ODRŽAN SASTANAK VIJEĆA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPORA

Dana 27.10.2021. godine, u središnjem uredu UINO, održan je sastanak Vijeća za mirno rješavanje spora.

Nakon najave štrajka, shodno odredbama Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, organizator štrajka (Sindikat UINO) i poslodavac (UINO) su započeli sporazumno rješavanje spora.

Ispred poslodavca UINO, direktor UINO je imenovao predstavnike Vijeća u sastavu: Elvir Muminović, Vladimir Dragičević i Slavojka Stolić, a ispred Sindikata UINO imenovani su Nermin Jusić, Milan Tomas i Darko Topić. Predstavnici ispred UINO su jednoglasno podržali sve zahtjeve Sindikata UINO, te je Vijeće za mirno rješavanje spora usuglasilo prijedlog za rješavanje spora u smislu da se poslodavac UINO putem Upravnog odbora UINO obrati Vijeću ministara BiH zahtijevajući realizaciju slijedećih spornih pitanja:

1. Hitno vraćanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u UINO na iznos od 498,10 KM (u 2021. godini), te na iznos od 535,00 KM (u 2022. godini);

2. Hitna izrada novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, u smislu:

a) izdvajanja zaposlenih u UINO od ostalih zaposlenih u institucijama BiH u poseban član Zakona, sa uvećanjem koeficijenata plaće za korektivni faktor 1,2, a zbog specifičnosti radnih mjesta i poslova iz nadležnosti UINO;

b) revidiranja koeficijenata i platnih razreda zaposlenih u UINO u smislu približavanja i utvrđivanja realnih koeficijenata i platnih razreda prema opisu poslova, te izjednačiti razlike u vrijednostima koeficijenata između platnih razreda i između najnižeg i najvišeg koeficijenta bez obzira na stručnu spremu;

3. Otpočinjanje postupka izrade i zaključivanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine i

4. Izmjena Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojen život i naknadu za privremeno raspoređivanje, u smislu da se Odlukom obuhvate svi zaposleni (a ne samo rukovodeći kadrovi UINO) koji se po potrebi službe premještaju u mjesto rada udaljeno od mjesta prebivališta više od 80 km.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.