OBRAĆANJE SINDIKATA PREMA KABINETU DIREKTORA

S ciljem da potpuno i kvalitetno zaštiti radna prava i status svojih članova, a i ostalih uposlenih u Upravi za indirektno – neizravno oporezivanje, Sindikat UINO obratio se direktoru UINO s nekoliko zahtjeva.

Sindikat se, aktom, urgencijom broj 83-1/3-07/21 od 12.10.2021. godine, obratio direktoru za dostavljanjem zadnjeg nacrta pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UINO. Navedenu urgenciju možete vidjeti ovdje.

Sindikat je zatražio informaciju o postupanju menadžmenta UINO po pitanju pokretanja inicijative za izmjenu Pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO. Sindikat se obratio aktom broj 86/3-10/21 od 13.10.2021. godine, koji možete vidjeti na ovom linku.

Nadalje, Sindikat je zatražio informaciju o izmjeni važećeg Pravilnika o službenom odijelu zaposlenih u UINO, a akt broj 87/3-10/21 od 15.10.2021. godine možete vidjeti ovdje.

Također, Sindikat je zatražio informaciju vezano za izradu i raspodjelu službenih iskaznica i službenih znački za zaposlene u UINO. Akt broj 88/3-10/21 od 15.10.2021. godine možete vidjeti ovdje.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.