikata.

Sindikat UINO će u budućnosti putem edukacija povjerenika i članova sindikata, ostvariti direktni kontakt sa članovima i slati povratne informacije, koje će na otvoren i transparentan način dati smjernice za razvoj strategije i ojačati sindikat za ostvarivanje osnovnog cilja, a to je omasovljenje članstva i očuvanje i unaprjeđenje statusa članova.

Edukacija je bila interaktivnog karaktera, tako da su učesnici postavljali pitanja i razmijenili pozitivna iskustva sa predsjednikom Sindikata SSDSN FBiH.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Uncategorized. Zabilježite trajni link.